Клінічний перебіг гострого міокардиту у хворих зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка

Главни садржај чланка

V. M. Kovalenko
E. G. Nesukay
S. V. Cherniuk
R. M. Kirichenko
N. S. Titova
I. I. Giresh
O. V. Dmitrichenko

Анотація

Мета роботи – дослідити динамічні зміни структурно-функціонального стану серця та персистенцію порушень серцевого ритму у хворих із гострим міокардитом зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ЛШ) при спостереженні протягом 6 місяців.
Матеріали і методи. Обстежено 54 пацієнтів з гострим міокардитом зі збереженою фракцією викиду (> 40 %) ЛШ. Обстеження проводили двічі: у перший місяць від дебюту міокардиту та через 6 міс спостереження.
Результати та обговорення. За даними МРТ серця, у 1-й міс від початку захворювання раннє контрастування на Т1-зважених зображеннях та/або посилення інтенсивності сигналу на Т2-зважених зображеннях виявлялися у всіх хворих, при цьому їх частка становила відповідно 66,6 та 62,9 % випадків, а відтерміноване накопичення контрасту спостерігалося в 14,8 % випадків. Через 6 міс спостереження набряк і гіперемію міокарда виявляли лише в 7,4 та 9,2 % випадків, а фібротичні зміни – у 37,0 % хворих, при цьому в 59,2 % хворих патологічні зміни при проведенні МРТ серця взагалі не виявлялися. Середня кількість уражених запальними змінами сегментів ЛШ у 1-й міс становила 2,33±0,23, а через 6 міс цей показник зменшився до (1,43±0,17) сегмента (р<0,01). Величина фракції викиду ЛШ збільшилася з (47,3±2,3) % у 1-й міс до (56,2±2,5) % через 6 міс (р<0,05), а частота виявлення епізодів нестійкої шлуночкової тахікардії (НШТ) зменшилася з 20,4 % випадків в 1-й міс до 7,4 % випадків через 6 міс. За результатами кореляційного аналізу встановлено сильний прямий кореляційний зв’язок між кількістю сегментів, залучених у запальний процес як у 1-й міс від дебюту захворювання (r=0,81; р<0,01), так і через 6 міс (r=0,72; р<0,01), і наявністю епізодів НШТ, що також було підтверджено за допомогою визначення точного критерію Фішера (р=0,019), статистично значущі зв’язки аналогічного спрямування було встановлено і між наявністю епізодів НШТ та присутністю фібротичних змін на МРТ серця.
Висновки. Для хворих із гострим міокардитом зі збереженою фракцією викиду ЛШ характерна відсутність тяжких порушень скоротливої здатності міокарда, що обумовлювалося невеликим об’ємом запального ураження міокарда ЛШ. Клінічно значущі порушення серцевого ритму, зокрема епізоди НШТ, у цих хворих можуть спостерігатися навіть у разі відсутності значних порушень структурно-функціонального стану серця та асоціюються з більшою кількістю сегментів ЛШ, уражених запальними і фібротичними змінами.

Ключові слова

міокардит, ехокардіографія, порушення ритму серця, магнітно-резонансна томографія

Детаљи чланка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##