Валідація опитувальника якості життя HeartQol у пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження

Главни садржај чланка

O. S. Sychov
A. O. Borodai
E. S. Borodai

Анотація

Мета – оцінити психометричні властивості опитувальника якості життя HeartQol у пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження, які отримували медикаментозне лікування, шляхом оцінки внутрішньої узгодженості, конструктної і дискримінативної валідності та ретестової надійності. Дослідження складалося з двох частин: зрізової частини, в якій 329 пацієнтів заповнювали HeartQol, SF-12, AFEQT та HADS для дослідження внутрішньої узгодженості, конструктної і дискримінативної валідності, та повздовжньої частини, яка містила дані обстеження 53 пацієнтів для оцінки ретестової надійності. Коефіцієнт надійності
Кронбаха α для фізичного компонента HeartQоL становив 0,94, для психологічного – 0,88. Конструктна валідність була достатньою, оскільки HeartQol мав помірні або сильні зв’язки з подібними доменами (r≥0,55) та слабші зв’язки (r<0,55) з несхожими доменами опитувальників. Опитувальник HeartQol показав здатність дискримінувати поміж різними клінічними підгрупами пацієнтів, демонструючи свою чутливість. Опитувальник HeartQol у цілому має задовільні психометричні властивості та може використовуватися у вивченні пов’язаної зі здоров’ям якості життя в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь.

Ключові слова

фібриляція – тріпотіння передсердь, пов’язана зі здоров’ям якість життя, HeartQol

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Сычев О.С., Бородай А.А., Федькив С.В., Бородай Э.С. Качество жизни, тревога, депрессия и когнитивная дисфункция у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения и немыми инфарктами головного мозга // Укр. кардіол. журнал.– 2015.– № 1.– С. 54–65.

Aliot E., Botto G.L., Crijns H.J., Kirchhof P. Quality of life in patients with atrial fibrillation: how to assess it and how to improve it // Europace.– 2014.– Vol. 16 (6).– P. 787–796.

Bjelland I., Dahl A.A., Haug T.T., Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review // J. Psychosom. Res.– 2002.– Vol. 52 (2).– P. 69–77.

Brooks R., Rabin R., de Charro F. The Measurement and Valuation of Health Status Using EQ-5D: A European Perspective – Evidence from the EuroQol BIOMED Research Program.– The Netherlands: Kluwer; 2003.– 299 p.

Carlson K.D., Herdman A.O. Understanding the impact of convergent validity on research results // Organizational. Research Methods.– 2012.– Vol. 15.– P. 17–32.

Kristensen M.S., Zwister A.D., Berg S.K. et al. Validating the HeartQol questionnaire in patients with atrial fibrillation // Eur. J. Prev. Cardiol.– 2016.– Vol. 23 (14).– P. 1496–1503. doi: 10.1177/2047487316638.

Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // J. Am. Soc. Echocardiogr.– 2015.– Vol. 28 (1).– P. 1–39.

Nagueh S., Appleton C., Gillebert T. et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography // J. Amer. Soc. Echocardiogr.– 2009.– Vol. 22 (2).– P. 107–133.

Oldridge N., Höfer S., McGee H. et al. HeartQoL: part II. Validation of a new core health-related quality of life questionnaire for patients with ischemic heart disease // Eur. J. Prev. Cardiol.– 2014.– Vol. 21 (1).– P. 98–106.

Shapiro P. Heart disease // American Psychiatric Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine / Ed. J.L. Levenson.– American Psychiatric Publishing: Washington, 2005.– P. 423–444.

Spertus J., Dorian P., Bubien R. et al. Development and validation of the Atrial Fibrillation Effect on QualiTy-of-Life (AFEQT) Questionnaire in patients with atrial fibrillation // Circ. Arrhythm. Electrophysiol.– 2011.– Vol. 4 (1).– P. 15–25.

Ware J., Kosinski M., Keller S.D. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity // Med. Care.– 1996.– Vol. 34 (3).– P. 220–233.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##