Резистентна артеріальна гіпертензія: клініко-патогенетичні особливості та предиктори ефективності терапії

Главни садржај чланка

L. A. Mishchenko
O. G. Kupchynska
O. O. Matova
K. I. Serbeniuk
O. V. Gulkevych

Анотація

Мета роботи – дослідити особливості ураження органів-мішеней, нейрогуморального і прозапального статусу та визначити предиктори ефективності антигіпертензивної терапії в пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією (РАГ).
Матеріали і методи. У дослідження залучено 257 пацієнтів з попереднім діагнозом РАГ. Вторинну АГ діагностовано у 8,5 % хворих. На тлі 3 міс лікування трикомпонентною фіксованою комбінацією (ФК) антигіпертензивних препаратів у максимальних дозах виділено пацієнтів з істинною РАГ (n=103) та хворих із псевдорезистентною артеріальною гіпертензією (ПРАГ) (n=132). Проведено порівняльний аналіз клінічних характеристик, ступеня ураження органів-мішеней, особливостей нейрогуморального (концентрація альдостерону плазми (КАП), активний ренін у плазмі, метанефрини в сечі) та прозапального (С-реактивний протеїн (С-РП), інтерлейкін-6 (ІЛ-6), фактор некрозу пухлин α (ФНП-α) в плазмі) статусу між групами. Визначено предиктори ефективності додавання 4-го антигіпертензивного препарату (спіронолактону, еплеренону, небівололу, моксонідину) до потрійної ФК антигіпертензивних препаратів у хворих із РАГ.
Результати та обговорення. Пацієнти з РАГ характеризуються вищим рівнем офісного й амбулаторного артеріального тиску (АТ), наявністю до 14 % порушень добового ритму АТ за типом nigh-peaker, високим ранковим приростом АТ. Пацієнти з РАГ мали в 95 % випадків концентричну гіпертрофію лівого шлуночка та у 80 % – атеросклеротичні бляшки в сонних артеріях, суттєве зниження розрахункової швидкості клубочкової фільтрації та збільшення екскреції альбуміну із сечею (ЕАС). Вищий вміст С-РП на 17,3 % (р=0,02), ІЛ-6 на 21,8 % (р=0,01), ФНП-α на 13 % (р=0,003) встановлено в групі РАГ при порівнянні з групою ПРАГ. До пре­­дикторів зниження АТ під впливом спіронолактону й еплеренону віднесено КАП (β=0,653; р=0,002), альдо­­стерон-ренінове співвідношення (β=0,542; р=0,003), ЕАС (β=–0,362; р=0,01) і рівень С-РП у крові (β=–0,315; р=0,03).
Висновки. Пацієнти з РАГ мають вищий рівень АТ, ураження органів-мішеней, більш виражені ознаки активації системного запалення низької градації й активність симпатоадреналової та ренін-ангіотензин-альдостеронової систем. Найефективнішими препаратами для додавання до потрійної ФК є антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів (спіронолактон і еплеренон), під впливом яких досягнення цільового АТ (за даними офісних і амбулаторних вимірювань) у пацієнтів з РАГ становить відповідно 48,5 і 46,9 %. Використання небівололу сприяло нормалізації АТ у 39,7 %, моксонідину – у 41,2 % пацієнтів з РАГ.

Ключові слова

резистентна артеріальна гіпертензія, потрійна фіксована комбінація антигіпертензивних препаратів, ураження органів-мішеней, спіронолактон, еплеренон, небіволол, моксонідин

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Barbaro NR, Fontana V, Modolo R, De Faria AP, Sabbatini AR, Fonseca FH, Anhe GF, Moreno H. Increased arterial stiffness in resistant hypertension is associated with inflammatory biomarkers. Blood Press. 2015 Feb;24(1):7–13. https://doi.org/10.3109/08037051.2014.940710. Epub 2014 Jul 25.

Calhoun D, White W. Effectiveness of the selective aldosterone blocker, eplerenone, in patients with resistant hypertension. J Am Soc Hypertens 2008 Nov-Dec;2(6):462-8. https://doi.org/10.1016/j.jash.2008.05.005. Epub 2008 Jul 23

Calhoun DA, Jones D, Textor S, Goff DC, Murphy TP, Toto RD, White A, Cushman WC, White W, Sica D, Ferdinand K, Giles TD, Falkner B, Carey RM; American Heart Association Professional Education. Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment: a scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Circulation. 2008 Jun 24;117(25):e510–26. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.189141.

Cortez AF, Muxfeldt ES, Cardoso CR, Salles GF. Prognostic value of C-reactive protein in resistant hypertension. Am J Hypertens. 2016 Aug;29(8):992–1000. https://doi.org/10.1093/ajh/hpw011. Epub 2016 Feb 16.

