Клініко-функціональна характеристика госпіталізованих хворих із серцевою недостатністю у повсякденній клінічній практиці

Главни садржај чланка

V. I. Tseluyko
A. O. Lukyanenko
L. M. Yakovleva

Анотація

Мета роботи – представити клініко-функціональну характеристику хворих із серцевою недостатністю (СН), які перебувають на стаціонарному лікуванні в кардіологічній клініці.
Матеріали і методи. Проаналізовано 150 історій хвороби пацієнтів, які послідовно були госпіталізовані до НКП «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради за період з 01.08.2019 р. до 04.09.2019 р. Для подальшого аналізу відібрали 124 (80,6 %) пацієнтів, які мали в діагнозі СН.
Результати та обговорення. У 89 (71,8 %) обстежених зафіксовано СН ІІА стадії, у 18 (14,5 %) – ІІБ стадії і у 17 (13,7 %) – І стадії. Фракцію викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) менше 40 % мали 23 (18,5 %) пацієнти, збережену ФВЛШ – 101 (81,5 %) хворий. Серед обстежених було 73 (58,9 %) чоловіки та 51 (41,1 %) жінка. Жінки за віком були статистично значуще старші, ніж чоловіки, у них частіше спостерігалася гіпертонічна хвороба ІІ стадії, тоді як у чоловіків – ІІІ стадії. У жінок переважала СН зі збереженою ФВЛШ.
Висновки. Серед госпіталізованих осіб із СН переважають хворі зі збереженою ФВЛШ, що може бути пов’язано з гіпердіагностикою СН за відсутності визначення рівня передсердного натрійуретичного пептиду. У групі хворих із СН зі збереженою ФВЛШ 19,8 % осіб мають ФВЛШ у промiжному дiапазонi (40–49 %), а у 20,8 % ФВЛШ становила понад 62 %. Найпоширенішими захворюваннями в пацієнтів із СН зі збереженою ФВЛШ є гіпертонічна хвороба (88,1 %), ішемічна хвороба серця (77,2 %), а також фібриляція передсердь (29,4 %).

Ключові слова

серцева недостатність, ехокардіографія, збережена фракція викиду лівого шлуночка, знижена фракція викиду лівого шлуночка

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Рекомендації асоціації кардіологів України з діагностіки та лікування хронічної серцевої недостатності (2017) // Укр. кардіол. журн.– 2018.– Т. 25, № 3.– С.11–59.

Bhupathy P., Haines C.D., Leinwand L.A. Influence of sex hormones and phytoestrogens on heart disease in men and women // Womens Health (Lond).– 2010.– Vol. 6 (1).– P. 77–95. doi: https://doi.org/10.2217/whe.09.80.

Daubert M.A., Douglas P.S. Primary Prevention of Heart Failure in Women // JACC Hear Fail.– 2019.– Vol. 7 (3).– P. 182–191. doi: https://doi.org/10.1016/j.jchf.2019.01.011.

Dewan P., Rorth R., Jhund P.S. et al. Differential impact of heart failure with reduced ejection fraction on men and women // J. Am. Coll. Cardiol.– 2019.– Vol. 73 (1).– P. 29–40. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.09.081.

Greene S.J., Butler J., Albert N.M. et al. Medical Therapy for Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: The CHAMP-HF Registry // J. Am. Coll. Cardiol.– 2018.– Vol. 72 (4).– P. 351–366. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.04.070.

Haeusler K.G., Tütüncü S., Kunze C. et al. Oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation and acute ischaemic stroke: design and baseline data of the prospective multicentre Berlin Atrial Fibrillation Registry // Europace.– 2019.– Vol. 21 (11).– P. 1621–1632. doi: https://doi.org/10.1093/europace/euz199.

Lam C.S.P., Arnott C., Beale A.L. et al. Sex differences in heart failure // Eur. Heart J.– 2019.– Vol. 40 (47).– P. 3859–3868. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz835.

Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al.; Authors/Task Force Members; Document Reviewers. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC // Eur. J. Heart Fail.– 2016.– Vol. 18 (8).– P. 891–975. doi: https://doi.org/10.1002/ejhf.592.

Solomon S.D., McMurray J.J.V., Anand I.S. et al.; PARAGON-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition in heart failure with preserved ejection fraction // New Engl. J. Med.– 2019.– Vol. 381 (17).– P. 1609–1620. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMoa1908655.

Tiller D., Russ M., Greiser K.H. et al. Prevalence of symptomatic heart failure with reduced and with normal ejection fraction in an elderly general population – the CARLA study // PLoS One.– 2013.– Vol. 8(3).– P. e59225. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0059225.

Van Riet E.E.S., Hoes A.W., Wagenaar K.P. et al. Epidemiology of heart failure: the prevalence of heart

failure and ventricular dysfunction in older adults over time. A systematic review // Eur. J. Heart Fail.– 2016.– Vol. 18 (3).– P. 242–252. doi: https://doi.org/10.1002/ejhf.483.

Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America // JACC.– 2017.– Vol. 70 (6).– P. 776–803. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.04.025.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##