Прогностичне значення підвищення систолічного артеріального тиску та його корекції в українських пацієнтів з артеріальною гіпертензією: результати когортного дослідження СИСТЕМА-2

Главни садржај чланка

V. I. Tseluyko

Анотація

Мета дослідження – оцінити вплив зниження систолічного артеріального тиску (САТ) через 3 та 12 місяців після зміни терапії на зменшення серцево-судинних та судинно-мозкових ускладнень у пацієнтів віком понад 55 років з артеріальною гіпертензією та відсутністю контролю артеріального тиску (АТ) на рутинному прийомі лікарями загальної практики.
Матеріали і методи. У дослідженні СИСТЕМА-2 взяли участь 102 лікарі з різних регіонів України. У дослідження послідовно залучали пацієнтів віком понад 55 років, які звернулися до лікаря поліклініки з артеріальною гіпертензією (всього 2040 пацієнтів).
Результати та обговорення. До залучення в дослідження у хворих, що приймали антигіпертензивні препарати (91,6 %), середній САТ становив 167 мм рт. ст., а досягнення цільового рівня АТ спостерігали тільки в 6,9 % випадків. Через 3 міс лікування середній рівень САТ становив (138,0±1,0) мм рт. ст. у групі застосування фіксованої комбінації амлодипіну та індапаміду і (151,0±4,8) мм рт. ст. – у групі іншої антигіпертензивної терапії. Через рік спостереження більшість пацієнтів досягли цільового рівня САТ – у хворих, які застосовували фіксовану комбінацію амлодипіну та індапаміду, середній САТ становив (132,0±0,5) мм рт. ст., у групі іншої терапії – (136,0±1,4) мм рт. ст. (42 % хворих використовували три і більше антигіпертензивних засобів) (p=0,01). Несприятливий перебіг АГ був пов’яза­­ний не з вихідним рівнем САТ, а з показником через 3 міс лікування. Кількість нефатальних інсультів у групі пацієнтів, що приймали фіксовану комбінацію амлодипіну та індапаміду, становила 0,4 %, в групі іншої терапії – 1,9 %. Протягом року 38 (2 %) пацієнтів померли. Найчастішою причиною смерті були захворювання серцево-судинної системи – 21 (55 %) пацієнт.
Висновки. Ступінь зниження САТ через 3 та 12 міс у групі хворих, які приймали фіксовану комбінацію амлодипіну та індапаміду, був статистично значуще більшим. Фактором, асоційованим зі зменшенням частоти розвитку інсульту, є раннє досягнення цільового рівня САТ, про що свідчать статистично значущі відмінності цього показника в пацієнтів з інсультом і у хворих без цього ускладнення через 3 міс після їх залучення в дослідження. Використання у пацієнтів віком понад 55 років комбінованої терапії антагоністом кальцію та діуретиком забезпечує краще досягнення контролю АТ і статистично значуще зниження кількості інсультів, навіть за наявності інших факторів несприятливого прогнозу. Низька прихильність і скасування терапії пов’язані зі значним погіршанням прогнозу.

Ключові слова

артеріальна гіпертензія, когортне дослідження, систолічний артеріальний тиск, антигіпертензивні препарати, діуретики, антагоністи кальцію, комбінована терапія, інсульт, серцево-судинна смерть.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Data from the Center of Medical Statistics of the Ministry of Health in Ukraine 2017. http://medstat.gov.ua/ukr/statdov.html

Guideline and clinical protocol of medical care providing “Arterial hypertension”. Order of the Ministry of Health in Ukraine № 384. 24.05.2012.

Tseluiko VI. The Realities of the treatment of arterial hypertension in Ukraine: results of cohort study SYSTEM-2. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Journal of Cardiology]. 2018;1:13–20 (in Russ)

Bavishi C, Goel S, Messerli F. Isolated Systolic Hypertension: An Update After SPRINT. The American Journal of Medicine. 2016;129(12):1251–1258. http://doi.org/10.1016/j.amjmed.2016.08.032

Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, Stoyanovsky V, Antikainen R, Nikitin Y, Anderson C, Belhani A, Forette F, Rajkumar C, Thijs L, Banya W, Bulpitt . Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older. New England Journal of Medicine. 2008;358(18):1887–1898. http://doi.org/10.1056/nejmoa0801369

Dominiczak A., Asmar R. Systolic blood pressure-lowering efficacy and tolerability of IndapamideSR/Amlodipine vs Valsartan/ Amlodipine in hypertensive patients. Journal of Hypertension. 2016;34(e273). http://doi.org/10.1097/01.hjh.0000492131.46313.88.

