Ефективність триметазидину та його вплив на мета­­­болічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Главни садржај чланка

N. M. Shuba
S. P. Kyrіachenko
T. D. Voronova
O. S. Zalutska
Н. I. Metenkanіch

Анотація

Мета – вивчити ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси у хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС). Пілотне дослідження проведено на базі терапевтичного відділення клінічної міської лікарні № 7 м. Києва. Проаналізовано дані
10 хворих (6 жінок та 4 чоловіків) віком 49–80 років з верифікованим діагнозом ІХС: стабільна стенокардія I–III функціонального класу за NYHA. Усім пацієнтам, залученим у дослідження, до початку лікування та через 1 міс терапії триметазидином в дозі 35 мг двічі на добу проводили збір сімейного та індивідуального анамнезу, об’єктивне обстеження, анкетування. Через 1 міс прийому триметазидину в пацієнтів відзначено позитивну динаміку клінічних виявів ІХС, а саме зменшення кількості нападів стенокардії
в 2,39 разу та зменшення їх тривалості в 2,32 разу. Також спостерігали статистично значуще зменшення індексу індукованого апоптозу, нормалізацію показників перекисного окиснення ліпідів (зниження рівня малонового діальдегіду та підвищення антиоксидантного статусу), зростання рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності, зниження рівня сечової кислоти. Виявлене зниження рівня С-реактивного білка при застосуванні триметазидину підтверджує вплив препарату на зменшення активності запального процесу. Зменшення вмісту натрію та калію свідчить про забезпечення триметазидином належного функціонування іонних насосів і трансмембранного натрієво-калієвого потоку. Отримані дані щодо клінічної ефективності триметазидину та його позитивного впливу на метаболічні процеси дозволяють рекомендувати цей препарат до застосування у хворих на ІХС.

Ключові слова

триметазидин, ішемічна хвороба серця, апоптоз, перекисне окиснення ліпідів, С-реактивний білок

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Методичні рекомендації щодо лікування стабільної стенокардії Асоціації кардіологів України.– К., 2016.

Стабільна ішемічна хвороба серця. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах // Реєстр медико-технологічних документів.– 2016.– URL: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_152_IHS/2016_152_AKN_IHS.pdf

Di Napoli P., Taccardi A.A., Barsotti A. Long term cardioprotective action of trimetazidine and potential effect on the inflammatory process in patients with ischaemic dilated cardiomyopathy // Heart.– 2005.– Vol. 91.– P. 161–165.

Fragasso G., Perseghin G., De Cobelli F. et al. Effects of metabolic modulation by trimetazidine on left ventricular function an phosphocreatine / adenosine triphopshate ratio in patients with heart failure // Eur. Heart. J.– 2006.– Vol. 27.– P. 942–948.

Génissel P., Chodjania Y., Demolis J.L. et al. Assessment of the sustained release properties of a new oral formulation of trimetazidine in pigs and dogs and confirmation in healthy human volunteers // Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet.– 2004.– Vol. 29 (1).– Р. 61–68.

Kantor P.F., Lucien A., Kozak R. et al. The antianginal drug trimetazidine shifts cardiac energy metabolism from fatty acid oxidation to glucose oxidation by inhibiting mitochondrial long-chain 3-ketoacyl coenzyme A thiolase // J. Circ. Res.– 2000.– Vol. 86 (5).– P. 580–588.

Lee L., Horowitz J., Frenneaux M. Metabolic manipulation in ischaemicheart disease, a novel approach to treatment // Eur. Heart J.– 2004.– Vol. 25.– P. 634–641.

Stanley W.C., Lopaschuk G.D., Hall J.L., McCormack J.G. Regulation of myocardial carbohydrate metabolism under normal and ischaemic conditions. Potential for pharmacological interventions // Cardiovasc. Res.– 1997.– Vol. 33.– P. 243–257.

Vande Werf F., Bax J., Betriu A. et al. ESC Committeefor Practice Guidelines (CPG). Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Forceon the Management of ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology // Eur. Heart J.– 2008.– Vol. 29 (23).– P. 2909–2945.

ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease // Circulation.– 2012.– 18/25.

ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease.– Eur Heart J.– 2013.