Мультиспіральна комп’ютерна томографія в оцінюванні динаміки атеросклерозу коронарних артерій: дані трирічного спостереження в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST та стентування коронарних артерій

Главни садржај чланка

L. M. Babii
V. O. Shumakov
O. P. Pogurelska
A. Yu. Rybak
I. E. Malynovska
Yu. O. Khomenko
N. M. Tereshchenko
O. V. Voloshina
L. F. Kisilevich

Анотація

Мета роботи – використовуючи дані мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) – коронарографії, визначити наявність прогресування атеросклеротичного процесу в коронарних судинах у динаміці трьох років спостереження в пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI) та стентування коронарних артерій.
Матеріали і методи. Виконано 66 процедур МСКТ-коронарографії у 19 хворих, які перенесли первинний STEMI та стентування коронарних артерій. Усі пацієнти – чоловіки віком 38–66 років (медіана – 55,6 року; перший – третій квартилі – 49–64 роки). У 18 (94,0 %) хворих розвинувся ІМ із зубцем Q, у 1 (6 %) пацієнта – ІМ без зубця Q. Через 1 міс після перенесеного STEMI хворим було проведено МСКТ серця з контрастуванням коронарних судин. Повторне обстеження проводили через 1, 2 та 3 роки від розвитку STEMI. За результатами МСКТ-коронарографії визначали функціональний стан стентів, а також наявність ознак рестенозу (близько 50 % та більше) або тромбозу (100 % – оклюзія) у стентованій коронарній артерії та в не інфарктзалежних артеріях. Прогресуванням атеросклеротичної бляшки вважали її збільшення більше ніж на 20 % порівняно з попереднім дослідженням.
Результати та обговорення. Через 1 рік після ІМ у 11 (57,9 %) із 19 пацієнтів за даними МСКТ-коронарографії не спостерігали прогресування атеросклеротичного ураження коронарних артерій. У 1 (5,6 %) пацієнта виявили ре­стеноз стента, який підтвердили дані коронарографії. У 7 (36,8 %) пацієнтів спостерігали прогресування атеросклеротичного ураження, з них у 3 (16,6 %) – у стентованій артерії, у 4 пацієнтів – в не інфарктзалежній артерії. Через 2 роки після ІМ, порівняно з обстеженням через 1 рік, у 6 (42,9 %) із 14 хворих не спостерігали прогресування атеросклерозу, у 7 (50 %) із 14 відбулося прогресування атеросклеротичного ураження не в стентованій артерії, і лише в 1 із 14 – прогресування атеросклерозу в стентованій артерії. Через 3 роки після розвитку ІМ у 10 (71,4 %) із 14  хворих не відзначено прогресування атеросклерозу та в 4 пацієнтів виявлено прогресування як в інфаркт­­залежній артерії, так і в інших артеріях.
Висновки. МСКТ-коронарографія є інформативним методом для оцінювання функціонального стану стентів та визначення прогресування коронарного атеросклерозу як в інфарктзалежній, так і в інших коронарних артеріях у пацієнтів після перенесеного ІМ та стентування коронарних артерій у динаміці трирічного спостереження. Через рік у 11 (57,9 %) з 19 пацієнтів, через 2 роки у 6 (42,9 %) із 14 пацієнтів і через 3 роки у 10 (71,4 %) із 14 пацієнтів не виявлено прогресування атеросклеротичного ураження. Хворі без прогресування атеросклерозу мали дещо нижчі рівні холестерину ліпопротеїнів низької щільності порівняно з пацієнтами, у яких спостерігали прогресування атеросклеротичного ураження коронарних судин.

Ключові слова

інфаркт міокарда, стентування коронарних артерій, мультиспіральна комп’ютерна томографія, прогресування коронарного атеросклерозу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Ел Манаа Х.Э., Щекочихин Д.Ю., Шабанова М.С. и др. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в оценке атеросклеротического поражения коронарных артерий // Кардиология.– 2019.– № 59 (2).– С. 24–31. doi: https://doi.org/10.18087/cardio.2019.2.10214.

Коваленко В.М., Дорогой А.П. Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні // Укр. кардіол. журн.– 2016.– Додаток 3.– С. 5–15.

Коваленко В.М., Федьків С.В. Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії в діагностиці ішемічної хвороби серця // Укр. кардіол. журн.– 2007.– № 1.– С. 70–80.

