Загальний аналіз клініко-лабораторних характеристик пацієнтів, які увійшли до Українського реєстру хворих із сімейною гіперхолестеринемією

Главни садржај чланка

O. I. Mitchenko
V. Y. Romanov
I. P. Vakaluk
A. S. Isayeva
L. V. Rudenko
N. M. Chulaevska
K. O. Timokhova

Анотація

Мета роботи – надати загальну клініко-лабораторну характеристику пацієнтів, що увійшли до Українського реєстру хворих із сімейною гіперхолестеринемією (СГ) з урахуванням статі.
Матеріали і методи. До Українського реєстру хворих із СГ залучено 231 особу з СГ, з них 8 дітей (до 18 років) та 223 дорослих (68 (30,5 %) чоловіків віком у середньому (43,4±1,3) року та 155 (69,5 %) жінок віком у середньому (45,5±1,0) року) із СГ, верифікованою згідно з критеріями DLCN. Проводили загальноклінічні, лабораторні, інструментальні обстеження та генетичне тестування.
Результати та обговорення. У загальному реєстрі у хворих із СГ на тлі ранньої маніфестації атеросклерозу в чоловіків відзначено більшу частоту виявлення ІХС, раннього розвитку ІХС, церебрального та периферичного атеросклерозу, виявлення ксантом, гіпертригліцеридемії, цукрового діабету, куріння та превалювання інфаркту міокарда в анамнезі, що зумовило вищі показники бальної оцінки за DLCN (9,3 бала в чоловіків проти 7,8 – у жінок, p<0,05). У хворих із СГ жіночої статі встановлено вищу частоту виявлення ожиріння та артеріальної гіпертензії, що відповідає даним популяційного дослідження, проведеного в Україні у 2009–2013 рр.
Висновки. З 2017 р. в Україні вперше започатковано створення реєстру хворих із СГ. У грудні 2019 р. найтяжчу форму – гомозиготну СГ – уперше внесено до списку орфанних захворювань за наказом МОЗ України. Згідно з аналізом даних Українського реєстру хворих із СГ, цю патологію діагностують в Україні досить пізно і в недостатньому обсязі. У хворих із СГ на тлі більш ранньої маніфестації атеросклеротичного ураження зберігаються статеві відмінності профілю факторів серцево-судинного ризику, які характерні для всієї популяції дорослого населення України. Менша тяжкість клінічних виявів СГ у жінок згідно із загальним Українським реєстром хворих із СГ може бути обумовлена переважанням гетерозиготних форм у реєстрі та залученням до реєстру жінок у репродуктивному віці на тлі збереженої антиатерогенної дії естрогенів.

Ключові слова

сімейна гіперхолестеринемія, стать, ішемічна хвороба серця, ранній розвиток ішемічної хвороби серця, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, гіпертригліцеридемія

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Митченко Е.И., Мамедов М.Н., Колесник Т.В., Деев А.Д. Современный профиль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в городской популяции Украины // Укр. кардіол. журн.– 2013.– Додаток 4. Матеріали XIV Національного конгресу кардіологів України.– С. 76–83.

Мітченко О.І., Романов В.Ю., Чулаєвська Н.М., Тімохова К.О. Сімейна гіперхолестеринемія: етіопатогенез, діагностика, лікування та стан проблеми в Україні // Укр. кардіол. журн.– 2019. – № 4.– С. 23–31.

doi: 10.31928/1608-635X-2019.4.2331.

Doi T., Kataoka Y., Asaumi Y. et al. Sex-related differences in clinical characteristics, low-density lipoprotein cholesterol control and cardiovascular outcomes in familial hypercholesterolemia // Eur. Heart J.– 2017.– Vol. 38 (Suppl. 1).– P. 631. doi: 10.1093/eurheartj/ehx501.P631.

Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. ESC Scientific Document Group, 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) // Eur. Heart J.– 2020.– Vol. 41 (1).– P. 111–188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.

Nordestgaard B.G., Chapman M.J., Humphries S.E. et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: Consensus State­­ment of the European Atherosclerosis Society // Eur. Heart J.– 2013.– Vol. 34 (Issue 45).– P. 3478–3490. doi: 10.1093/eurheartj/eht273.

Beheshti S.O., Madsen C.M., Varbo A. et al. Worldwide Prevalence of Familial Hypercholesterolemia. Meta-Analyses of 11 Million Subjects // J. Amer. Coll. Cardiololy.– 2020.– Vol. 75 (20).– P. 2553–2566.

Sharifi M., Syngal N., Jain A. et al. Gender Differences In Characteristics Of The Patients With Familial Hyper­­cholesterolemia. Atherosclerosis. 287. 10.1016 // j.atherosclerosis.2019.06.660. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.06.660

Vallejo-Vaz A.J., Dharmayat K., Stevens C. et al. Characte­­ristics of adults with heterozygous familial hypercholesterolaemia stratified by gender: Preliminary analysis from the EAS FHSC Global Registry on over 36,000 cases of familial hypercholesterolaemia. Abstract 1356 // Atherosclerosis.– 2020.– Vol. 315.– E13. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2020.10.052