Діагностичне значення катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії у хворих з підозрою на легеневу гіпертензію Частина 2. Інвазивне дослідження показників гемодинаміки та транспорту кисню

Главни садржај чланка

Yu. M. Sirenko
I. O. Zhyvylo
G. D. Radchenko
Yu. A. Botsiuk

Анотація

Мета роботи – оцінити показники легеневої та системної гемодинаміки у хворих з різними формами легеневої артеріальної гіпертензії (ЛАГ) та хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії (ХТЕЛГ) в Україні.
Матеріали і методи. У дослідження було залучено 195 пацієнтів: ІЛАГ була у 68 пацієнтів; ЛАГ, асоційована із захворюваннями сполучної тканини (ЗСТ), – у 21 пацієнта; ЛАГ, асоційована з ВІЛ-інфекцією, – у 4 пацієнтів; ЛАГ, асоційована з портальною гіпертензією (ПГ), – у 4 пацієнтів; ЛАГ, асоційована з вродженими вадами серця, – у 25 пацієнтів; ХТЕЛГ – у 51 пацієнта, легеневою гіпертензією (ЛГ), асоційованою із захворюваннями лівих відділів серця (ЗЛВС), – у 5 пацієнтів та 17 пацієнтів, у яких було заперечено діагноз ЛГ. З 2014 до 2019 р. цим пацієнтам проведено 220 процедур катетеризації правих відділів серця (КПС) відповідно до сучасних європейських рекомендацій. Також усім хворим проводили ехокардіографічне обстеження та визначали газовий склад крові і показники кислотно-лужного балансу за допомогою аналізатора ABL 735, обчислювали параметри спорідненості гемоглобіну до кисню (р50).
Результати та обговорення. Найнижчим рівень сатурації артеріальної крові киснем був у групі хворих із ЛГ унаслідок ЗЛВС – 88,9 % (p<0,05); у решті груп він становив у середньому 94–97 %. Вміст кисню в артеріальній крові найнижчим був у групі хворих із ЛГ унаслідок ЗЛВС – 15,7 мл/л (p<0,05); в інших групах цей показник дорівнював 17,4–18,7 мл/л. Найнижчою сатурація змішаної венозної крові киснем (SvO2) була в групі ЛАГ, асоційованої з ВІЛ,  – 58 % (p<0,05), а близьким до критичного (< 65 %) рівень SvO2 спостерігався в групі ІЛАГ – 66,3 %, ХТЕЛГ – 66,0 %. Найбільшим рівень цього показника був у групі ЛАГ, асоційованої із ПГ, – 81,1 %. Артеріовенозна різниця була найбільшою у групі ЛАГ, асоційованої з ВІЛ, – 5,6 мл/л, а найменшою – у групі ЛАГ, асоційованої з ПГ, – 2  мл/л. Водночас крива дисоціації оксигемоглобіну була практично нормальною у всіх групах, крім групи хворих на ЛАГ, асоційовану із ПГ.
Висновки. Найтяжчі порушення гемодинаміки та транспорту кисню спостерігалися у групі хворих на ЛАГ, асоційовану з ВІЛ, порівняно з іншими формами ЛАГ та ХТЕЛГ. Групи ІЛАГ та ХТЕЛГ були подібними за показниками гемодинаміки, незважаючи на різний патофізіологічний механізм. У групі хворих на ЛАГ, асоційовану із ЗСТ, результати КПС були дещо кращими, ніж у групі хворих на ІЛАГ, відображаючи те, що гемодинамічний компонент не є провідним для прогнозу у цих хворих. Також показники роботи правого шлуночка були статистично значуще вищими в пацієнтів з ЛАГ, порівняно з групою без ЛГ.

Ключові слова

легенева гіпертензія, катетеризація правих відділів серця, серцева гемодинаміка, гази крові

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Сіренко Ю.М., Живило І.О., Радченко Г.Д. Діагностичне значення катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії у хворих із підозрою на легеневу гіпертензію. Частина 1. Методологія виконання процедури, нозологія захворювань та вазодилататорний тест // Укр. кардіол. журн.– 2019.– Том 26, № 6.– С. 64–76. doi: 10.31928/1608-635X-2019.6.6576.

Almodovar S., Cicalini S., Petrosillo N., Flores S.C. Pulmonary hypertension associated with HIV infection: pulmonary vascular disease: the global perspective // Chest.– 2010.– Vol. 137 (6).– P. 6S–12S. doi: 10.1378/chest.09-3065.

