ТРІУМФ-3: антигіпертензивна терaпія в Україні – оптимізація артеріального тиску у фoкусі. Використання потрійної фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів у практиці сімейного лікаря

Главни садржај чланка

M. І. Lutay
G. F. Lysenko
І. P. Golikova
O. M. Lomakovsky
O. І. Moiseyenko

Анотація

Мета дослідження – вивчити профіль пацієнтів з неконтрольованою артеріальною гіпертензією (АГ), які одночасно приймають два або три антигіпертензивні засоби, та оцінити результати досягнення контролю артеріального тиску (АТ) у цій популяції після корекції терапії.
Maтеріали і методи. У дослідження ТРІУМФ-3 (антигіперТензивна теРапІя в Україні – оптиМізація артеріального тис­­­ку у Фокусі) було залучено 4113 пацієнтів з АГ, які перебували під наглядом сімейних лікарів. Анамнестично всі учасники (середній вік – 64 роки; 36,1 % чоловіків) не менше 1 міс до початку дослідження приймали 2 або 3 антигіпертензивні препарати без достатнього ефекту. Середні значення офісного АТ становили 172/99 мм рт. ст., у понад 40 % пацієнтів вони перевищували 180/110 мм рт. ст. Препаратом вибору для подальшої терапії 4103 учасників стала фіксована комбінація периндоприлу аргініну, амлодипіну та індапаміду – «Трипліксам» («Серв’є», Франція). Термін спостереження для кожного хворого становив 3 місяці. Пацієнти відвідували лікарів через 1–2 тиж, 2 і 3 міс після початку дослідження і відповідної корекції терапії. До та через 2 міс оцінювали показник прихильності до лікування. Заключний аналіз передбачав порівняння результатів ТРІУМФ-3 та ТРІУМФ-2 стосовно пацієнтів, які перебували під амбулаторним наглядом у сімейних лікарів та кардіологів.
Результати та обговорення. Призначення потрійної фіксованої комбінації периндоприлу аргініну, індапаміду та амлодипіну впродовж 3 місяців дозволило поступово знизити АТ до ~ 130/80 мм рт. ст.; систолічний АТ у середньому на ~ 42 мм рт. ст., діастолічний – на ~ 19 мм рт. ст. Цільових рівнів < 140/90 мм рт. ст. досягли 73,4 % пацієнтів, а ≤ 130/80 мм рт. ст. – 59,1 %. У більшості (70 %) пацієнтів-учасників протягом дослідження зріс показник високої прихильності до лікування, у середньому з 9,5 до 46,4 %. Терапія фіксованою комбінацією периндоприлу аргініну, індапаміду та амлодипіну характеризувалася доброю переносимістю.
Висновки. Використання сімейними лікарями фіксованої комбінації периндоприлу аргініну, індапаміду та амлодипіну супроводжувалося досягненням цільових рівнів АТ більше ніж у 2/3 хворих з АГ, у яких попередня дво- або трикомпонентна терапія була неефективною. Використання зазначеної оригінальної фіксованої комбінації було ефективним як у пацієнтів з АГ, що спостерігалися в сімейних лікарів (ТРІУМФ-3), так і у кардіологів (ТРІУМФ-2). Проте кардіологи майже вдвічі частіше використовували максимальні дози препарату, що привело до більш оптимального контролю АТ (≤ 130/80 мм рт. ст.) у чисельнішої групи пацієнтів: 69,7 проти 59,1 % у сімейних лікарів. Регулярний лікарський кон­­троль, антигіпертензивна ефективність та зручність прийому потрійної фіксованої комбінації периндоприлу аргініну, індапаміду та амлодипіну, ймовірно, були визначальними факторами щодо підвищення прихильності до лікування в більшості учасників в обох дослідженнях, 75 % – у ТРІУМФ-2, і 70 % – у ТРІУМФ-3. Причому показник високої прихильності протягом 2-місячного періоду спостереження зріс в обох дослідженнях майже у 5 разів.

Ключові слова

артеріальна гіпертензія, прихильність до лікування, антигіпертензивні препарати, фіксована комбінація

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Коваленко В.М., Корнацький В.М., Манойленко Т.С. та ін. Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах (посібник).– К., 2016.– С. 261.

Лутай М.І., Лисенко Г.Ф., учасники дослідження ТРІУМФ-2. Лікування артеріальної гіпертензії фіксованою комбінацією інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту, блокатора кальцієвих каналів і тіазидоподібного діуретика. Результати українського багатоцентрового дослідження ТРІУМФ-2 // Укр. кардіол. журн.– 2017.– № 4.– С. 16–31.

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. Асоціація кардіологів України / За ред. В.M. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова.– К.: Моріон, 2018.

Burnier M., Brown R.E., Ong S.H. et al. Issues in blood pressure control and the potential role of single-pill combination therapies // Int. J. Clin. Pract.– 2009.– Vol. 63 (5).– P. 790–798. doi: https://doi.org/10.1111/j.1742-1241.2009.01999.x.

Carvalho A.S., Santos P. Medication adherence in patients with arterial hypertension: The Relationship With Healthcare Systems’ Organizational Factors // Published online.– – Oct 17. doi: https://doi.org/10.2147/PPA.S216091.

Chalmers J., Arima H., Woodward M. et al. Effects of combination of perindopril, indapamide, and calcium channel blockers in patients with type 2 diabetes mellitus: results from the Action In Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Controlled Evaluation (ADVANCE) trial // Hypertension.– 2014.– Vol. 63 (2).– P. 259–264. doi: https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.02252.

Czernichow S., Zanchetti A., Turnbull F. et al. The effects of blood pressure reduction and of different blood pressure-lowering regimens on major cardiovascular events according to baseline blood pressure: meta-analysis of randomized trials // J. Hypertens.– 2011.– Vol. 29.– P. 4–16. doi: https://doi.org/10.1097/HJH.0b013e32834000be.

ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH) // Eur. Heart J.– 2018.– Vol. 39.– P. 3021–3104.

Jaffe M.G., Lee G.A., Young J.D. et al. Improved blood pressure control associated with a large‐scale hypertension program // JAMA.– 2013.– Vol. 310 (7).– P. 699–705. doi: https://doi.org/10.1001/jama.2013.108769.

Kishore S.P., Salam A., Rodgers A. et al. Fixed-Dose Combinations for Hypertension // Lancet.– 2018.– Vol. 392 (10150).– P. 819–820. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31814-2.

Xie L., Frech-Tamas F., Marrett E., Baser O. A medication adherence and persistence comparison of hypertensive patients treated with single-, double- and triple-pill combination therapy // Curr. Med. Res. Opin.– 2014.– Vol. 26.– P. 2415–2422. doi:https://doi.org/ 10.1185/03007995.2014.964853.

Статті автора (авторів), які найбільше читають