Вплив кверцетину на реологічні властивості крові в пацієнтів похилого віку з метаболічним синдромом

Главни садржај чланка

O. V. Korkushko
S. S. Naskalova
I. A. Antonyuk-Shcheglova
G. V. Duzhak
O. V. Bondarenko
O. M. Grib
V. B. Shatilo

Анотація

Мета роботи – вивчити вплив кверцетину на функціональний стан тромбоцитів і в’язкість крові у хворих похилого віку з метаболічним синдромом (МС).
Матеріали і методи. Обстежено 50 хворих з МС віком 60–75 років, розподілених порівну в основну і контрольну групи. Хворі основної групи протягом 3 міс отримували кверцетин («Квертин», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна) у дозі 80 мг 3 рази на добу. Обстежувані контрольної групи протягом такого ж часу отримували плацебо. До і після курсу лікування проводили оцінку критеріїв МС, визначали агрегаційну здатність тромбоцитів, в’язкість крові, рівень ліпідів у сироватці крові.
Результати та обговорення. Під впливом курсового застосування кверцетину поліпшилися реологічні властивості крові: зменшилися показники її в’язкості, спонтанної та індукованої агрегації тромбоцитів. Зафіксовано статистично значуще зниження рівня загального холестерину і холестерину ліпопротеїнів низької густини в сироватці крові. Кореляційний аналіз показав, що поліпшення в’язкості крові відбулося за рахунок сприятливих змін ліпідного спектра та зниження агрегаційної здатності форменних елементів крові.
Висновки. У хворих похилого віку з МС курсове (протягом 3 місяців) застосування кверцетину зменшує вияви дисліпідемії, підвищеної спонтанної та індукованої агрегації тромбоцитів, сприяє зростанню індексу деформованості еритроцитів, що в сукупності приводить до зменшення в’язкості крові як одного із чинників ризику розвитку ускладнень при МС.

Ключові слова

метаболічний синдром, похилий вік, кверцетин, в’язкість крові, агрегаційна здатність тромбоцитів

Детаљи чланка