Аналіз ендокринного статусу пацієнтів з ішемічною хворобою серця в кардіохірургічній практиці

Главни садржај чланка

O. K. Gogayeva
A. V. Rudenko
V. V. Lazoryshynets
L. S. Dzakhoieva

Анотація

Мета роботи – проаналізувати ендокринний статус хворих на ішемічну хворобу серця з високим ризиком у кардіохірургічній практиці.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз даних 354 пацієнтів (відібраних методом випадкової вибірки) з високим ризиком, які були прооперовані та виписані з НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України в період 2009–2019 рр. Середній вік хворих становив (61,9±9,7) року. Всім пацієнтам проведені: електрокардіо­­графія, ехокардіографія, коронаровентрикулографія та хірургічна реваскуляризація міокарда з корекцією супутньої кардіальної патології за необхідності. У періопераційний період усім хворим виконували загальноклінічні та біохімічні дослідження крові. При стратифікації ризику за шкалою EuroSCORE II пацієнтів віднесено до групи високого ризику з ймовірністю летального результату операції більше 5 %.
Результати та обговорення. У всіх хворих реєстрували гемодинамічно значущі стенози коронарних артерій, які потребували хірургічної реваскуляризації міокарда. Аналіз дослідної групи показав, що 287 (81,07 %) хворих мали надлишкову масу тіла, 281 (79,3 %) – метаболічний синдром, 90 (25,4 %) – цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, 161 (45,45 %) – порушення толерантності до глюкози. Захворювання щитоподібної залози діагностовано у 37 (10,4 %) пацієнтів, 11 (3,1 %) осіб мали гіпотиреоз. У післяопераційний період пароксизми фібриляції передсердь виникли у 83 (23,4 %) хворих, серед яких 70 (84,3 %) мали порушення вуглеводного обміну. Глибока інфекція рани груднини виникла у 4 (4,4 %) хворих на ЦД 2-го типу, з котрих трьом (3,3 %) проведено стернопластику. Неврологічні ускладнення в ранній післяопераційний період у вигляді гострого порушення мозкового кровообігу та транзиторної ішемічної атаки виникли у 10 (2,8 %) пацієнтів, серед яких 9 (90 %) мали порушення обміну глюкози. Гостра ниркова недостатність виникла у 10 (2,8 %) пацієнтів, серед яких 8 (80 %) було із ЦД 2-го типу та переддіабетом.
Висновки. Незважаючи на високу прогнозовану смертність за шкалою EuroSCORE II (8,82 %), операційна летальність в обстеженій групі хворих становила 0 %, що свідчить про злагоджену висококваліфіковану роботу heart team, своєчасну верифікацію коморбідних станів та залучення суміжних спеціалістів.

Ключові слова

високий ризик, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет 2-го типу, метаболічний синдром, коронарне шунтування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Руденко А.В., Багиров М.М., Гогаева Е.К. та ін. Симуль­­тантная операция коронарного шунтирования с резек­­цией аневризмы левого желудочка и гемитиреоидэктомией // Серце і судини.– 2014.– № 2.– С. 106–111.

Cosentino F., Grant P. J., Aboyans V. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular

diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) // Eur. Heart J.– 2019.– Vol. 41 (2).– P. 255–323. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486.

Jaimes M.C., Torrado L.A.A., Reyes N.F.S. et al. Hypothyro­­­­­­­­­-i­­dism is a Risk Factor for Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Graft // Braz. J. Cardiovasc. Surg.– 2017.– Vol. 32 (6).– P. 475–480. doi: https://doi.org/10.21470/1678-9741-2017-0080.

Jia F., Tian J., Deng F. et al. Subclinical hypothyroidism and the associations with macrovascular complications and chronic kidney disease in patients with Type 2 diabetes // Diabet. Med.– 2015.– Vol. 32 (8).– P. 1097–1010. doi: https://doi.org/10.1111/dme.12724.

Neumann F.J., Sousa-Uva M., Ahlsson A. et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization // Eur. Heart J.– 2019.– Vol. 40 (2).– P. 87–165. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394.

The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. [Last accessed on 2020 October 5]. URL: https://www.idf.org/e-library/consensus-statements/60-idfconsensus-worldwide-definitionof-the-metabolic-syndrome.

Zindrou D., Taylor K.M., Bagger J.P. Excess coronary artery bypass graft mortality among women with hypothyroidism // Ann. Thorac. Surg.– 2002.– Vol. 74 (6).– P. 2121–2125. doi: https://doi.org/10.1016/s0003-4975(02)04082-1.