Застосування левосимендану порівняно з добутаміном за необхідності інотропної підтримки в пацієнтів з гострою декомпенсованою хронічною серцевою недостатністю тяжкого ступеня

Главни садржај чланка

M. A. Aristov
O. M. Melnychuk

Анотація

Мета роботи – дати клінічну та фармакоекономічну оцінку застосування левосимендану і добутаміну, а також провести метааналіз даних 30- та 120-добової смертності в пацієнтів з гострою декомпенсованою хронічною серцевою недостатністю (ГДХСН) тяжкого ступеня, які потребують інотропної підтримки.
Матеріали і методи. Проведено пошук прямих рандомізованих клінічних досліджень застосування левосимендану та добутаміну в пацієнтів з ГДХСН у базах даних PubМed і Cochrane. Проаналізовано клінічну ефективність застосування обох препаратів. Фармакоекономічний аналіз здійснено за методом «вартість – ефективність» з оцінюванням інкрементального показника ефективності витрат. Побудовано модель «дерево прийняття рішень» застосування левосимендану і добутаміну. Проаналізовано вплив на бюджет за показниками довгострокової ефективності застосування левосимендану і добутаміну. Проведено дисконтування за дисконтною ставкою 3 %. Аналіз чутливості виконано за зміною ціни на лікарські засоби (ЛЗ), вартості препаратів за міліграм, ймовірності повторної госпіталізації пацієнта упродовж 3 років та виживання в довгостроковий період.
Результати та обговорення. Виявлено, що частота виникнення смерті на тлі застосування левосимендану та добутаміну упродовж 30 діб становила відповідно 9,6 і 13,8 % (відносний ризик (ВР) – 0,71, 95 % довірчий інтервал (ДI) – 0,53–0,95), а впродовж 120 діб – 13,5 та 25,2 % (ВР 0,54; 95 % ДI 0,32–0,92). Загальна вартість курсу лікування захворювання з урахуванням ціни ЛЗ, медичних виробів, послуг персоналу, діагностичних процедур та лікування побічних реакцій у разі застосування левосимендану на одного пацієнта дорівнювала 34 003,02 грн, у разі застосування добутаміну – 18 787,28 грн. Середньозважений показник тривалості госпіталізації при застосуванні левосимендану становив 6,4 доби, а при застосуванні добутаміну – 7,5 доби. Екстраполяція даних з клінічних досліджень на 3-річне виживання пацієнтів дозволила визначити додатковий показник ефективності – кількість збережених років життя: при застосуванні левосимендану – 2,64 та при застосуванні добутаміну – 2,37.
Висновки. Фармакоекономічний аналіз, проведений за методом «витрати – ефективність», виявив, що застосування левосимендану є ефективнішою, але дорожчою технологією порівняно з добутаміном. Інкрементальний показник ефективності витрат для додаткового збереженого року життя пацієнта з ГДХСН тяжкого ступеня становить 43 473,55 грн, що у 6 разів менше за ймовірний поріг готовності платити в Україні. Проведений багатофакторний аналіз чутливості виявив стійкість моделі до найбільш впливових параметрів моделі – ціни ЛЗ; вартості препаратів, пов’язаної з їх фактичним використанням у міліграмах; ймовірності повторної госпіталізації пацієнта упродовж 3  років та виживання в довгостроковий період, пов’язаного з часовим горизонтом моделі. Загальні витрати з бюджету на когорту пацієнтів з ГДХСН в Україні при застосуванні сценарію 1 (100 % розподіл витрат на лікування добутаміном) упродовж 5 років становитимуть 268 188 351,94 грн, при застосуванні сценарію 2 (100 % розподіл на лікування левосименданом) – 485 393 073,09 грн, при застосуванні сценарію 3 (поступовий 5-відсотковий перехід з лікування пацієнтів з ГДХСН добутаміном на лікування левосименданом упродовж 5 років) – 289 916 431,92 грн.

Ключові слова

левосимендан, інотропна підтримка, гостра декомпенсована хронічна серцева недостатність, добутамін

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Денисюк В.І. Хронічна серцева недостатність: стандарти діагностики, лікування та профілактики за критеріями доказової медицини // Укр. терапевт. журн.– 2008.– № 2.

Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН) Диагностика, профилактика и лечение // Кардиология.– 2018.– № 58 (S6). doi: https://doi.org/10.18087/cardio.2475.

Стецюк О.М., Лелека М.В., Арістов М.А. Інотропна підтримка пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та серцевою недостатністю важкого ступеня – застосування левосимендану порівняно з добутаміном. Результати НТА в Україні // Журнал HTA.– 2019. https://hta.ua/dijalnist/zhurnal-hta/zhurnal.html.

Adamopoulos S., Parissis J.T., Iliodromitiset E.K. et al. Effects of Levosimendan Versus Dobutamine on Inflammatory and Apoptotic Pathways in Acutely Decompensated Chronic Heart Failure // Am. J. Cardiol.– 2006.– Vol. 98.– P. 102–106. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2006.01.068.

Bocchi Е.А. et al. Guidelines for the Assessment and Management of Decompensated Heart Failure // Arq. Bras. Cardiol.– 2005.– Vol. 85 (Suppl. 3).– P. 49–94.– 1–48.

Cleland J.G.F., Takala A., Apajasalo M. et al. Intravenous levosimendan treatment is cost-effective compared with dobutamine in severe low-output heart failure: an analysis based on the international LIDO trial // Eur. J. Heart Fail.– 2003.– P. 101–108. doi: https://doi.org/10.1016/S1388-9842(02)00246-5.

