Нові можливості оцінювання ризику розвитку госпітальних ускладнень у хворих з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST за даними вивчення клітинного складу крові

Главни садржај чланка

O. M. Parkhomenko
O. V. Shumakov
T. V. Talayeva
I. V. Tretyak
O. V. Dovhan

Анотація

Мета роботи – розробити новий метод оцінювання ризику розвитку ускладнень у хворих з гострим інфарктом міокарда (ГІМ) з елевацією сегмента ST на основі вивчення клітинного складу крові та адаптувати його до практичного застосування в широкій клінічній практиці.
Матеріали і методи. У дослідження залучено 317 хворих з ГІМ з елевацією сегмента ST на ЕКГ, які в період із січня 2014 р. до червня 2020 р. були госпіталізовані у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Частину хворих оцінили ретроспективно, вони становили 1-шу групу (n=214). До 2-ї групи (n=103) залучили пацієнтів, які були досліджені проспективно з метою валідизації розробленого методу оцінювання ризику виникнення ускладнень ГІМ у госпітальний період. За клініко-анамнестичними характеристиками та проведеним лікуванням групи хворих не відрізнялися. Для оцінювання критеріїв тяжкості клінічного перебігу було створено індекс госпітальних ускладнень, який визначав кількість наявних у хворого ускладнень.
Результати та обговорення. Проведено низку кореляційних аналізів для вивчення взаємозв’язків між компонентами білої крові, гетерогенністю тромбоцитів, показниками системного запалення та індексом госпітальних ускладнень. На основі цих даних нами був побудований комплексний індекс – лейкоцитарно-тромбоцитарний індекс (ЛТІ): ЛТІ = ((GRA – MON) / LYM) · 10 + PDWc + P-LCR, де GRA – кількість гранулоцитів у крові, MON – кількість моноцитів, LYM – кількість лімфоцитів, PDWc – відносна ширина розподілу тромбоцитів за розміром, P-LCR – відсоток великих (> 12 fL) тромбоцитів). При оцінюванні кореляційних зв’язків створеного нами показника ЛТІ з індексом госпітальних ускладнень та комбінованим показником нейтрофільно-лімфоцитарне відношення (NLR) в 1-й групі продемонстровано передбачувано найвищий ступінь кореляції ЛТІ з індексом госпітальних ускладнень (відповідно p<0,001 та p<0,0005). При значенні ЛТІ > 137 ум. од. можна судити про підвищений ризик розвитку госпітальних ускладнень ГІМ (чутливість 64 %, специфічність 78 %, площа під кривою 0,72). Таким чином, у проспективному апробаційному дослідженні показник ЛТІ у першу добу ГІМ виявився статистично значуще (р<0,05) ефективнішим за інші показники, зокрема, ефективнішим, ніж широко вживаний лейкоцитарний маркер NLR при визначенні схильності до ускладненого перебігу госпітального періоду захворювання.
Висновки. Створений комп’ютерний алгоритм розрахунку індексу ризику розвитку ускладнень у хворих з ГІМ у першу добу може бути широко впроваджений у сучасні заклади охорони здоров’я України.

Ключові слова

гострий інфаркт міокарда, загальний аналіз крові, прогноз, лейкоцитарно-тромбоцитарний індекс

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Коваленко В.М., Корнацький В.М. Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах: посібник для кардіологів, ревматологів, терапевтів, організаторів охорони здоров’я та лікарів загальної практики / Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України.– Київ: Друкарня «Гордон», 2016.– 261 с.

Пархоменко О.М., Амосова К.М., Дзяк Г.В. та ін. Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST // Укр. кардіол. журн.– 2013.– Додаток 3.

Akpek M., Kaya M.G., Lam Y.Y. et al. Relation of neutrophil/lymphocyte ratio to coronary flow to in-hospital major adverse cardiac events in patients with ST-elevated myocardial infarction undergoing primary coronary intervention // Amer. J. Cardiology.– 2012.– Vol. 110 (5).– P. 621–627. doi:https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2012.04.041.

All WHO fact sheets: Cardiovascular diseases (CVDs). Fact sheetnumber 317,” 2017. http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs317/en/

Ayka B., Akın F., Celik O. et al. Neutrophil to lymphocyte ratio is related to stent thrombosis and high mortality in patients with acute myocardial infarction // Angiology.– 2015.– Vol. 66 (6).– P. 545–552. doi: https://doi.org/10.1177/0003319714542997.

Azab B., Zaher M., Weiserbs K.F. et al. Usefulness of neutrophil to lymphocyte ratio in predicting short- and long-term mortality after non-ST-elevation myocardial infarction // Am. J. Cardiol.– 2010.– Vol. 106 (4).– P. 470–476. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2010.03.062.

