Деформація лівих камер серця у жінок з гіпертонічною хворобою у стані постменопаузи залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка та дилатації лівого передсердя

Главни садржај чланка

M. Yu. Kolesnyk
M. V. Sokolova

Анотація

Мета роботи – оцінити поздовжню деформацію лівих камер серця у жінок з гіпертонічною хворобою (ГХ) у стані постменопаузи залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) та дилатації лівого передсердя (ЛП).
Матеріали і методи. У дослідження було залучено 126 жінок у стані постменопаузи: 100 пацієнток основної групи з ГХ I–II стадій та 26 практично здорових жінок групи порівняння. Пацієнтки з ГХ були розподілені на дві підгрупи: 32 пацієнтки без структурних змін міокарда та 68 жінок із ГЛШ та/або дилатацією ЛП. Усім учасникам дослідження проводили добове моніторування артеріального тиску, стандартну трансторакальну ехокардіографію, а також спекл-трекінг ехокардіографію. Аналізували глобальну поздовжню деформацію (ПД) ЛШ та окремо деформацію ендокардіального (endo), середнього (mid) та епікардіального (epi) шарів міокарда. Аналіз деформації ЛП проводили з використанням двох (від початку зубця Р та від верхівки зубця R) варіантів ЕКГ-синхронізації. Оцінювали ПД ЛП у резервуарну фазу та фазу скорочення ЛП у двох позиціях із розрахунком глобальної ПД ЛП.
Результати та обговорення. Аналіз змін пошарової деформації ЛШ у досліджуваних виявив зниження ПД в ендокардіальному, середньому та епікардіальному шарах у пацієнток з ГХ уже на ранніх стадіях захворювання, ще до розвитку ГЛШ. Порушення деформаційних властивостей ЛП передувало його дилатації. Статистично значуще зниження деформаційних властивостей міокарда ЛП у резервуарну фазу спостерігалося у всіх пацієнток з ГХ порівняно зі здоровими жінками при обох варіантах ЕКГ-синхронізації. Зменшення глобальної ПД ЛП у жінок з ГХ та структурно нормальним серцем порівняно з групою здорових було виявлено тільки при використанні R-синхронізації ЕКГ, яка вважається більш універсальною.
Висновки. Зниження ПД ЛШ та ЛП у жінок у стані постменопаузи виявляється ще до розвитку ГЛШ та дилатації ЛП. Порушення ПС ЛШ фіксуються у всіх шарах міокарда – від ендокардіального до епікардіального. Зміни ПД ЛП у жінок з ГХ у стані постменопаузи починаються з порушень резервуарної фази ЛП ще при нормальних розмірах ЛП та індексу маси міокарда ЛШ.

Ключові слова

гіпертонічна хвороба, постменопауза, деформація міокарда, спекл-трекінг ехокардіографія, гіпертрофія лівого шлуночка, дилатація лівого передсердя

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

w