Виживання упродовж 12 місяців та його предиктори в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі

Главни садржај чланка

L. G. Voronkov
O. L. Filatova
A. V. Liashenko
L. P. Parascheniuk
N. A. Tkach

Анотація

Мета – порівняти показники виживаності протягом 12 міс та їх клінічні предиктори в чоловіків та жінок із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) і зниженою фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ). У дослідженні взяли участь 356 пацієнтів з ХСН та ФВ ЛШ < 40 %. Дослідження терміну виживання виконували за методом Каплана – Мейєра. Виживання в групах порівнювали за F-критерієм Кокса. В подальшому, за допомогою множинної логістичної регресії, визначали незалежні чинники, які впливають на час виживання у чоловіків та жінок. Аналіз виживання чоловіків та жінок з ХСН і зниженою ФВ ЛШ показав, що кумулятивне виживання через 12 міс у них статистично значущо не розрізнялося та становило 91 і 92 % відповідно. При аналізі чинників, пов’язаних із несприятливим прогнозом, виявлено істотні відмінності між чоловіками та жінками. Так, для чоловіків предикторами виживання протягом 12 місяців були: наявність у діагнозі стенокардії напруження, товщина стінки правого шлуночка, ФВ ЛШ, кінцеводіастолічний (КДО) та кінцевосистолічний (КСО) об’єм ЛШ, індекси КСО та КДО ЛШ, ударний об’єм ЛШ, середній артеріальний тиск у легеневій артерії, рівень креатиніну крові, рівень загального холестерину крові та розрахункова швидкість клубочкової фільтрації. У жінок такими виявилися ФВ ЛШ, КДО та КСО, рівень білірубіну крові. Виживання чоловіків і жінок з ХСН та зниженою ФВ ЛШ упродовж 12 міс було високим (91 та 92 % відповідно) і статистично значущо не розрізнялося. Предиктори летального кінця впродовж 12 міс спостереження у чоловіків та жінок значною мірою відрізняються, причому їх кількість значно вища в чоловіків.

Ключові слова

хронічна серцева недостатність, виживання, предиктори, стать

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Агеев Ф.Т., Даниелян М.О., Мареев В.Ю. Больные с хронической сердечной недостаточностью в российской амбулаторной практике: особенности контингента, диагностики и лечения (по материалам исследования ЭПОХА-О-ХСН) // Сердечная недостаточность.– 2004.– № 1.– С. 4–7.

Александер К., Клабник К., Мурин Я. Хронічна серцева недостатність у жінок // Ліки України – 2013.– № 7 – С. 80–83.

Барна О.М. Гендерные аспекты лечения ишемической болезни сердца // Кардіологія – 2009.– № 274.– С. 84–89.

Бахшалиев А.Б., Дадашова Г.М., Бахшалиева Г.И. Гендерные особенности факторов риска развития, возрастные и половые различия по тяжести и генезу хронической сердечной недостаточности // Терапевтический архив.– 2015.– № 4.– С.13–18.

Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т. Эпидемио­­логические исследования сердечной недостаточности: состояние вопроса // Consilium medicum.– 2002.– № 3.– С. 112–114.

Воронков Л.Г. Патогенез и клиническая диагностика хронической сердечной недостаточности // Doctor.– 2001.– № 4 (8).– С. 12–17.

Коваленко В.М. Серцево-судинні захворювання у жінок: підводна частина айсбергу // Нова медицина. – 2005.– С. 12–13.

Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине / А. Петри.– М.: Геотар-Мед, 2003.– 143 с.

Реброва О.Ю. Статистичний аналіз медичних даних. Застосування пакету прикладних програм Statistica.– М.: Медіф Сфера, 2002.– 305 с.

Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н. Коваленко, М.И. Лутай, Л.Г. Воронков. и др.– К.: Морион, 2008.– 1424 с.

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова.– К.: Моріон, 2016.– 192 с.

Brutsaert D.L. Analysis of relaxation in the evaluation of ventricular function of the heart // Progress in cardiovascular Disease – 1985.– Vol. 28.– Р. 143.

Gastelurrutia P., Gastelurrutia M.A., Faus M.J., Bayes-Genis A. Common health problems management uncertainties in heart failure: a qualitative study // Farmacia hospitalaria.– 2012.– N 36 (6).– Р. 498–505.

Mosca L., Jones W.K., King K.B. Awareness, perception, and knowledge of heart disease risk and prevention among women in the united states // Arch. Fam. Med.– 2000.– Vol. 9.– Р. 506–515.

Mosterd A., Cost B., Hoes A.W. The prognosis of heart failure in the general population The Rotterdam Study // Eur. Heart J.– 2001.– Vol. 22.– Р. 1318–1327.

O’Connor C.M., Abraham W.T., Albert N.M. Predictors of mortality after discharge in patients hospitalized with heart failure: an analysis from the Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure (OPTIMIZE-HF) // Amer. Heart J.– 2008.– Vol. 156 (4).– Р. 662–673.

Robertson M.R. Women and cardiovascular disease // Circulation.– 2001.– Vol. 103.– Р. 2318–2320.

Tarride J.E., Lim M., Des Meules M. A review of the cost of cardiovascular disease // Can. J. Cardiology.– 2009.– Vol. 25 (6).– Р. 195–202.

Tsuchihashi-Makaya M., Hamaguchi S., Kinugawa S. Cha­­­racteristics and outcomes of hospitalized patients with heart failure and reduced vs preserved ejection fraction // Circulation.– 2009.– N 73 (10).– Р. 1893–1900.

Yeung D.F., Boom N.K., Guo H. Trends in the incidence and outcomes of heart failure in Ontario, Canada: 1997 to 2007 // Canadian Med. Assoc. J.– 2012.– N 184 (14).– Р. 765–773.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>