Ефективність фіксованої подвійної комбінації бісопрололу і периндоприлу в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією різного ступеня

Главни садржај чланка

M. І. Lutay
І. P. Golikova

Анотація

Мета роботи – визначити профіль пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) та супутньою артеріальною гіпертензією залежно від ступеня артеріальної гіпертензії (АГ); оцінити антигіпертензивну й антиангінальну ефективність фіксованої подвійної комбінації бісопрололу та периндоприлу.
Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 170 кардіологів поліклінік із різних регіонів України. Кожен дослідник відбирав 15 послідовних амбулаторних пацієнтів, які приходили на звичайний візит. Критерії залучення: вік понад 18 років, наявність ІХС, артеріальний тиск (АТ) вище 140/90 мм рт. ст., частота скорочень серця (ЧСС) більше 60 за 1 хв, прийом бісопрололу в складі антигіпертензивної терапії протягом останніх 3 і більше місяців. Дослідження складалося із двох візитів. На кожному оцінювали об’єктивний статус пацієнта, заповнювали індивідуальну анкету (зокрема офісний систолічний і діастолічний АТ, ЧСС, дані ЕКГ, клінічні прояви ІХС, фактори ризику, особливості способу життя, супутні захворювання, призначена терапія), визначали прихильність до терапії, проводили корекцію терапії за необхідності, фіксували наявність побічних ефектів і небажаних явищ. Було проаналізовано рівні АТ та ЧСС на початку та в кінці випробування, частоту досягнення рекомендованих рівнів цих показників та антиангінальну ефективність лікування при призначенні обстеженим пацієнтам з ІХС і АГ різного ступеня коригованих доз бісопрололу і периндоприлу, а також оцінено зміни їхньої прихильності до терапії через 4 тижні лікування.
Результати та обговорення. Проаналізовано 2785 анкет пацієнтів. У наведене субдослідження було залучено 1747 пацієнтів з АГ та клінічними симптомами або документально підтвердженою ІХС. Середній вік обстежених становив (60,9±10,2) року, чоловіків було 57,1 %, жінок – 42,9 %. Серед них 554 (31,7 %) відзначали біль у грудній клітці, 935 (53,5 %) мали документований інфаркт міокарда в анамнезі, 536 (30,7 %) обстеженим було проведено короновентрикулографію, а 344 (19,8/ %) пацієнтам – аортокоронарне шунтування/стентування. Призначення фіксованої комбінації бісопрололу і периндоприлу («Престилол», «Серв’є», Франція) протягом 4 тижнів у різних дозуваннях, залежно від ступеня АГ на першому візиті, замість монотерапії бісопрололом або комбінації бісопрололу з будь-яким інгібітором ангіотензинперетворювального ферменту або блокатором рецепторів ангіотензину ІІ, супроводжувалося поліпшенням самопочуття пацієнтів, статистично значущим (р<0,001) зменшенням кількості нападів стенокардії (з 4,48 ; 4,5 та 4,7 на тиждень на початку дослідження до 2,4; 2,9 та 2,3 на тиждень у пацієнтів з АГ 1, 2 і 3-го ступеня відповідно) та потреби в нітратах короткої дії (з 4,5; 4,9 та 5,9 таблетки на тиждень до 2,4; 2,9 та 2,3 таблетки на тиждень відповідно), зниженням АТ та ЧСС до цільових рівнів у значної частки пацієнтів (ЧСС ≤ 70 за 1 хв досягли 84,9 %, АТ ≤ 140/90 мм рт. ст. – 86,9 % пацієнтів). Найбільш вираженим абсолютне зниження показників АТ і ЧСС при застосуванні фіксованої комбінації бісопрололу і периндоприлу було в пацієнтів з тяжчим перебігом АГ (систолічного АТ – на 40,8 мм рт. ст., діастолічного АТ – на 21,4 мм рт. ст., ЧСС – на 21,8 за 1 хв).
Висновки. Використання фіксованої комбінації бісопрололу і периндоприлу в пацієнтів з ІХС та АГ різного ступеня дозволяє не тільки ефективно контролювати АТ і знизити ЧСС, а й має статистично значущий антиангінальний ефект, що відображається в зменшенні кількості нападів стенокардії та потреби в прийомі нітрогліцерину. Слід також зауважити значне підвищення прихильності пацієнтів до терапії.

Ключові слова

ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, фіксована комбінація, бісопролол, периндоприл, напади стенокардії, ефективність лікування, прихильність до терапії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Лутай М.І., Пархоменко О.М., Лисенко Г.Ф. та ін. Пацієнт зі стабільною ішемічною хворобою серця в Україні та Європі: результати 5-річного реєстру CLARIFY // Укр. кардіол. журн.– 2018.– № 4.– С. 19–30.

Лутай М.І., Голікова І.П. Лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією: результати дослідження ПРЕСТОЛ // Укр. кардіол. журн.– 2019.– № 1.– С. 19–30.

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова.– К., 2021.– 320 с.

Стабільна ішемічна хвороба серця (адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, 2016) // Артеріальна гіпертензія.– 2016.– № 2 (46).– С. 113–126.

Bertrand M.E., Ferrari R., Remme W.J. et al. Perindopril and ß-blocker for the prevention of cardiac events and mortality in stable coronary artery disease patients: A European trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease (EUROPA) subanalysis // Amer. Heart J.– 2015.– Vol. 170 (6).– P. 1092–1098.

Brugts J.J., Bertrand M., Remme W. et al. The Treatment Effect of an ACE-Inhibitor Based Regimen with Perindopril in Rela­­tion to Beta-Blocker use in 29,463 Patients with Vascular Disease: a Combined Analysis of Individual Data of ADVANCE, EUROPA and PROGRESS Trials // Cardiovasc. Drugs. Ther.– 2017.– Vol. 31 (4).– P. 391–400.

Practice Guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology: ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension: Erratum // J. Hypertens.– 2019.– Vol. 37 (2).– P. 456.

ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC) // Eur. Heart J.– 2020.– Vol. 41 (3).– P. 407–477.

ESС Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice // Eur. Heart J.– 2021.– Vol. 42 (34).– P. 3227–3337.

Fox K.M. EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised: double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study) // Lancet.– 2003.– Vol. 362 (9386).– P. 782–788.

Rodriguez-Granillo G.A.,: Vos J., Bruining N. et al. Investigators of the EUROPA Study. Long-term effect of perindopril on coronary atherosclerosis progression (from the perindopril’s prospective effect on coronary atherosclerosis by angiography and intravascular ultrasound evaluation [PERSPECTIVE] study) // Am. J. Cardiol.– 2007.– Vol. 100 (2).– P. 159–163.

Rosendorff C., Lackland D.T., Allison M. et al. American Heart Association, American College of Cardiology, and American Society of Hypertension. Treatment of hypertension in patients with coronary artery disease: a scientific statement from the American Heart Association, American College of Cardiology, and American Society of Hyperten­­sion // Hypertension.– 2015.– Vol. 65 (6).– P. 1372–1407.

Von Arnim T. Medical treatment to reduce total ischemic burden: total ischemic burden bisoprolol study (TIBBS), a multicenter trial comparing bisoprolol and nifedipine. The TIBBS Investigators // JACC.– 1995.– Vol. 25 (1).– P. 231–238.