Роль гіперурикемії в розвитку серцево-судинних захворювань

Главни садржај чланка

N. M. Shuba
T. D. Voronova
A. S. Krylova

Анотація

У статті представлені свіжі дані щодо значення гіперурикемії, а також активності власне ксантиноксидази в патогенезі розвитку таких серцево-судинних захворювань, як артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, інфаркт міокарда, спричинених значним зростанням гіперурикемії в останні роки (за даними епідеміологічних досліджень США, 2007–2008 рр.). Показана важливість ефективного контролю рівня сечової кислоти у зниженні загальної та серцево-судинної смертності, серцевої недостатності, фібриляції передсердь та інших хронічних захворювань серця. Доведена важливість селективного блокування ксантиноксидази у зниженні рівня сечової кислоти, особливо в разі високих показників, зокрема при недостатності функції нирок, а також у запобіганні розвитку ендотеліальної дисфункції.

Ключові слова

гіперурикемія, серцево-судинна патологія, ксантиноксидаза, фебуксостат, алопуринол

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

w