Резистентна артеріальна гіпертензія в пацієнта з феохромоцитомою/парагангліомою

Главни садржај чланка

L. A. Mishchenko
L. V. Bezrodna
O. O. Matova
O. A. Tovkay
P. O. Lishchynskyi
A. V. Ratushnyak
K. I. Serbeniuk
V. B. Bezrodnyi
O. V. Gulkevych

Анотація

Представлено клінічний випадок феохромоцитоми в поєднанні з парагангліомою в пацієнта із резистентною артеріальною гіпертензією (АГ). Феохромоцитома/парагангліома є катехоламінопродукувальною пухлиною з адреномедулярних хромафінних клітин наднирникових залоз або симпатичних і парасимпатичних гангліїв. Перебіг захворювання залежить від характеру та кількості катехоламінів, які виділяє пухлина, а також від того, наскільки стійким чи спорадичним є їх вивільнення в плазму крові. Тому спостерігається стійке підвищення артеріального тиску (АТ), або АГ має пароксизмальний (кризовий) перебіг. Особливістю представленого клінічного випадку є відсутність деяких характерних діагностичних критеріїв. Попри нормальний вміст катехоламінів у добовій сечі, відсутність змін наднирників при ультразвуковому обстеженні, проводився цілеспрямований пошук вторинних причин підвищення АТ. Клінічними виявами феохромоцитоми, окрім підвищеного АТ, були головний біль і серцебиття. Привертала увагу суттєва втрата маси тіла пацієнтом за останні 1,5 року, що обумовлено підвищеним метаболізмом на тлі активації симпатоадреналової системи. При виконанні дуплексного сканування брахіоцефальних артерій у ділянці біфуркації обох загальних сонних артерій виявлено утворення овальної форми з чіткими рівними контурами, що дало підстави запідозрити нетипове розташування феохромоцитоми. Виконано мультиспіральну комп’ютерну томографію з контрастуванням: черевної порожнини, наднирників, нирок та ниркових артерій. У ході дослідження в тілі медіальної ніжки правого наднирника виявлено округле гіперваскулярне утворення з чіткими рівними контурами. Для уточнення діагнозу в пацієнта було вивчено вміст адреналіну і норадреналіну в плазмі крові. Підвищення норадреналіну більш ніж у 4 рази вказувало на наявність катехоламінпродукувальної пухлини. Таким чином, підтверджено діагноз феохромоцитоми правого наднирника і виявлено каротидні парагангліоми шиї. Пацієнту виконана лапароскопічна адреналектомія справа, а також видалення каротидних парагангліом шиї. Дози антигіпертензивних препаратів були суттєво зменшені, АТ знизився до рівня 130–140/80–90 мм рт. ст. Цей клінічний випадок ілюструє необхідність акцентувати увагу лікарів на ймовірності наявності цієї патології за відсутності характерних лабораторно-інструментальних відхилень, що потребує наполегливого пошуку причин АГ.

Ключові слова

резистентна артеріальна гіпертензія, вторинна артеріальна гіпертензія, феохромоцитома, парагангліома, наднирники

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Черенько С.М., Ларін О.С., Товкай О.А. Феохромоцитоми малого разміру: клініко-діагностичні та періопераційні аспекти захворюванння // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.– 2016.– № 4.– С. 34–42.

Chen H., Sippel R.S., Pacak K. et al. The NANETS Consensus Guideline for the diagnosis and management of neuroendocrine tumors pheochromocytoma, paraganglioma, and medullary thyroid cancer // Pancreas.– 2010.– Vol. 39 (6).– Р. 775–783. doi: 10.1097/MPA.0b013e3181ebb4f0.

Fräinkel F. Ein fall yon doppelseitigen, vollig latent verlaufenen Nebennierentumor und gleichzeit ger Nephritis mit Veranderungen am Circulations-apparat und Retinitis // Arch. Pathol. Anat.– 1886.– Vol. 103.– P. 244.

Guyton A.C., Hall J.E. Insulin, glucagon, and diabetes mellitus // Textbook of Medical Physiology / Ed. J.E. Hall.– 11th ed.– Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.– 2006.– Р. 961–977.

Hickman P.E., Leong M., Chang J. Plasma free metanephrines are superior to urine and plasma catecholamines and urine catecholamine metabolites for the investigation of pheochromocytoma // Pathology.– 2009.– Vol. 41.– Р. 173–177. doi: 10.1080/00313020802579284.

Lenders J.W., Eisenhofer G., Mannelli M., Pacak K. Phaeochromocytoma // Lancet.– 2005.– Vol. 366.– P. 665–675. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67139-5.

Mercado-Asis L.B., Tingcungco A.G., Bolong D.T. et al. Diagnosis of small adrenal pheochromocytomas by adrenal venous sampling with glucagon stimulation test // Int. J. Endocriol. Metab.– 2011.– Vol. 9 (2).– P. 323. doi: 10.5812/kowsar.1726913X.1951.

Pacak K., Eisenhofer G., Ahlman H. et al. Pheochromocyto­­ma: recommendations for clinical practice from the First International Symposium // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab.– 2007.– Vol. 3 (2).– P. 92–102. doi: 10.1038/ncpendmet0396.

Plouin P.F., Amar L., Dekkers O.M. et al., on behalf of the Guideline Working Group. European Society of Endocrino­­logy Clinical Practice Guideline for long-term follow-up of patients operated on for a phaeochromocytoma or a paraganglioma // Eur. J. Endocrinology.– 2016.– Vol. 174.– P. G1–G10. doi: 10.1530/EJE-16-0033.

Plouin P.F., Fitzgerald P., Rich T. et al. Metastatic pheochromocytoma and paraganglioma: focus on therapeutics // Horm. Metab. Res.– 2012.– Vol. 44.– Р. 390–399. doi: 10.1055/s-0031-1299707.

Porte D. Jr. A receptor mechanism for the inhibition of insulin release by epinephrine in man // J. Clin. Invest.– 1967.– Vol. 46.– Р. 86–94. doi: 10.1172/JCI105514.

Van Way C.W. III, Scott H.W. Jr., Page D.L., Rhamy R.K. Pheochromocytoma // Current Problems in Surgery.– 1974.– Vol. 11, Issue 6.– Р. 1–59. doi: 10.1016/S0011-3840(74)80008-0.

Zubera S.M., Kantorovich V., Pacak K. Hypertension in pheochromocytoma: characteristics and treatment // Endocrinol. Metab. Clin. North. Am.– 2011.– Vol. 40 (2).– Р. 295–311. doi: 10.1016/j.ecl.2011.02.002.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##