Особливості ехокардіографічної оцінки різних етапів транскатетерної імплантації аортального клапана трансапікальним доступом

Главни садржај чланка

G. I. Yemets
O. V. Telehuzova
G. B. Mankovsky
A. V. Maksymenko
Ye. Yu. Marushko
A. A. Dovhaliuk
A. A. Sokol
I. M. Yemets

Анотація

Мета роботи – систематизувати відомості про ключові для кардіохірургів особливості ехокардіографічної оцінки етапів процедури транскатетерної імплантації аортального клапана (TAVI) та про її ефективність в осіб із вираженим стенозом аортального клапана, на підставі власного клінічного досвіду.
Матеріали і методи. Нами розпочато одноцентрове клінічне дослідження з оцінювання пристрою XPand та проведено аналіз первинних результатів. Пацієнтам, які відповідали критеріям залучення, було виконано повний спектр обстежень і проведено процедуру TAVI з використанням пристрою XPand. Визначено ключові для кардіохірурга параметри ехокардіографічного дослідження при TAVI, які впливають на формування подальшої тактики виконання процедури.
Результати та обговорення. Відповідно до визначених ехокардіографічних параметрів отримали первинні ре­­­­зультати TAVI з використанням пристрою XPand у 7 пацієнтів, результат імплантації – задовільний. У 71,5 % пацієнтів відзначено відсутність недостатності після процедури, у 14,5 % – виявлено мінімальну недостатність. У однієї пацієнтки параклапанна недостатність була помірною. У всіх пацієнтів відзначено позитивну динаміку. Спостерігається статистично значуще поліпшення фракції викиду лівого шлуночка (p<0,05) та зниження середнього градієнта тиску на аортальному клапані (p<0,01).
Висновки. Ехокардіографічні параметри на всіх етапах TAVI трансапікальним доступом у осіб віком понад 75 років дозволяють контролювати виконання процедури та поліпшувати безпосередні результати. Перший досвід використання новітнього пристрою XPand для транскатетерної імплантації протеза аортального клапана підтверджує його ефективність та безпечність у пацієнтів похилого віку з вираженим аортальним стенозом.

Ключові слова

аортальний клапан, аортальний стеноз, транскатетерна імплантація аортального клапана, XPand, ехокардіографія

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Baumgartner H., Hung J., Bermejo J. et al. Echocardiographic assessment of valve stenosis; EAE/ASE recommendations for clinical practice // J. Am. Soc. Echocardiogr.– 2009.– Vol. 22 (1).–P. 1–23. doi: https://doi.org/10.1016/j.echo.2008.11.029.

Baumgartner H., Hung J., Bermejo J. et al. Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2017.– Vol. 18 (3).– P. 254–275. doi: https://doi.org/10.1093/ehjci/jew335.

Brown J.M., O‘Brien S.M. ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease // Eur. Heart J.– 2017.– Vol. 38 (36).– P. 2739–2791. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx391.

Holmes D.R., Mack M.J. Transcatheter valve therapy: a professional society overview from the American College of Cardiology Foundation and the Society of Thoracic Surgeons // Ann. Thorac. Surg.– 2011.– Vol. 92.– P. 380–389.

doi: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.05.067.

Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) // Eur. Heart J.– 2012.– Vol. 33.– P. 2451–2496.

Muraru D., Badano L.P., Vannan M. et al. Assessment of aortic valve complex by three-dimensional echocardiography: a framework for its effective application in clinical practice // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging.– 2012.– Vol. 13.– P. 541–555. doi: https://doi.org/10.1093/ehjci/jes075.

Mylotte D., Martucci G., Piazza N. Patient selection for transcatheter aortic valve implantation: an interventional cardiology perspective // Ann. Cardiothorac. Surg.– 2012.– Vol. 1 (2).– P. 206–215. doi: https://doi.org/10.3978/j.issn.2225-319X.2012.06.08.

Onishi T., Sengoku K., Ichibori Y. et al. The role of echocardiography in transcatheter aortic valve implantation // Cardiovasc. Diagn. Ther.– 2018.– Vol. 8 (1).– P. 3–17. doi: https://doi.org/10.21037/cdt.2018.01.06.

Osnabrugge R.L., Kappetein A.P., Reynolds M.R., Cohen D.J. Cost-effectiveness of transcatheter valvular interventions: economic challenges // EuroIntervention.– 2013.– Vol. 9 (Suppl.).– P. S48–54. doi: https://doi.org/10.4244/EIJV9SSA10.

Pascual I., Carro A., Avanzas P. et al. Vascular approaches for transcatheter aortic valve implantation // J. Thorac. Dis.– 2017.– Vol. 9 (Suppl. 6).– P. S478–S487. doi: https://doi.org/10.21037/jtd.2017.05.73.

Pibarot P., Dumesnil J.G. Low-flow, low-gradient aortic stenosis with normal and depressed left ventricular ejection fraction // J. Am. Coll. Cardiol.– 2012.– Vol. 60.– P. 1845–1853. doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.06.051.

Staubach S., Franke J., Gerckens U. et al. Impact of aortic valve calcification on the outcome of transcatheter aortic valve implantation: results from the prospective multicenter German TAVI registry // Catheter. Cardiovasc. Interv.– 2013.– Vol. 81.– P. 348–355. doi: https://doi.org/10.1002/ccd.24332.

Ye J., Cheung A., Lichtenstein S.V. et al. Transapical aortic valve implantation in humans // J. Thorac. Cardiovasc. Surg.– 2006.– Vol. 131.– P. 1194–1196. doi: https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2006.01.026.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##