Budzianowski J., Pieszko K., Burchardt P. et al. The Role of Hematological Indices in Patients with Acute Coronary Syndrome // Disease Markers.– 2017. doi: https://doi.org/10.1155/2017/3041565.

Celik T., Kaya M.G., Akpek M. et al. Predictive value of admission platelet volume indices for in-hospital major adverse cardiovascular events in acute ST-segment elevation myocardial infarction // Angiology.– 2015.– Vol. 66 (2).– P. 155–162. doi: https://doi.org/10.1177/0003319713513493.

Cesari F., Marcucci R., Gori A.M. et al. Reticulated platelets predict cardiovascular death in acute coronary syndrome patients // Thromb. Haemostasis.– 2013.– Vol. 109 (5).– P. 846–853. doi: https://doi.org/10.1160/TH12-09-0709.

Chia S., Nagurney J.T., Brown D.F. et al. Association of leukocyte and neutrophil counts with infarct size, left ventricular function and outcomes after percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction // Am. J. Cardiol.– 2009.– Vol. 103 (3).– P. 333–337. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2008.09.085.

Choi D.H., Kobayashi Y., Nishi T. et al. Combination of mean platelet volume and neutrophil to lymphocyte ratio predicts long-term major adverse cardiovascular events after percutaneous coronary intervention // Angiology.– 2019.– Vol. 70 (4).– P. 345–351. doi: https://doi.org/10.1177/0003319718768658.

Dentali F., Nigro O., Squizzato A. et al. Impact of neutrophils to lymphocytes ratio on major clinical outcomes in patients with acute coronary syndromes: A systematic review and meta-analysis of the literature // Intern. J. Cardiology.– 2018.– Vol. 266.– Р. 31–37. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.116.

Desai K.N., Patel K., Shah M. et al. A study of platelet volume indices (PVI) in patients of coronary artery disease and acute myocardial infarction intertiary care hospital // Int. J. Adv. Res.– 2013.– Vol. 1 (6).– P. 185–191.

Fani L., van der Willik K.D., Bos D. et al. The association of innate and adaptive immunity, subclinical atherosclerosis, and cardiovascular disease in the Rotterdam Study: A prospective cohort study // PLoS Med.– 2020.– Vol. 17 (5).– P. e1003115. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003115.

Fernandez-Ruiz I. Immune system and cardiovascular disease // Nat. Rev. Cardiol.– 2016.– Vol. 13 (9).– P. 503. doi: https://doi.org/10.1038/nrcardio.2016.127.

Frantz S., Hofmann U., Fraccarollo D. Monocytes/macrophages prevent healing defects and left ventricular thrombus formation after myocardial infarction // F.A.S.E.B. J.– 2013.– Vol. 3.– P. 871–881. doi: https://doi.org/10.1096/fj.12-214049.

Frostegеrd J. The immune system in atherosclerosis. Immunomodulatory or antiinflammatory treatment that is effective against atherosclerosis and its complications are needed to ensure the hypothesis // Lakartidningen.– 2013.– Vol. 110 (43-44).– P. 1931–1934.

Gawlita M., Wasilewski J., Osadnik T. et al. Mean platelet volume and platelet-large cell ratio as prognostic factors for coronary artery disease and myocardial infarction // Folia Cardiologica.– 2015.– Vol. 10 (6).– P. 418–422.

Ibanez B., James S., Agewall S. et al. ESC Scientific Document Group, 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC) // Eur. Heart J.– 2018.– Vol. 39 (2).– P. 119–177. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393.

Idzkowska E., Eljaszewicz A., Miklasz P. et al. The role of different monocyte subsets in the pathogenesis of atherosclerosis and acute coronary syndromes // Scand. J. Immunol.– 2015.– Vol. 82 (3).– P. 163–173. doi: https://doi.org/10.1111/sji.12314.

Kanbay A., Tutar N., Kaya E. et al. Mean platelet volume in patientswith obstructive sleep apnea syndrome and its relationship with cardiovascular diseases // Blood Coagulation Fibrinolysis.– 2013.– Vol. 24.– P. 532–536. doi: https://doi.org/10.1097/MBC.0b013e32835e98da.

Kaptoge S., Angelantonio E.D. Emerging risk factors collaboration C-reactive protein, fibrinogen, and cardiovascular disease prediction // New Engl. J. Medicine.– 2012.– Vol. 367 (14).– P. 1310–1320. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMc1213688.

Kossmanna H., Rischplerb Ch., Hanusa F. et al. Monocyte-platelet aggregates affect local inflammation in patients with acute myocardial infarction // Int. J. Cardiol.– 2019.– Vol. 287.– P. 7–12. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.04.009.

