Перший досвід застосування в Україні системи NVT Allegra для транскатетерної імплантації протеза аортального клапана та перспективи рутинних інтервенційних втручань на клапані аорти

Главни садржај чланка

G. B. Mankovsky
Ye. Yu. Marushko
S. O. Kuzmenko
G. I. Yemets
I. M. Yemets

Анотація

Мета роботи – представити перший в Україні досвід використання приладу NVT Allegra для проведення процедури транскатетерної імплантації протеза аортального клапана (TAVI) пацієнтам з високим хірургічним ризиком із вираженим аортальним стенозом.
Матеріали і методи. У статті наведені клінічні випадки двох пацієнтів віком 90 та 80 років із вираженим аортальним стенозом із середніми градієнтами трансаортального кровотоку 32 та 76 мм рт. ст. та площею відкриття аортального клапана 0,4 та 0,6 см2 відповідно. Обидва пацієнти були визнані хворими з високим хірургічним ризиком.
Результати та обговорення. Обом пацієнтам була проведена транскатетерна імплантація протеза аортального клапана трансфеморальним доступом. Після імплантації середні градієнти трансаортального кровотоку становили 13 та 8 мм рт. ст. відповідно. Резидуальна параклапанна недостатність була невеликого ступеня в обох випадках.
Висновки. Система NVT Allegra для проведення транскатетерної імплантації протеза аортального клапана є приладом третього покоління, який дозволяє успішно та безпечно виконувати інтервенційну заміну клапана аорти.

Ключові слова

транскатетерна імплантація протеза аортального клапана, TAVI

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Aksonov E., Berestovenko V., Panichkin Yu. et al. First experience of endovascular aortic valve replacement // Cardiac Surgery and Interventional Cardiology.– 2013.– Vol. 3 (12).– P. 37–40 (in Ukr).

Collas V., Philipsen T., Rodrigus I. et al. Transcatheter aortic valve implantation: review and current state of the art // EMJ. Int. Cardiol.–2014.– Vol. 1 (8).– P. 52–61.

Cuevas O. The Allegra transcatheter heart valve: European multicentre experience with a novel self-expanding trans­­catheter aortic valve // EuroIntervention.– 2019.– Vol. 15.– P. 71–73. doi: https://doi.org/10.4244/EIJ-D-18-00861.

Deutsch M.-A., Erlebach M., Burri M. et al. Beyond the five-year horizon: long-term outcome of high-risk and inoperable patients undergoing TAVR with first-generation devices // EuroIntervention.– 2018.– Vol. 14.– P. 41–49. doi: https://doi.org/10.4244/EIJ-D-17-00603.

Gupta T., Kolte D., Khera S. et al. The changing landscape of aortic valve replacement in the USA // EuroIntervention.– 2019.– Vol. 15.– P. e968–e974. doi: https://doi.org/10.4244/EIJ-D-19-00381.

Modolo R., Chang C., Onuma Y.H. et al. Quantitative aortography assessment of aortic regurgitation. Insight into a novel technique // Euro Intervention.– 2019.– Vol. 15.– P. e975–e988. doi: https://doi.org/10.4244/EIJ-D-19-00879.

Osnabrugge R., Mylotte D., Head S. Aortic stenosis in the elderly disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling study // J. Amer. Coll. Cardiology.– 2013.– Vol. 62 (11).– P. 1002–1012.

Ross J., Braunwald E. Aortic stenosis // Circulation.– 1968.– Vol. 38 (1).– P. 61–67.