Діагностика міокардиту як одна з актуальних проблем кардіології

Главни садржај чланка

V. M. Kovalenko
E. G. Nesukay
S. V. Cherniuk
N. S. Polenova
R. M. Kirichenko
I. I. Giresh
E. Yu. Titov
A. S. Kozliuk
Yu. A. Botsiuk

Анотація

Діагностика і прогнозування перебігу міокардиту донині залишаються одними з найбільш актуальних, складних і недостатньо вирішених проблем у сучасній кардіології, що пов’язано як з великим поліморфізмом клінічних виявів цього захворювання, так і з відсутністю абсолютно специфічних симптомів і діагностичних критеріїв. У більшості випадків поява серцевої недостатності, больового синдрому, порушень серцевого ритму і провідності або інших клінічних ознак спостерігається на 2-й тиждень від початку інфекційного захворювання, однак запальне ураження серця може і не мати чіткого зв’язку з перенесеною інфекцією. Серед основних методів, що застосовуються для діагностики міокардиту в клінічній практиці, слід виділити електрокардіографію, холтерівське моніторування ЕКГ, ехокардіографію (ЕхоКГ) та спекл-трекінг ЕхоКГ, візуалізацію серцевого м’яза за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) та ендоміокардіальну біопсію. Електрокардіографія і холтерівське моніторування ЕКГ є високоінформативними методами для виявлення, прогнозування і динамічного спостереження найчастіших ускладнень міокардиту – порушень ритму і провідності. Обов’язковою методикою для оцінки скоротливості міокарда є двомірна ехокардіографія. Вона дає змогу оцінити розміри камер серця, систолічну і діастолічну функцію, глобальну та регіонарну скоротливість, наявність тромбоутворення в порожнинах, перикардіальний випіт. Останніми роками з’являється все більше даних про застосування для діагностики міокардиту спекл-трекінг ЕхоКГ, яка заснована на оцінці деформації та швидкості деформації міокарда в поздовжньому, радіальному і циркулярному напрямках. МРТ серця з введенням контрасту є неінвазивним та одним з найбільш інформативних методів виявлення ознак ураження міокарда. МРТ дозволяє візуалізувати анатомію, вивчити структуру і провести характеристику тканини серця, визначити функціональні особливості передсердь і шлуночків. Тим не менше, золотим стандартом для верифікації діагнозу міокардиту донині залишається ендоміокардіальна біопсія. Лабораторні методи діагностики є додатковими дослідженнями, що в комплексі з інструментальними методами дозволяють оцінити зміни активності запального процесу в міокарді при тривалому спостереженні.

Ключові слова

міокардит, клінічний перебіг, прогнозування, діагностика

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Гавриленко Т.І., Чернюк С.В., Підгайна О.А. та ін. Визначення діагностичної і прогностичної ролі імунологічних біомаркерів у пацієнтів з міокардитом // Світ медицини та біології.– 2019.– № 2 (68).– C. 34–39. doi: https://doi.org/10.26724/2079-8334-2019-2-68-34-39.

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Чернюк С.В. та ін. Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики // Укр. кардіол. журн.– 2016.– № 6.– С. 15–24.

Коваленко В.Н., Несукай Е.Г., Чернюк С.В. Миокардит: современный взгляд на этиологию и патогенез заболевания // Укр. кардіол. журн.– 2012.– № 2.– С. 84–92.

Коваленко В.М., Несукай О.Г., Чернюк С.В., Киричен­­­­ко Р.М. Прогнозування перебігу міокардиту на основі комплексного аналізу імунного статусу та структурно-функціонального стану серця // Укр. кардіол. журн.– 2017.– № 5.– С. 68–74.

Рябенко Д.В. Современное состояние проблемы миокардитов // Серцева недостатність та коморбідні стани.– 2018.– № 1.– С. 36–42.

Ammirati E., Veronese G., Bottiroli M. et al. Update on acute myocarditis // Trends in Cardiovascular Medicine.– 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.05.008.

Arnold J.R., McCann G.P. Cardiovascular Magnetic Resonance: Applications and Practical Considerations for the General Cardiologist // Heart.– 2020.– Vol. 106 (3).– P. 174–181. doi: https://doi.org/10.1136/heartjnl-2019-314856.

Baldeviano G.C., Barin J.G., Talor M.V. et al. Interleukin-17A Is Dispensable for Myocarditis but Essential for the Progression to Dilated Cardiomyopathy // Circulation Research.– 2010.– P. 1646–1655. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.109.213157.

Bettencourt N. Cardiac magnetic resonance in myocarditis – do we need more tools? // Rev. Port Cardiol.– 2019.– Vol. 38 (11).– P. 777–778. doi: https://doi.org/10.1016/j.repc.2020.01.002.