Chappell T.R., Rubin L.J., Markham R.V. Jr., Firth B.G. Independence of oxygen consumption and systemic oxygen transport in patients with either stable pulmonary hypertension or refractory left ventricular failure // Am. Rev. Respir. Dis.– 1983.– Vol. 128 (1).– Р. 30–33. doi: 10.1164/arrd.1983.128.1.30.

Debabrata Bandyopadhyay. et al. Pulmonary Hypertension in Patients With Connective Tissue Disease // EC Pulmonology and Respiratory Medicine.– 2017.– Vol. 4 (4).– P. 121–131.

Ekeloef N.P., Ekirsen J., Kancir C.B. Evaluation of two methods to calculate p50 from a single blood sample // Anaesthesiologica Scandinavica.– 2001.– Vol. 45 (5).– P. 550–552. doi: 10.1034/j.1399-6576.2001.045005550.x.

Frost A., Badesch D., Gibbs J.S.R. et al. Diagnosis of pulmonary hypertension // Eur. Respir. J.– 2019.– Vol. 53.– P. 1801904. doi: 10.1183/13993003.01904-2018.

Gaine S.P., Naeije R., Peacock A.J. The Right Heart.– London: Springer-Verlag.– 2014.– 323 p. doi: 10.1007/978-1-4471-2398-9.

Galie N., Humbert M., Vachiery J.L. et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) // Eur. Respir. J.– 2015.– Vol. 46.– P. 903–975. doi: 10.1183/13993003.51032-2015.

Kanemaru E., Yoshitani K., Kato S. et al. Comparison of Right Ventricular Function Between Patients With and Without Pulmonary Hypertension Owing to Left-Sided Heart Disease: Assessment Based on Right Ventricular Pressure-Volume Curves // J. Cardiothorac. Vascular Anesthesia.– 2020.– Vol. 34.– P. 143–150. doi: 10.1053/j.jvca.2019.05.025.

Klima U.P., Lee M.–Y., Guerrero J.L. et al. Determinants of maximal right ventricular function: Role of septal shift // J. Thor. Cardiovasc. Surgery.– 2002.– Vol. 123 (1).– P. 72–80. doi: 10.1067/mtc.2002.118683.

Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging // J. Am. Soc. Echocardiogr.– 2015.– Vol. 28 (1).– P. 1–39. e14. doi: 10.1016/j.echo.2014.10.003.

Lobdell D.D. An invertible simple equation for computation of blood O2 dissociation relations // J. Appl. Physiol. Respir. Environ. Exerc. Physsiol.– 1981.– Vol. 50 (5).– P. 971–973. doi: 10.1152/jappl.1981.50.5.971.

Mathai S.C., Hassoun P.M. Pulmonary Arterial Hypertension in Connective Tissue Diseases // Heart Fail Clin.– 2012.– Vol. 8 (3).– P. 413–425. doi: 10.1016/j.hfc.2012.04.001.

Remillard C.V., Yuan J.X.–J. Characterization of Hemodyna­­­mics in Patients with Idiopathic and Thromboembolic Pulmonary Hypertension // Clinical Medicine: Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine.– 2008.– Vol. 2.– Р. 59–68. doi: 10.4137/CCRPM.S696.

Siggaard-Andersen O., Siggaard-Andersen M. The Oxygen Status Algorithm. A computer program for calculation and displaying pH and blood gas data // Scand. J. Clin. Lab. Invest.– 1990.– Vol. 50 (203).– P. 29–45. doi: 10.3109/00365519009087489.

Singh S. Pulmonary hypertension in people living with HIV/AIDS // J. Indian College Cardiology.– 2019.– Vol. 9 (1).– P. 1–6. doi: 10.4103/JICC.JICC_6_19.

Sithamparanathan S., Nair A., Thirugnanasothy L. et al. National Pulmonary Hypertension Service Research Collaboration of the United Kingdom and Ireland. Survival in porto pulmonary hypertension: Outcomes of the United Kingdom National Pulmonary Arterial Hypertension Registry // J. Heart Lung Transplant.– 2017.– Vol. 36 (7).– P. 770–779. doi: 10.1016/j.healun.2016.12.014.

Tenney S.M., Mithoefer J.C. The relationship of mixed venous oxygenation to oxygen transport: with special reference to adaptations to high altitude and pulmonary diseases // Am. Rev. Respir. Dis.– 1982.– Vol. 125 (4).– Р. 474–447. doi: 10.1164/arrd.1982.125.4.474.

Yang W., Marsden A.L., Ogawa M.T. et al. Right Ventricular Stroke Work Correlates With Outcomes in Pediatric Pulmonary Arterial Hypertension Patients // Circulation.– 2016.– Vol. 134 (1).– Abstract 20168.

Статті автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>