Клініко-анамнестична характеристика й особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих без гемодинамічно значущого стенозу коронарних артерій

Главни садржај чланка

V. I. Tseluyko
T. V. Pylova
L. M. Yakovleva

Анотація

Мета роботи – визначити клініко-анамнестичні показники й особливості клінічного перебігу інфаркту міокарда (ІМ), які обумовлюють прогноз хворих з інфарктом міокарда з необструктивним ураженням коронарних артерій (myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries, MINOCA) у гострий період.
Матеріали і методи. Для попереднього аналізу відібрано 1000 історій хвороб пацієнтів, які були послідовно госпіталізовані до КНП «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради за період від січня 2015 р. до грудня 2019 р. з діагнозом ІМ. Усім пацієнтам у гострий період ІМ проводили коронарну ангіографію та стандартні загальноклінічні лабораторні й інструментальні дослідження. З них критеріям діагнозу МINOCA відповідали 33 (3,3 %) пацієнти, які ввійшли до подальшого аналізу і сформували І групу. До ІІ групи увійшли 73 хворих з ІМ, послідовно госпіталізованих з червня до грудня 2019 р., у яких за даними коронарної ангіографії були виявлені стенози інфаркт­­залежної коронарної артерії (КА) понад 50 %.
Результати та обговорення. Встановлено, що частка жінок у групі хворих з MINOCA (І група) була статистично значуще більшою, ніж у ІІ групі (р=0,00001). Поширеність таких факторів ризику, як гіперліпідемія і куріння (р=0,0497; р=0,0096), у І групі була меншою, ніж у ІІ групі. Середній рівень діастолічного артеріального тиску (АТ) у хворих І групи був статистично значуще вищим, ніж у пацієнтів ІІ групи. При порівнянні лабораторних показників встановлено, що у хворих І групи були статистично значуще нижчими середні рівні гемоглобіну (р=0,003834), лейкоцитів (р=0,000376) та лімфоцитів (р=0,003423). У І групі частка хворих з діастолічною дисфункцією була статистично значуще більшою, ніж у ІІ групі (р=0,0084). За результатами коронарної ангіографії у хворих І групи поширеність звивистих КА була більшою, ніж у пацієнтів ІІ групи (р=0,0255).
Висновки. Серед хворих із MINOCA частіше трапляються жінки, а частка пацієнтів з гіперліпідемією і курінням менша, ніж при ІМ на тлі обструктивного атеросклеротичного ураження. У пацієнтів з MINOCA частіше реєструють діастолічну дисфункцію, а за результатами лабораторних обстежень рівні гемоглобіну і лейкоцитів є нижчими, ніж при ІМ зі стенозом КА. Незалежними чинниками, які асоціюються з розвитком ускладнень у гострий період MINOCA, є зниження діастолічного АТ, збільшення систолічного АТ та вік.

Ключові слова

інфаркт міокарда, інфаркт міокарда з необструктивними ураженням коронарних артерій, коронарна ангіографія

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Andrew S. Levey, Lesley A. et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate // Ann. Intern. Med.– 2009.– Vol. 150 (9).– P. 604–612. doi: https://doi.org/10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006.

Austen W.G., Edwards J.E., Frye R.L. et al. A reporting system on patients evaluated for coronary artery disease. Report of the Ad Hoc Committee for Grading of Coronary Artery Disease, Council on Cardiovascular Surgery, American Heart Association // Circulation.– 1975.– Vol. 51.– P. 5–40.

Bainey K.R., Welsh R.C., Alemayehu W. et al. Population-level incidence and outcomes of myocardial infarction with non obstructive coronary arteries (MINOCA): in sights from the Alberta contemporary acute coronary syndrome patients invasive treatment strategies (COAPT) study // Int. J. Cardiol.– 2018.– Vol. 264.– P. 12–17. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.04.004.

Ibanez B., James S., Agewall S. et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in pa­­­tients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC) // Eur. Heart J.– 2018.– Vol. 39 (2).– P. 119–177. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393.

Clarkson T.B. Estrogen effects on arteries vary with stage of reproductive life and extent of subclinical atherosclerosis progression // Menopause.– 2007.– Vol. 14 (3, Pt 1).– P. 373–384. doi: https://doi.org/10.1097/GME.0b013e31803c764d.

Neumann F.J., Sousa-Uva M., Ahlsson A. et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization // Eur. Heart J.– 2019.– Vol. 40 (2).– P. 87–165. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394.

Niccoli G., Scalone G., Crea F. Acute myocardial infarction with no obstructive coronary atherosclerosis: mechanisms and management // J. Am. Heart Assoc.– 2012.– Vol. 1 (3).– P. e001388. doi: https://doi.org/10.1161/JAHA.112.001388.

Pasupathy S., Air T., Dreyer R.P. et al. Systematic review of patients presenting with suspected myocardial infarction and nonobstructive coronary arteries // Circulation.– 2015.– Vol. 131 (19).– P. e475. doi: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.011201.

Safdar B., Spatz E.S., Dreyer R.P. et al. Presentation, clinical profile, and prognosis of young patients with myocardial infarction with non obstructive coronary arteries (MINOCA): results from the VIRGO study // J. Am. Heart Assoc.– 2018. doi: https://doi.org/10.1161/JAHA.118.009174.

Scarabin-Carré V., Canonico M., Brailly-Tabard et al. High level of plasma estradiol as a new predictor of ischemic arterial disease in older postmenopausal women: the three-city cohort study // J. Am. Heart Assoc.– 2012.– Vol. 1 (3).– P. e001388. doi: https://doi.org/10.1161/JAHA.112.001388.

Tamis-Holland J.E., Jneid H., Reynolds H.R. et al. Citation: Contemporary Diagnosis and Management of Patients With Myocardial Infarction in the Absence of Obstructive Corona­­ry Artery Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association // Circulation.– 2019.– Vol. 139 (18).– P. e891–e908. doi: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000670.

Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S. et al. ESC Scientific Document Group; Fourth universal definition of myocardial infarction Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction // J. Am. Coll. Cardiol.– 2018.– Vol. 72 (18).– P. 2231–2264. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.08.1038.

Tremblay A.J., Morrissette H., Gagné J.M. et al. Validation of the Friedewald formula for the determination of low-density lipoprotein cholesterol compared with beta-quantification in a large population // Circulation.– 2019.– Vol. 139, Issue 18.– P. e891–e908. doi: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000670.

Vidal-Petiot E., Ford I., Greenlaw N. et al. CLARIFY Investigators. Cardiovascular event rates and mortality according to achieved systolic and diastolic blood pressure in patients with stable coronary artery disease: an international cohort study // Lancet.– 2016.– Vol. 388 (10056).– P. 2142–2152. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31326-5.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>