Biestroek P.S., Beek A.M., Germans T. et al. Diagnosis of myocarditis: current state and future perspectives // Int. J. Cardiol. – 2015.– Vol. 191.– P. 211–219. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.05.008.

Bracamonte-Baran W., Čiháková D. Cardiac Autoim­­­munity: Myocarditis // Adv. Exp. Med. Biol.– 2017.– Vol. 1003.– P. 187–221. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-57613-8_10.

Caforio A.L., Malipiero G., Marcolongo R., Iliceto S. Myocarditis: a clinical overview // Curr. Cardiol. Rep.– 2017.– Vol. 19 (7).– P. 63. doi: https://doi.org/10.1007/s11886-017-0870-x.

Caforio A.L., Pankuweit S., Arbustini E. et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management and therapy of myocarditis: a position statement of the ESC Working group on myocardial and pericardial diseases // Eur. Heart J.– 2013.– Vol. 34 (33).– P. 2636–2648. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht210.

Cecco C.N.D., Monti C.B. Use of Early T1 Mapping for MRI in Acute Myocarditis // Radiology.– 2020.– Vol. 295 (2).– P. 326–327. doi: https://doi.org/10.1148/radiol.2020200171.

Chen W., Jeudy J. Assessment of Myocarditis: Cardiac MR, PET/CT, or PET/MR? // Curr. Cardiol Rep.– 2019.– Vol. 21 (8).– P. 76. doi:https://doi.org/10.1007/s11886-019-1158-0.

Ebert M., Richter S., Dinov B. et al. Evaluation and management of ventricular tachycardia in patients with dilated cardiomyopathy // Heart Rhythm.– 2019.– Vol. 16 (4).– P. 624–631. doi: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2018.10.028.

Eichhorn C., Bière L., Schnell F. et al. Myocarditis in Athletes Is a Challenge: Diagnosis, Risk Stratification, and Uncertainties // JACC Cardiovasc. Imaging.– 2019.– Vol. 13.– P. 494–507. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2019.01.039.

Fairweather D., Cooper L.T., Blauwet L.A. Sex and gender differences in myocarditis and dilated cardiomyopathy // Curr. Probl. Cardiol.– 2013.– Vol. 38 (1).– P. 7–46. doi: https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2012.07.003.

Ferreira V.M., Piechnik S.K., Dall’Armellina E. et al. T1 Mapping for the diagnosis of acute myocarditis using CMR: Comparison to T2-Weighted and late gadolinium enhanced imaging // JACC: Cardiovascular Imaging.– 2013.– Vol. 6 (10).– P. 1048–1058. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2013.03.008.

Ferreira V.M., Schulz-Menger J., Holmvang G. et al. Cardiovascular magnetic resonance in nonischemic myocardial inflammation: Expert recommendations. // J. Am. Coll. Cardiol.– 2018.– Vol. 72 (24).– P. 3158–3176. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.09.072

Friedrich M.G., Sechtem U., Schulz-Menger J. et al. Cardiovascular magnetic resonance in myocarditis: a JACC white paper // J. Am. Coll. Cardiol.– 2009.– Vol. 53 (17).– P. 1475–1487. doi: 10.1016/j.jacc.2009.02.007.

Fung G., Luo H., Qiu Y., Yang D., McManus B. Myocarditis // Circ. Res. 2016.– Vol. 118 (3).– P. 496–514. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.115.306573.

Goitein O., Matetzky S., Beinart R. et al. Acute myocarditis noninvasive evaluation with cardiac MRI and transthoracic echocardiography // Am. J. Roentgenol.– 2009.– Vol. 192.– P. 254–258. doi: https://doi.org/10.2214/AJR.08.1281.

Gonzalez J. A., Kramer C.M. Role of imaging techniques for diagnosis, prognosis and management of heart failure patients: cardiac magnetic resonance // Curr. Heart Fail.– 2015.– Vol. 12 (4).– P. 276–283. doi: https://doi.org/10.1007/s11897-015-0261-9.

Gräni C., Eichhorn C., Bière L. et al. Prognostic value of cardiac magnetic resonance tissue characterization in risk stratifying patients with suspected myocarditis // J. Am. Coll. Cardiol.– 2017.– Vol. 70 (16).– P. 1964–1976. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.08.050.

Guglin M., Nallamshetty L. Myocarditis: diagnosis and treatment // Curr. Treat Options Cardiovasc. Med.– 2012.– Vol. 14 (6).– P. 637–651. doi: https://doi.org/10.1007/s11936-012-0204-7.

He J., Yang L. Value of three-dimensional speckle-tracking imaging in detecting left ventricular systolic function in patients with dilated cardiomyopathy // Echocardiography.– 2019.– Vol. 36 (8).– P. 1492–1495. doi: https://doi.org/10.1111/echo.14427.