Терновой С.К., Насникова И.Ю., Морозов С.П. Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий.– М.: Реал Тайм, 2009.– 56 с.

Терновой С.К., Синицын В.Е., Гагарина Н.В. Неинвазивная диагностика атеросклероза и кальциноза коронарных артерій.– М.: Атмосфера, 2003.– 141 с.

Федьків С.В., Коваленко В.М., Дикан І.М. та ін. Мультиспіральна комп’ютерна томографія: перспективи застосування в сучасній клінічній практиці для діагностики серцево-судинних захворювань // Променева діагностика, променева терапія.– 2008.– № 1.– С. 5–13.

Boogers M.J., Broersen A., van Velzen J.E. Automated quantification of coronary plaque with computed tomography: comparison with intravascular ultrasound using a dedicated registration algorithm for fusion-based quantification // Eur. Heart J.– 2012.– Vol. 33 (8).– P. 1007–1016. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr465.

Borja I., Stefan J., Stefan A. et al. Borja Ibanez 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC) // Eur. Heart J.– 2018.– Vol. 39, Issue 2.– P. 119–177. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393.

Budoff M.J., Achenbach S., Blumenthal R.S. et al. Assessment of coronary artery disease by cardiac computed tomography, a scientific statement from the Ameri­­can Heart Association Committee on Cardiovascular Imaging and Intervention, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, and Committee on Cardiac Imaging, Council on Clinical Cardiology // Circulation.– 2006.– Vol. 114.– P. 1761–1791. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.178458.

Cho I., Al’Aref S.J., Berger A. et al. Prognostic value of coronary computed tomographic angiography findings in asymptomatic individuals: a 6-year follow-up from the prospective multicentre international CONFIRM study // Eur. Heart J.– 2018.– Vol. 39 (11).– P. 934–941. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx774.

Dewey M., Teige F., Schnapauff D. et al. Noninvasive detection of coronary artery stenoses with multislice computed tomography or magnetic resonance imaging // Ann. Intern. Med.– 2006.– Vol. 145.– P. 407–415. doi: https://doi.org/10.7326/0003-4819-145-6-200609190-00004.

Díaz-Antón B., Solís J. et al. Diagnostic and prognostic value of coronary computed tomography angiography in patients with severe calcification // J. Cardiovasc. Transl. Res.– 2020. doi: https://doi.org/10.1007/s12265-020-09977-4.

Eren E., Yilmaz N., Aydin O. Functionally defective high-density lipoprotein and paraoxonase: a couple for endothelial dysfunction in atherosclerosis // Cholesterol.– 2013.– Article ID 792090, 10 p. doi: https://doi.org/10.1155/2013/792090.

Gao D., Ning N., Guo Y. et al. Computed tomography for detecting coronary artery plaques: a metaanalysis // Atherosclerosis.– 2011.– Vol. 219.– P. 603–609. doi: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2011.08.022.

Haage J.R., Lanzieri C.F. CT and MR Imaging of the Whole Body.– 4-th ed.– Phyladelphia. Morby, 2002.– 1820 p. doi: https://doi.org/10.1016/S0009-9260(03)00312-X.

Heseltine T., Murray S.W., Ruzsics B. et al. Latest Advances in Cardiac CT // Eur. Cardiol.– 2020.– Vol. 26.– P. 1–7. doi: https://doi.org/10.15420/ecr.2019.14.2.

Hou Z.H., Lu B., Li Z.N. et al. Quantification of atherosclerotic plaque volume in coronary arteries by computed tomographic angiography in subjects with and without diabetes // Chin. Med. J. (Engl).– 2020.– 6. doi: https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000733.

Hulten E.A., Carbonaro S., Petrillo S.P. et al. Prognostic value of cardiac computed tomography angiography: a systematic review and meta-analysis // J. Am. Coll. Cardiol.– 2011.– Vol. 57 (10).– P. 1237–1247. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.10.011.

Jason M., Tarkin M.R., Dweck N.R. et al. Imaging Atherosclerosis // Circulation Research. Originally published.– 2016.– Vol. 118.– P. 750–769. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.115.306247.

Jernberg T. Swedeheart Annual Report 2015 // Karolinska University Hospital, Huddinge, 14186 Stockholm; 2016.

