Вплив фіксованих комбінацій на артеріальну жорсткість та еректильну функцію в пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Главни садржај чланка

Yu. M. Sirenko
O. L. Rekovets
G. D. Radchenko
O. O. Torbas
S. M. Kushnir
G. F. Prymak
V. M. Granich
I. O. Zhyvylo
P. I. Sidorenko
S. A. Polishchuk

Анотація

Мета роботи – оцінити терапевтичну ефективність, вплив на жорсткість судин (за допомогою визначення серцево-гомілкового судинного індексу (CAVI)) та еректильну функцію в чоловіків фіксованої потрійної комбінації валсартан/амлодипін/гідрохлоротіазид та подвійної фіксованої комбінації валсартан/амлодипін у лікуванні пацієнтів із артеріальною гіпертензією 2–3-го ступеня.
Матеріали і методи. У дослідження залучили 50 пацієнтів з помірною та тяжкою артеріальною гіпертензією без цукрового діабету, віком 25–75 років (у середньому (54,9±1,8) року). Пацієнти були розділені на дві групи методом конвертів по 25 осіб у кожній. Хворим першої групи (n=25) було призначено фіксовану потрійну комбінацію валсартан/амлодипін/гідрохлоротіазид – по 1 таблетці (160 мг валсартану/5 мг амлодипіну/12,5 мг гідрохлоротіазиду) один раз на добу, вранці протягом 1 міс. Пацієнти другої групи (n=25) отримували за аналогічною схемою подвійну фіксовану комбінацію препарату валсартан/амлодипін – по 1 таблетці (160 мг валсартану/5 мг амлодипіну) один раз на добу, вранці протягом 1 міс. За необхідності, якщо не було досягнуто цільового рівня офісного артеріального тиску (АТ) менше 140/90 мм рт. ст., дозу титрували до добової 320/10/12,5 мг (валсартан/амлодипін/гідрохлоротіазид) для фіксованої потрійної комбінації та до 320/10 мг (валсартан/амлодипін) для фіксованої подвійної комбінації. Через 3 міс лікування здійснювали контроль терапії.
Результати та обговорення. Індекс маси тіла пацієнтів становив у середньому (31,2±0,7) кг/м2. Офісний систолічний і діастолічний АТ на початку дослідження становив у середньому відповідно (161,7±1,8) та (98,5±1,4) мм рт. ст., офісна частота скорочень серця – 70,7±1,4 за 1 хв. Офісний АТ знизився на 35/19 мм рт. ст. (р<0,05) при застосуванні подвійної фіксованої комбінації та на 42/26 мм рт. ст. (р<0,05) при застосуванні потрійної комбінації. Цільового офісного АТ вдалося досягти у 90,9 % пацієнтів при застосуванні подвійної фіксованої комбінації та у 95,7 % – при застосуванні потрійної комбінації. У групі лікування подвійною фіксованою комбінацією препарат відмінили у 3 (6 %) пацієнтів, у групі застосування потрійної фіксованої комбінації – у 4 (8 %) пацієнтів. Не виявлено статистично значущих змін показника CAVI та змін еректильної функції в чоловіків. CAVI справа при застосуванні подвійної фіксованої комбінації становив (8,68±0,57) ум. од. до лікування та (8,30±0,55) ум. од. – після лікування. CAVI зліва при застосуванні подвійної фіксованої комбінації становив (8,49±1,49) ум. од. до лікування та (8,17±1,49) ум. од. – після лікування. CAVI справа при застосуванні потрійної комбінації становив (8,86±0,39) ум. од. до лікування та (8,50±0,40) ум. од. – після лікування. CAVI зліва при застосуванні потрійної комбінації становив (8,09±0,53) ум. од. до лікування та (8,27±0,36) ум. од. – після лікування (р>0,05 для всіх значень).
Висновки. Використані варіанти подвійної (валсартан/амлодипін) та потрійної (валсартан/амлодипін/гідрохлоротіазид) фіксованої комбінації виявили високу антигіпертензивну ефективність, не посилювали метаболічні порушення, не впливали негативно на еректильну функцію в чоловіків та сповільнювали прогресування жорсткості артерій.