Crespo-Leiro M.G., Anker S.D., Maggioni A.P. et al. on behalf of the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry (ESC-HF-LT): 1-year follow-up outcomes and differences across regions // Eur. J. Heart Fail.– 2016.– Vol. 18.– P. 613–625. doi: https://doi.org/10.1002/ejhf.566.

De Luca L., Fonarow G.C., Adams J. K.F. et al. Acute Heart failure syndromes: clinical scenarios and pathophysiologic targets for therapy // Heart Fail. Rev.– 2007.– Vol. 12 (2).– P. 97–104. doi: https://doi.org/10.1007/s10741-007-9011-8.

Duygu H., Turk U., Ozdoganet O. et al. Levosimendan versus Dobutamine in Heart Failure Patients

Treated Chronically with Carvedilol // Cardiovasc. Therapeutics.– 2008.– Vol. 26.– P. 182–188. doi: https://doi.org/10.1111/j.1755-5922.2008.00050.x.

Follath F., Cleland J.G.F., Just H. et al., for the Steering Committee and Investigators of the Levosimendan Infusion versus Dobutamine (LIDO) Study. Efficacy and safety of intravenous levosimendan compared with dobutamine in severe low-output heart failure (the LIDO study): a randomised double-blind trial // Lancet.– 2002.– Vol. 360 (9328).– P. 196–202. doi: https://doi.org/10.1016/s0140-6736(02)09455-2.

Gheorghiade M., Filippatos G., De Luca L., Burnett J. Congestion in acute heart failure syndromes: an essential target of evaluation and treatment // Am. J. Med.– 2006.– Vol. 119 (12A). doi: https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2006.09.011. https://moz.gov.ua/reestr-optovo-vidpusknih-cin-na-likarski-zasobi

Larg A., Moss J.R. Cost-of-Illness Studies. A Guide to Critical Evaluation // Pharmacoeconomics.– 2011.– Vol. 29 (8).– P. 653–671. doi: https://doi.org/10.2165/11588380-000000000-00000.

Lepage S. Acute decompensated heart failure // Can. J. Cardiol.– 2008.– Vol. 24 (Suppl. B).– P. 6B–8B. doi: https://doi.org/10.1016/s0828-282x(08)71022-5.

Maggioni A.P., Dahlström U., Filippatos G. et al. on behalf of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (HFA). EURObservational Research Prog­­ ramme: regional differences and 1-year follow-up results of the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot) // Eur. J. Heart Fail.– 2013.– Vol. 15.– P. 808–817. doi: https://doi.org/10.1093/eurjhf/hft050.

Marseille E., Larson B., Kazi D.S. et al. Thresholds for the cost–effectiveness of interventions: alternative approaches // Bull. World Health Organization.– 2015.– Vol. 93.– P. 118–124. doi: https://doi.org/10.2471/BLT.14.138206.

McMurray J.J.V., Adamopoulos S., Anker S.D. et al. for the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA). ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure. 2012 // Eur. Heart J.– 2012.– Vol. 33.– P. 1787–1847. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs104.

Mebazaa A., Nieminen M.S., Filippatos G.S. et al. Levosimendan vs. dobutamine: outcomes for acute heart failure patients on b-blockers in SURVIVE // Eur. J. Heart Failure.– 2009.– Vol. 11.– P. 304–311. doi: https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfn045.

Mosterd A., Hoes A.W. Clinical epidemiology of heart failure // Heart.– 2007.– Vol. 93 (9).– P. 1137–1146. doi: https://doi.org/10.1136/hrt.2003.025270.

Nieminen M.S., Brutsaert D., Dickstein K. et al. on behalf of the EuroHeart Survey Investigators. EuroHeart Failure Survey II (EHFS II): a survey on hospitalized acute heart failure patients: description of population // Eur. Heart J.– 2006.– Vol. 27.– P. 2725–2736. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehl193.

Rawlins M.D. NICE and the public health // Brit. J. Clin. Pharmacology.– 2004.– Vol. 58.– P. 575–580. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2004.02195.x.

Severino P., Mather P.J., Pucci M. et al. Advanced Heart Failure and End-Stage Heart Failure: Does a Difference Exist // Diagnostics.– 2019.– Vol. 9 (4).– P. 170. doi: https://doi.org/10.3390/diagnostics9040170.

Störk S., Handrock R., Jacob J. et al. Epidemiology of heart failure in Germany: a retrospective database study // Clin. Res. Cardiol.– 2017.– Vol. 106 (11).– P. 913–922. doi: https://doi.org/10.1007/s00392-017-1137-7.

Swedberg K., Kjekshus J., Snapinn S. Long term survival in severe heart failure patients treated with enalapril. Ten year follow-up of CONSENSUS I // Eur. Heart J.– 1999.– Vol. 20.– P. 136–139. doi: https://doi.org/10.1053/euhj.1998.1098.

Tsuyuki R.T., Shibata M.C., Nilsson C. et al. Contemporary burden of illness of congestive heart failure in Canada // Can. J. Cardiol.– 2003.– Vol. 19 (4).– P. 436–438.

Weinstein M.C., Stason W.B. Foundations of cost-effectiveness analysis for health and medical practice // NEJM.– 1977.– Vol. 296.– P. 716–721. doi: https://doi.org/10.1056/NEJM197703312961304. www.health-ua.com

Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2013 ACCF/AHA CHF Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines // Circulation.– 2013.– Vol. 128.– P. e240–e327. doi: https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e31829e8776.

Yilmaz M.B., Yontar C., Karadas A.E.F. et al. Comparative effects of levosimendan and dobutamine on right ventricular function in patients with biventricular heart failure // Heart Vessels.– 2009.– Vol. 24.– Р. 16–21.