Kajinami K., Seki H., Takekoshi N. et al. Coronary calcification and coronary atherosclerosis: site by site comparative morphologic study of electron beam computed tomography and coronary angiography // Am. Coll. Cardiol.– 1997.– Vol. 29.– № 7.– P. 1549–1556. doi: https://doi.org/10.1016/s0735-1097(97)00090-9.

Leber A., Knez A., Becker A. et al. Accuracy of multidetector spiral computed tomography in identifying and differentiating the composition of coronary atherosclerotic plaques: a comparative study with intracoronary ultrasound // J. Am. Coll. Cardiol.– 2004.– Vol. 43.– P. 1241–1247. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2003.10.059.

Lehman S.J., Schlett C.L., Bamberg F. et al. Assessment of coronary plaque progression in coronary CT angiography using a semi-quantitative score // JACC Cardiovasc. Imaging.– 2009.– Vol. 2 (11).– P. 1262–1270. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2009.07.007.

Neiman A., Vasimahmed L., Omar K. et al. Coronary CT Angiography StatPearls // Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020-2019 Aug 29.

Pundziute G., Schuijf J.D. Evaluation of plaque characteristics in acute coronary syndromes: non-invasive assessment with multi-slice computed tomography and invasive evaluation with intravascular ultrasound radiofrequency data analysis // Eur. Heart J.– 2008.– Vol. 29 (19).– P. 2373–2381. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn356.

Ramjattan N., Lala V., Kousa O. et al. Coronary CT Angiography // Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2020.– 29 р.

Rensing B., Vos J., Smits P. et al. Coronary restenosis elimination with a sirolimus eluting stent // Eur. Heart J.– 2001.– Vol. 22.– P. 2125–2130. doi: https://doi.org/10.1053/euhj.2001.2892.

Sandfort V., Lima J.A.C., Bluemke D.A. Noninvasive imaging of atherosclerotic plaque progression: status of coronary CT angiography // Circ. Cardiovasc. Imaging.– 2015.– Vol. 8 (7). doi: https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.115.003316.

Smit J.M., van Rosendael A.R., Mahdiui M. et al. Impact of clinical characteristics and statins on coronary plaque progression by serial computed tomography angiography // Circ. Cardiovasc. Imaging.– 2020.– Vol. 13 (3).– Р.009750. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.119.009750.

Tomizawa N., Yamamoto K., Inoh S. et al. High-risk Plaque and Calcification Detected by Coronary CT angiography to predict future cardiovascular events after percutaneous coronary intervention // Acad. Radiol.– 2018.– Vol. 25 (4).– P. 486–493. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.05.039.

Townsend N., Wilson L., Bhatnagar P. et al. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016 // Eur. Heart J.– 2016.– Vol. 37 (42).– С. 3232–3245. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw334.

Widimsky P., Wijns W., Fajadet J. et al. European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions. Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction in Europe: description of the current situation in 30 countries // Eur. Heart J.– 2010.– Vol. 31 (8).– Р. 943–957. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp492.

Xiaohua Yin, Rong Xu, Yingchun Wang et al. Implication of coronary CT angiography combined with four-dimensional speckle tracking echocardiography for predicting major adverse cardiac events // Intern. J. Cardiovasc. Imaging.– 2018.– Vol. 34.– Р. 1287–1293. doi: https://doi.org/10.1007/s10554-018-1337-x.

Xu Y., Mintz G.S., Tam A. et al. Prevalence, distribution, predictors, and outcomes of patients with calcified nodules in native coronary arteries: a 3-vessel intravascular ultrasound analysis from Providing Regional Observations to Study Predictors of Events in the Coronary Tree (PROSPECT) // Circulation.– 2012.– Vol. 126.– P. 537–545. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.055004.

Yin P., Dou G., Yang X.J. et al. Noninvasive Quantitative Plaque Analysis Identifies Hemodynamically Significant Coronary Arteries Disease // Thorac. Imaging.– 2020.– Vol. 12. doi: https://doi.org/10.1097/RTI.0000000000000494.

Yu M., Lu Z., Li W. et al. Coronary plaque characteristics on baseline CT predict the need for late revascularization in symptomatic patients after percutaneous intervention // Eur. Radiol.– 2018.– Vol. 28 (8).– Р. 3441–3453. doi: https://doi.org/10.1007/s00330-018-5320-7.

Статті автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>