Heidecker B., Kittleson M.M., Kasper K.E. et al. Transcripto­­­mic biomarkers for the accurate diagnosis of myocarditis // Circulation.– 2011.– Vol. 123 (11).– P. 1174–1184. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.002857.

Heymans S., Eriksson U., Lehtonen J., Cooper T.L. The quest for new approaches in myocarditis and inflammatory cardiomyopathy // J. Am. Coll. Cardiol.– 2016.– Vol. 68 (21).– P. 2348–2364. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.09.937.

Huber S.A. Viral myocarditis and dilated cardiomyopathy: etiology and pathogenesis // Curr. Pharm. Des.– 2016.– Vol. 22 (4).– P. 408–426. doi: https://doi.org/10.2174/1381612822666151222160500.

Hundley G.W., Bluemke A.D., Finn P.J. et al. ACCF/ACR/AHA/ NASCI/SCMR 2010 Expert consensus document on cardiovascular magnetic resonance: a report of the American college of cardiology foundation task force on the expert consensus documents // Circulation.– 2010.– Vol. 55 (23).– P. 2614–2662. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.11.011.

Imanaka-Yoshida K. Inflammation in myocardial disease: From myocarditis to dilated cardiomyopathy // Pathology International.– 2020.– Vol. 1.– P. 1–11. doi: https://doi.org/10.1111/pin.12868.

Japp G.A., Gulati A., Cook A.S. et al. The Diagnosis and Evaluation of Dilated Cardiomyopathy // J. Am. Coll. Cardiol.– 2016.– Vol. 67 (25).– P. 2996–3010. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.03.590

Kadkhodayan A., Chareonthaitawee P., Raman V.S., Cooper T.L. Imaging of inflammation in unexplained cardiomyopathy // JACC: Cardiovascular Imaging.– 2016.– Vol. 9 (5).– P. 603–617. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.01.010.

Kasner M., Sinning D., Escher F. et al. The utility of speckle tracking imaging in the diagnostic of acute myocarditis, as proven by endomyocardial biopsy // Int. J. Cardiol.– 2013.– Vol. 168 (3).– P. 3023–3024. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.04.016.

Kim M.J., Hong G.R., Ha J.W., Shim C.Y. Acute Localized Myocarditis: Role of Speckle Tracking Echocardiography // Korean Circ. J.– 2020.– Vol. 50 (7).– P. 638–640. doi: https://doi.org/10.4070/kcj.2019.0378.

Kindermann I., Barth C., Mahfoud F. et al. Update on myocarditis // J. Am. Coll. Cardiol.– 2012.– Vol. 59 (9).– Р. 779–792. doi:https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.09.074.

Krejci J., Mlejnek D., Sochorova D., Nemec P. Inflammatory cardiomyopathy: a current view on pathophysiology, diagnosis and treatment // BioMed Research International.– 2016.– P. 1–11. doi: https://doi.org/10.1155/2016/4087632.

Kuruvilla S., Adenaw N., Katwal A.B. et al. Late gadolinium enhancement on cardiac magnetic resonance predicts adverse cardiovascular outcomes in nonischemic cardiomyopathy: a systematic review and meta-analysis // Circ. Cardiovasc. Imaging.– 2014.– Vol. 7 (2).– P. 250–258. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.113.001144.

Lang M.R., Badano P.L., Mor-Avi V. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification in adults: an update from the American Society of echocardiography and European Asssociation of cardiovascular imaging // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2015.– Vol. 16 (3).– P. 233–271. doi: https://doi.org/10.1093/ehjci/jev014.

Leone O., Pieroni M., Rapezzi C., Olivotto I. The spectrum of myocarditis: from pathology to the clinics // Virchows Arch.– 2019.– Vol. 475 (3).– P. 279–301. doi:https://doi.org/10.1007/s00428-019-02615-8.

Lu M., Samblanet K., Roberts C. Myocarditis: a heart on fire // Curr. Sports Med. Rep.– 2020.– Vol. 19 (3).– P. 110–112. doi: https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000698.

Luetkens A.J., Doerner J., Thomas K.D. et al. Acute Myocarditis: Multiparametric Cardiac MR Imaging // Radiology.– 2014.– Vol. 273 (2).– P. 383–392. doi: https://doi.org/10.1148/radiol.14132540.

Lurz P., Eitel I., Adam J. et al. Diagnostic performance of CMR imaging compared with EMB in patients with suspected myocarditis // JACC Cardiovasc Imaging.– 2012.– Vol. 5 (5).– P. 513–524. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2011.11.022.

Luyt C.E., Hékimian G., Ginsberg F. What’s new in myocarditis? // Intensive Care Med.– 2016.– Vol. 42 (6).– P. 1055–1057. doi: https://doi.org/10.1007/s00134-015-4017-5.