Ettehad D, Emdin C, Kiran A, Anderson S, Callender T, Emberson J, Chalmers J, Rodgers A, Rahimi K. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016; 387(10022):957–967. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8

Hanon O, Boully C, Caillard L, Labourée F, Cochiello S, Chaussade E. Treatment of hypertensive patients with diabetes and microalbuminuria with combination indapamide SR/amlodipine: Retrospective analysis of NESTOR. American Journal of Hypertension. 2015;28(8):1064–1071. http://doi.org/10.1093/ajh/hpu297.

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Bohm M, Christiaens T, Cifkova R, Backer G, Dominiczak A, Galderisi M, Grobbee D, Jaarsma T, Kirchhof P, Kjeldsen S, Laurent S, Manolis A, Nilsson P, Ruilope L, Schmieder R, Sirnes PA, Sleight P, Viigimaa M, Waeber B, Zannad F. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension. 2013;31(7):1281–1357 http://doi.org/10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.

McCormack T, Krause T, O’Flynn N. Management of hypertension in adults in primary care: NICE guideline. British Journal of General Practice. 2012;62(596):163–164. http://doi.org/10.3399/bjgp12X630232.

Meschia J, Bushnell C, Boden-Albala B, Braun L, Bravata DM., Chaturvedi S, Creager MA, Eckel RH, Elkind M, Fornage M, Goldstein LB, Greenberg SM, Horvath SE, Iadecola C, Jauch EC, Moore WS, Wilson JA. Guidelines for the primary prevention of stroke. Stroke. 2014;45(12):3754–3832. http://doi.org/10.1161/STR.0000000000000046.

Rajsic S, Gothe H, Borba HH, Sroczynski G, Vujicic J, Toell T, Siebert U. Economic burden of stroke: a systematic review on post-stroke care. The European Journal of Health Economics. 2019;20(1):107–134. http://doi.org/10.1007/s10198-018-0984-0.

Rimoldi SF, Messerli FH, Chavez P, Stefanini GG, Scherrer U. Efficacy and safety of calcium channel blocker/diuretics combination therapy in hypertensive patients: a meta-analysis. The Journal of Clinical Hypertension. 2015; 17(3):193–199. http://doi.org/10.1111/jch.12462.

Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension. 1. Overview, meta-analyses, and meta-regression analyses of randomized trials. Journal of Hypertension. 2014;32(12):2285–2295. http://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000378.

Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure-lowering on outcome incidence in hypertension: 5. Head-to-head comparisons of various classes of antihypertensive drugs – overview and meta-analyses. Journal of Hypertension. 2015;32(12):1321–1341 http://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000378.

Wang J-G, Li Y, Franklin SS, Safar M. Prevention of stroke and myocardial infarction by amlodipine and Angiotensin receptor blockers: a quantitative overview. Hypertension. 2007;50(1):181–188. http://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.089763.

Weber MA, Schiffrin EL, White WB, Mann S, Lindholm LH, Kenerson JG, Flack JM, Carter BL, Materson BJ, Ram CV, Cohen DL, Cadet J-C, Jean-Charles RR, Taler S, Kountz D, Townsend R, Chalmers J, Ramirez AJ, Bakris GL, Wang J, Schutte AE, Bisognano JD, Touyz RM, Sica D, Harrap SB. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community a statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. Journal of Hypertension. 2013;32(1):3–15. http://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000065.

Weir MR, Zappe D, Orloski LA, Sowers JR. How early should blood pressure control be achieved for optimal cardiovascular outcomes? Journal of Human Hypertension. 2010;25(4):211–217. http://doi.org/10.1038/jhh.2010.64.

Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GY, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais l. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018;39(33):3021–3104. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##