Клінічний перебіг гострого міокардиту у хворих зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка

Главни садржај чланка

V. M. Kovalenko
E. G. Nesukay
S. V. Cherniuk
R. M. Kirichenko
N. S. Titova
I. I. Giresh
O. V. Dmitrichenko

Анотація

Мета роботи – дослідити динамічні зміни структурно-функціонального стану серця та персистенцію порушень серцевого ритму у хворих із гострим міокардитом зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ЛШ) при спостереженні протягом 6 місяців.
Матеріали і методи. Обстежено 54 пацієнтів з гострим міокардитом зі збереженою фракцією викиду (> 40 %) ЛШ. Обстеження проводили двічі: у перший місяць від дебюту міокардиту та через 6 міс спостереження.
Результати та обговорення. За даними МРТ серця, у 1-й міс від початку захворювання раннє контрастування на Т1-зважених зображеннях та/або посилення інтенсивності сигналу на Т2-зважених зображеннях виявлялися у всіх хворих, при цьому їх частка становила відповідно 66,6 та 62,9 % випадків, а відтерміноване накопичення контрасту спостерігалося в 14,8 % випадків. Через 6 міс спостереження набряк і гіперемію міокарда виявляли лише в 7,4 та 9,2 % випадків, а фібротичні зміни – у 37,0 % хворих, при цьому в 59,2 % хворих патологічні зміни при проведенні МРТ серця взагалі не виявлялися. Середня кількість уражених запальними змінами сегментів ЛШ у 1-й міс становила 2,33±0,23, а через 6 міс цей показник зменшився до (1,43±0,17) сегмента (р<0,01). Величина фракції викиду ЛШ збільшилася з (47,3±2,3) % у 1-й міс до (56,2±2,5) % через 6 міс (р<0,05), а частота виявлення епізодів нестійкої шлуночкової тахікардії (НШТ) зменшилася з 20,4 % випадків в 1-й міс до 7,4 % випадків через 6 міс. За результатами кореляційного аналізу встановлено сильний прямий кореляційний зв’язок між кількістю сегментів, залучених у запальний процес як у 1-й міс від дебюту захворювання (r=0,81; р<0,01), так і через 6 міс (r=0,72; р<0,01), і наявністю епізодів НШТ, що також було підтверджено за допомогою визначення точного критерію Фішера (р=0,019), статистично значущі зв’язки аналогічного спрямування було встановлено і між наявністю епізодів НШТ та присутністю фібротичних змін на МРТ серця.
Висновки. Для хворих із гострим міокардитом зі збереженою фракцією викиду ЛШ характерна відсутність тяжких порушень скоротливої здатності міокарда, що обумовлювалося невеликим об’ємом запального ураження міокарда ЛШ. Клінічно значущі порушення серцевого ритму, зокрема епізоди НШТ, у цих хворих можуть спостерігатися навіть у разі відсутності значних порушень структурно-функціонального стану серця та асоціюються з більшою кількістю сегментів ЛШ, уражених запальними і фібротичними змінами.

Ключові слова

міокардит, ехокардіографія, порушення ритму серця, магнітно-резонансна томографія

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Cardiovascular diseases: classification, diagnostic and treatment standards edited by V.M. Kovalenko, M.I. Lutay, Ju.M. Sirenko, O.S. Sichov. K.: MORION 2018.223 p.

Biestroek PS, Beek AM, Germans T, Niessen H, Van Rossum T. Diagnosis of myocarditis: current state and future perspectives. Int. J. Cardiol. 2015;191:211–219. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.08.050.

Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, Basso C, Gimeno-Blanes G, Felix SB, Fu M, Helio T, Heymans S, Jahns R, Klingel K, Linhart A, Maisch B, McKenna W, Mogensen J, Pinto YM, Ristic A, Schultheiss HP, Tavazzi L, Thiene G, Yilmaz A, Charron P, Elliott PM. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management and therapy of myocarditis: a position statement of the ESC Working group on myocardial and pericardial diseases. Eur. Heart J. 2013;34:2422–2436. http://doi.org/10.1093/eurheartj/eht210.

Fung G, Luo H, Qiu Y, Yang D, McManus B. Myocarditis. Circ. Res. 2016;118:496–514. http://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.115.306573.

Goldberger JJ, Suba H, Patel T, Cannane R, Kadish AH. Sudden Cardiac Death Risk Stratification in Patients With Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. JACC. 2014;63(18):1879–1889. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.12.021.

Heymans S, Eriksson U, Lehtonen J, Cooper LT. The quest for new approaches in myocarditis and inflammatory cardiomyopathy // J. Am coll. Cardiol. 2016;68:2348–2364. http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2016.09.937.

Kotanidis CP, Bazmpani MA, Haidich AB, Karvounis C, Antoniades C, Karamitsos TD. Diagnostic Accuracy of Cardiovascular Magnetic Resonance in Acute Myocarditis. A Systematic Review and Meta-Analysis. JACC: Cardiovascular Imaging. 2018;11:1024–1037. http://doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.12.008.

Lang R, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, Flachskampf FA, Foster E, Goldstein SA, Kuzhetsova T, Lancellotti P, Muraru D, Picard MH, Rietzschel ER, Rudski L, Spencer CT, Tsang W, Voigt JU. Recommendations for cardiac chamber quantification in adults: an update from the American Society of echocardiography and European Asssociation of cardiovascular imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015;28(1):1–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.echo.2014.10.003.

Leitman M, Verd Z, Toymkin V, Macogon B, Moravsky G, Peleg E, Copel L. Speckle tracking imaging in inflammatory heart diseases. Int. J. of Cardiovasc. Imaging. 2018;34(5):787–792. http://doi.org/10.1007/s10554-017-1284-y.

Mahrholdt H, Greuilich S. Prognosis in myocarditis. JACC. 2017;70:1988–1990. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.08.062.

Pollak A, Kontorovich A, Fuster V, Dec W. Viral myocarditis - diagnosis, treatment options, and current controversies. Nat. rev. cardiol. 2015;12:670–680.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats S, Falk V, Gonzales-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GMC, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. Heart J. 2016;37:2129–2200. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128.

Sinagra GF, Anzini M, Pereira NL, Bussani R, Finochiarro G, Bartunek J, Merlo M. Myocarditis in clinical practice. Mayo Clin. Proc. 2016;91(9):1256–1266. http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.05.013.

Zorzi A, Perazzolo Marra M, Rigato I, De Lazari M, Susana A, Niero A, Rizzo S, Giorgi B, Sarto P, Serratoza L, Patrizi G, Corrado D. Nonischemic left ventricular scar as a substrate of life-threatening ventricular arrhythmias and sudden cardiac death in competitive athletes. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 2016;9:e004229. http://doi.org/10.1161/CIRCEP.116.004229.

Статті автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>