Ключові слова

фіксована комбінація, артеріальна гіпертензія, серцево-гомілковий судинний індекс, валсартан, амлодипін, гідрохлоротіазид, еректильна функція

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Col­­laborative Research Group. The Antihyper­­­tensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) // JAMA.– 2002.– Vol. 18; 288 (23).– P. 2981–2997. doi: 10.1001/jama.288.23.2998.

Aranda P., Ruilope L.M., Calvo C. et al. Erectile dysfunction in essential arterial hypertension and effects of sildenafil: results of a Spanish national study // Am. J. Hypertens.– Vol. 17 (2).– P. 139–145. doi: 10.1016/j.amjhyper.2003.09.006.

Bukuda K., Ichihara A., Sakoda M. et al. Blood pressure-independent effect of candesartan on cardio-ankle vascular index in hypertensive patients with metabolic syndrome // Vasc. Health Risk. Manag.– 2010.– Vol. 6.– P. 571–578. doi: 10.2147/vhrm.s11958.

Calhoun D.A., Lacourciere Y., Crikelair N. et al. Effects of demographics on the antihypertensive efficacy of triple therapy with amlodipine, valsartan, and hydrochlorothiazide for moderate to severe hypertension // Curr. Med. Res. Opin.– 2013.– Vol. 29.– P. 901–910. doi: 10.1185/03007995.2013.803057.

Choi S.Y., Oh B.H., Park J.B. et al. Age-associated increase in arterial stiffness measured according to the cardio-ankle vascular index without blood pressure changes in healthy adults // J. Atheroscler. Thromb.– 2013.– Vol. 20.– P. 911–923. doi: 10.5551/jat.18267.

Doumas M., Tsakiris A., Douma S. et al. Factors affecting the increased prevalence of erectile dysfunction in Greek hypertensive compared with normotensive subjects // J. Androl. – 2006.– Vol. 27 (3).– P. 469–477. doi: 10.2164/jandrol.04191.

Greenstein A., Chen J., Miller H. et al. Does severity of ischemic coronary disease correlate with erectile function? // Int. J. Impot. Res. – 1997.– Vol. 9 (3).– P. 123–126. doi: 10.1038/sj.ijir.3900282.

Horinaka S., Yabe A., Yagi H. et al. Comparison of atherosclerotic indicators between cardio ankle vascular index and brachial ankle pulse wave velocity // Angiology.– 2009.– Vol. 60 (4).– P. 468–476. doi: 10.1177/0003319708325443.

Ibata J., Sasaki H., Kakimoto T. et al. Cardio-ankle vascular index measures arterial wall stiffness independent of blood pressure // Diabetes. Res. Clin. Pract.– 2008.– Vol. 80 (2).– P. 265–270. doi: 10.1016/j.diabres.2007.12.016.

Mehlum M., Liestøl K., Julius S. et al. visit-to-visit blood pressure variability increases risk of stroke or cardiac events in patients given valsartan or amlodipine in the VALUE trial // J. Hypertens.– 2015.– Vol. 33 (Suppl. 1).– P. e40. doi: 10.1097/01.hjh.0000467454.55397.ea.

Miyashita Y., Endo K., Saiki A. et al. Effects of pitavastatin, a 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme a reductase inhibitor, on cardio-ankle vascular index in type 2 diabetic patients // J. Atheroscler. Thromb.– 2009.– Vol. 16.– P. 539–545. doi: 10.5551/jat.281.

Miyashita Y., Saiki A., Endo K. et al. Effects of olmesartan, an angiotensin II receptor blocker, and amlodipine, a calcium channel blocker, on Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI) in type 2 diabetic patients with hypertension // J. Atheroscler. Thromb.– 2009.– Vol. 16.– P. 621–626. doi: 10.5551/jat.497.