Maisch B., Ristic A.D., Pankuweit S. Inflammatory cardiomyopathy and myocarditis // Herz.– 2017.– Vol. 42 (4).– P. 425–438. doi: https://doi.org/10.1007/s00059-017-4569-y.

Marchant J.D., Boyd H.J., Lin C.D. et al. Inflammation in Myocardial Disease // Circ. Res.– 2012.– Vol. 110 (1).– P. 126–144. doi:https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.111.243170.

Mewton N., Dernis A., Bresson D. et al. Myocardial biomarkers and delayed enhancened cardiac magnetic resonance relationship in clinically suspected myocarditis and insight on clinical outcome // J. Cardiovasc. Med.– 2015.– Vol. 16 (10).– P. 696–703. doi: https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000000024.

Nensa F., Kloth J., Tezgah E. et al. Feasibility of FDG-PET in myocarditis: Comparison to CMR using integrated PET/MRI // J. Nucl. Cardiol.– 2016.– Vol. 25.– P. 616–624. doi: https://doi.org/10.1007/s12350-016-0616-y.

Palmisano A., Benedetti G., Faletti R. et al. Early T1 myocardial MRI mapping: value in detecting myocardial hyperemia in acute myocarditis // Radiology.– 2020.– Vol. 295 (2).– Р. 316–325. doi: https://doi.org/10.1148/radiol.2020191623.

Pinto Y.M., Elliott P.M., Arbustini E et al. Proposal for a revised definition of dilated cardiomyopathy, hypokinetic non-dilated cardiomyopathy, and its implications for clinical practice: a position statement of the ESC working group on myocardial and pericardial diseases // Eur. Heart J.– 2016.– Vol. 37 (23).– P. 1850–1858. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv727.

Sachedeva S., Song X., Dham N. et al. Analysis of clinical parameters and cardiac magnetic resonance imaging as predictors of outcome in pediatric myocarditis // Am. J. Cardiol.– 2015.– Vol. 115 (4).– P. 499–504. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2014.11.029.

Schultheiss H.P., Fairweather D., Caforio A.L.P. et al. Dilated cardiomyopathy // Nat. Rev. Dis. Primers.– 2019.– Vol. 5 (1).– P. 32. doi: https://doi.org/10.1038/s41572-019-0084-1.

Seferovic P.M., Polovina M., Bauersachs J. et al. Heart failure in cardiomyopathies: a position paper from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology // Eur. J. Heart Failure.– 2019.– Vol. 21.– P. 553–576. doi: https://doi.org/10.1002/ejhf.1461.

Shah Z., Mohammed M., Vuddanda V. et al. National Trends, Gender, Management, and Outcomes of Patients Hospitalized for Myocarditis // Am. J. Cardiol.– 2019.– Vol. 124 (1).– P. 131–136. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.03.036.

Sinagra G.F., Anzini M., Pereira N.L. et al. Myocarditis in clinical practice // Mayo Clin. Proc.– 2016.– Vol. 91 (9).– P. 1256–1266. doi: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.05.013.

Taylor A.J., Salerno M., Dharmakumar R., Jerosch-Herold M. T1 mapping: basic techniques and clinical application // JACC: Cardiovascular Imaging.– 2016.– Vol. 9 (1).– P. 67–81. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.11.005.

Treibel T.A., Fridman Y., Bering P. et al. Extracellular Volume Associates With Outcomes More Strongly Than Native or Post-Contrast Myocardial T1 // JACC: Cardiovascular Imaging.– 2020.– Vol. 13 (1).– P. 44–54. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2019.03.017.

Van Linthout S., Tschöpe C. Viral myocarditis: a prime example for endomyocardial biopsy-guided diagnosis and therapy // Curr. Opin. Cardiol.– 2018.– Vol. 33 (3).– P. 325–333. doi: https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000515.

Woudstra L., Juffermans L.J.M., van Rossum A.C. et al. Infectious myocarditis: the role of the cardiac vasculature // Heart Fail. Rev.– 2018.– Vol. 23 (4).– P. 583–595. doi: https://doi.org/10.1007/s10741-018-9688-x.

Yusuf S.W., Durand J.B., Banchs J. Endocarditis and Myocarditis: A Brief Review // Expert Rev. Cardiovasc. Ther.– 2012.– Vol. 10 (9).– P. 1153–1164. doi: https://doi.org/10.1586/erc.12.107.

Zhao L., Fu Z. Roles of host immunity in viral myocarditis and dilated Cardiomyopathy // J. Immunol. Res.– 2018.– Vol. 2018.– Р. 5301548. doi: https://doi.org/10.1155/2018/5301548.

Статті автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>