Kowara M., Grodecki K., Huczek Z. et al. Platelet distribution with predicts left ventricular dysfunction in patients with acute coronary syndromes treated with percutaneous coronary intervention // Kardiologia Polska.– 2017.– Vol. 75 (1).– P. 42–47. doi: https://doi.org/10.5603/KP.a2016.0137.

Libby P., Skerrett P.J. Searching for hidden heart risks // Newsweek.– 2005.– Vol. 146 (14).– P. 73–74.

Malhotra R., Marcelli D., von Gersdorff G. et al. Relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio and serum albumin levels with C-reactive protein in hemodialysis patients: results from 2 International Cohort Studies // Nephron.– 2015.– Vol. 130 (4).– P. 263–270. doi: https://doi.org/10.1159/000437005.

Mangold A., Alias S., Scherz T. et al. Coronary neutrophil extra cell ulartrapburden and deoxyribonuclease activity in ST-elevation acute coronary syndrome are predictors of ST-segment resolution and in farct size // Circ. Res.– 2015.– Vol. 116 (7).– P. 1182–1192. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.304944.

McEvoy M., Attia J., Thakkinstian A. Neutrophil lymphocyte ratio and cardiovascular disease risk: a systematic review and meta-analysis // Published online.– 2018.– 11. doi: https://doi.org/10.1155/2018/2703518.

Nikolsky E., Grines C.L., Cox D.A. et al. Impact of baseline platelet count in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction (from the CADILLAC trial) // Am. J. Cardiol.– 2007.– Vol. 99 (8).– P. 1055–1061. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2006.11.066.

Rechciński T., Jasińska A., Foryś J. et al. Prognostic value of platelet indices after acute myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention // Cardiol. J.– 2013.– Vol. 20.– P. 491–498. doi: https://doi.org/10.5603/CJ.2013.0134.

Sharma K., Patel A.K., Shah K.H., Konat A. Is neutrophil-to-lymphocyte ratio a predictor of coronary artery disease in Western Indians? // Intern. J. Inflammation.– 2017.– Vol. 2017. Article ID 4136126. doi: https://doi.org/10.1155/2017/4136126.

Shiyovich A., Gilutz H., Plakht Y. White blood cell subtypes are associated with a greater-long-term risk of death after acute myocardial infarction // Tex. Heart. Inst. J.– 2017.– Vol. 44 (3).– P. 176–188. doi: https://doi.org/10.14503/THIJ-16-5768.

Silvestre-Roig C., Braster Q., Ortega-Gomez A., Soehnlein O. Neutrophils as regulators of cardiovascular inflammation // Nature Reviews Cardiology.– 2020. doi: https://doi.org/10.1038/s41569-019-0326-7.

Tamhane U.U., Aneja S., Montgomery D. et al. Association between admission neutrophil to lymphocyte ratio and outcomes in patients with acute coronary syndrome // Am. J. Cardiol.– 2008.– Vol. 102 (6).– P. 653–657. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2008.05.006.

Thomas G., Tacke R., Hedrick C.C., Hanna R.N. Nonclassical patrolling monocyte function in the vasculature // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.– 2015.– Vol. 35 (6).– P. 1306–1316. doi: https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.114.304650.

Top 10 Causes of Death. GBD Compare. 2016. http://viz.healthmetricsandevaluation.org/gbd-compare/

Vaduganathan M., Ambrosy A.P., Greene S.J. et al. Predictive value of low relative lymphocyte count in patients hospitalized for heart failure with reduced ejection fraction: insights from the EVEREST trial // Circulation: Heart Failure.– 2012.– Vol. 5 (6).– P. 750–758. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.97052.

Vagdatli E., Gounari E., Lazaridou E. et al. Platelet distribution with: a simple, practicaland specific marker of activation of coagulation // Hippokratia.– 2010.– Vol. 14 (1).– P. 28–32.

Verdoia M., Nardin M., Gioscia R. et al. Atherosclerosis Study Group (NAS). Higher neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) increases the risk of suboptimal platelet inhibition and major cardiovascular ischemic events among ACS patients receiving dual antiplatelet therapy with ticagrelor // Vascul. Pharmacol.– 2020.– Vol. 132.– P. 106765. doi: https://doi.org/10.1016/j.vph.2020.106765.

Zouridakis E.G., Garcia-Moll X., Kaski J.C. Usefulness of the blood lymphocyte count in predicting recurrent instability and death in patients with unstable angina pectoris // Amer. J. Cardiology.– 2000.– Vol. 86 (4).– P. 449–451. doi: https://doi.org/10.1016/s0002-9149(00)00963-2.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>