Cuspidi C, Macca G, Sampieri L, Michev I, Salerno M, Fusi V, Severgnini B, Meani S, Magrini F, Zanchetti A. High prevalence of cardiac and extracardiac target organ damage in refractory hypertension. J Hypertens. 2001 Nov;19(11):2063–70. https://doi.org/10.1097/00004872-200111000-00018

Daugherty SL, Powers JD, Magid DJ, Tavel HM, Masoudi FA, Margolis KL, O'Connor PJ, Selby JV, Ho PM. Incidence and Prognosis of Resistant Hypertension in Hypertensive Patients. Circulation. Author manuscript; available in PMC 2013 Apr 3.Published in final edited form as: Circulation. 2012 Apr 3;125(13):1635–1642.Published online 2012 Feb 29. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.068064.

Duprez DA. Role of the rennin-angiotensin-aldosterone system in vascular remodeling and inflammation: a clinical. Journal of Hypertension. 2006;4(6):983–991,June https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000226182.60321.69,PMID: 16685192Issn Print: 0263-6352 Publication Date: June 2006

Frohlich ED. Classification of resistant hypertension. Hypertension. 1988 Mar;11(3 Pt 2):II67-70. https://doi.org/10.1161/01.HYP.11.3_

Gifford R.W. Resistant hypertension: introduction and definitions. Hypertension. 1988;11:1165–1166. https://doi.org/10.1161/01.hyp.11.3_pt_2.ii65

Kario K, Pickering TG, Umeda Yu, Hoshide S, Hoshide Yo, Morinari M, Murata M, Kuroda T, Schwartz JoE, and Shimada K. Morning surge in blood pressure as a predictor of silent and clinical cerebrovascular disease in elderly hypertensive patients. A prospective study. Circulation.2003;107:1401–1406 . https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000056521.67546.AA

Levy D, Garrison RJ, Savage DD, Kannel WB, Castelli WP. Prognostic implications of echocardiographically determined left ventricular mass in the Framingham Heart Study. N Engl J Med. 1990 May 31;322(22):1561–6 . https://doi.org/10.1056/NEJM199005313222203

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M, Christiaens T, Cifkova R, De Backer G, Dominiczak A, Galderisi M, Grobbee DE, Jaarsma T, Kirchhof P, Kjeldsen SE, Laurent S, Manolis AJ, Nilsson PM, Ruilope LM, Schmieder RE, Sirnes PA, Sleight P, Viigimaa M, Waeber B, Zannad F; Task Force Members. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013 Jul;31(7):1281–357. https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.

Morisky ED, Alfonso A., Krousel-Wood M, Ward JH. Predictive Validity of a Medication Adherence Measure in an Outpatient Setting. Journal of clinical hypertension 2008;10:348–354. DOI:10.1111/j.1751-7176.2008.07572.x

Persell S. D. Prevalence of resistant hypertension in the United States, 2003 2008.Hypertension.2011Jun;57(6):107680. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.170308. Epub 2011 Apr 18.

Pierdomenico SD, Lapenna D, Bucci A, Di Tommaso R, Di Mascio R, Manente BM, Caldarella MP, Neri M, Cuccurullo F, Mezzetti A. Cardiovascular outcome in treated hypertensive patients with responder, masked, false resistant, and true resistant hypertension. American Journal of Hypertension, 2005;18, Issue 11, November:1422–1428, https://doi.org/10.1016/j.amjhyper.2005.05.014

Smith SM. Epidemiology, prognosis, and treatment of resistant hypertension. Pharmacotherapy. 2013 Oct;33(10):1071-86. https://doi.org/10.1002/phar.1297. Epub 2013 May 30.

Tsioufis C, Kordalis A, Flessas D, Anastasopoulos I, Tsiachris D, Papademetriou V, Stefanadis C. Pathophysiology of resistant hypertension: the role of sympathetic nervous system. Int J Hypertens. 2011; 2011: 642416. Published online 2011 Jan 20. https://doi.org/10.4061/2011/642416.

Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, DePalma SM, Gidding S, Jamerson KA, Jones DW, MacLaughlin EJ, Muntner P, Ovbiagele B, Smith SC Jr, Spencer CC, Stafford RS, Taler SJ, Thomas RJ, Williams KA Sr, Williamson JD, Wright JT Jr., 2017. ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/ APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension.2018Jun;71(6):1269–1324. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000066. Epub 2017 Nov 13.

Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I; ESC Scientific Document Group.2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal, September 2018;39, Issue 33, 01:3021–3104, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339

Williams B, MacDonald TM, Morant S, Webb DJ, Sever P, McInnes G, Ford I, Cruickshank JK, Caulfield MJ, Salsbury J, Mackenzie I, Padmanabhan S, Brown MJ1; British Hypertension Society's PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind,crossover trial. Lancet. 2015 Nov 21;386(10008):2059-2068. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00257-3. Epub 2015 Sep 20.

Статті автора (авторів), які найбільше читають