Nakayama K., Kuwabara Y., Daimon M. et al. Valsartan Amlodipine Randomized Trial (VART): design, methods, and preliminary results // Hypertens. Res.– 2008.– Vol. 31 (1).– P. 21–28. doi: 10.1291/hypres.31.21.

Namekata T., Suzuki K., Ishizuka N., Shirai K. Establishing baseline criteria of cardio-ankle vascular index as a new indicator of arteriosclerosis: a cross-sectional study // BMC Cardiovasc. Disord.– 2011.– Vol. 11.– P. 51. doi: 10.1186/1471-2261-11-51.

Saiki A., Sato Y., Watanabe R. et al. The Role of a Novel Arterial Stiffness Parameter, Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI), as a Surrogate Marker for Cardiovascular Diseases // J. Atheroscler. Thromb.– 2016.– Vol. 23 (2).– P. 155–168. doi: 10.5551/jat.32797.

Satoh N., Shimatsu A., Kato Y. et al. Evaluation of the cardio-ankle vascular index, a new indicator of arterial stiffness independent of blood pressure, in obesity and metabolic syndrome // Hypertens. Res.– 2008.– Vol. 31 (10).– P. 1921–1930. doi: 10.1291/hypres.31.1921.

Sawada T., Yamada H., Dahlf B., Matsubara H., for the KYOTO HEART Study Group. Effects of valsartan on morbidity and mortality in uncontrolled hypertensive patients with high cardiovascular risks: KYOTO HEART Study // Eur. Heart J.– 2009.– Vol. 30.– P. 2461–2469. doi: 10.1093/eurheartj/ehp363.

Shirai K., Utino J., Otsuka K., Takata M. A novel blood pressure-independent arterial wall stiffness parameter; cardio-ankle vascular index (CAVI) // J. Atheroscler. Thromb.– 2006.– Vol. 13 (2).– P. 101–107. doi: 10.5551/jat.13.101.

Shirai K., Song M., Suzuki J. et al. Contradictory effects of β1- and α1-aderenergic receptor blockers on cardio-ankle vascular stiffness index (CAVI) – CAVI independent of blood pressure // J. Atheroscler. Thromb.– 2011.– Vol. 18 (1).– P. 49–55. doi: 10.5551/jat.3582.

Sison J., Ríos Vega R.M., Dayi H. et al. Efficacy and effectiveness of valsartan/amlodipine and valsartan/amlodipine/hydrochlorothiazidein hypertension: randomized-controlled versus observational studies // Cur. Med. Research and Opinion. doi: 10.1080/03007995.2017.1412682.

Takaki A., Ogawa H., Wakeyama T. et al. Cardio-ankle vascular index is superior to brachial-ankle pulse wave velocity as an index of arterial stiffness // Hypertens. Res.– 2008.– Vol. 31 (7).– P. 1347–1355. doi: 10.1291/hypres.31.1347.

Uehara G., Takeda H. Relative effects of telmisartan, candesartan and losartan on alleviateing arterial stiffnes inpatients with hypertension complicated by diabetes mellitus: An evaluation using the cardiovascular index // J. Inter. Medical. Res.– 2008.– Vol. 36.– P. 1094–1102. doi: 10.1177/147323000803600529.

Wang L., Zhao J.W., Liu B. et al. Antihypertensive effects of olmesartan compared with other angiotensin receptor blockers: a meta-analysis // Am. J. Cardiovasc. Drugs.– 2012.– Vol. 12 (5).– P. 335–344. doi: 10.2165/11597390-000000000-00000.

Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. Authors/Task Force Members:. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the ma­­nagement of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension // J. Hypertens.– 2018.– Vol. 36.– P. 1953–2041. doi: 10.1097/HJH.0000000000001940.

Yamamoto N., Yamanaka G., Ishikawa M. et al. Cardio-ankle vascular index as a predictor of cognitive impairment in community-dwelling elderly people: four-year follow-up // Dement. Geriatr. Cogn. Disord.– 2009.– Vol. 28 (2).– P. 153–158. doi: 10.1159/000235642.

Статті автора (авторів), які найбільше читають