О.І. Іркін, доктор мед. наук
О.М. Романова, канд. мед. наук
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»

  • Як лікувати вірусну інфекцію SARS-CoV-2
  • Які заходи необхідно здійснювати у зв’язку зі способом проникнення SARS-CoV-2 у клітину
    (? ІАПФ, БРА)
  • Як лікувати пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями в умовах пандемії, зокрема при невідкладних станах

Читати повністю