Клініко-демографічні характеристики, ведення пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та судинними ускладненнями: аналіз української когорти реєстру DISCOVER Global Registry

Главни садржај чланка

O. M. Parkhomenko
B. M. Mankovsky
M. V. Vlasenko
L. K. Sokolova
Ya. M. Lutay
O. I. Irkin
O. L. Feiziieva
S. O. Kostetska
L. S. Onachenko
N. V. Vilchynska
S. V. Shkarivska
N. I. Kravchuk
D. I. Chub
N. O. Pertseva
K. Yu. Malyar
V. G. Neporada
Ya. A. Saienko
O. V. Dovhan

Анотація

Мета роботи – описати вихідні дані української когорти реєстру DISCOVER Global Registry (DGR), надавши зібрану в реальній клінічній практиці інформацію про поточні методи лікування, ускладнення та пов’язані з ними клінічні результати в пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу.
Матеріали і методи. Цей проспективний реєстр, який ведуть заклади охорони здоров’я, що надають медичні послуги, охоплює неінтервенційний збір даних щодо дорослих пацієнтів (віком ≥ 18 років) із ЦД 2-го типу, які отримують стандартну, призначену їхнім лікарем медичну допомогу в рамках звичайної клінічної практики.
Результати та обговорення. Були проаналізовані вихідні дані 353 пацієнтів із ЦД 2-го типу, які були залучені до української когорти реєстру DGR. Середній (±стандартне відхилення) вік досліджуваної популяції дорівнював (58,85±10,02) року; більшість становили жінки (64 %; n=226). Середня тривалість ЦД 2-го типу становила (10,27±12,15) року, а середній рівень глікованого гемоглобіну (HbA1c) – (8,62±1,89) %. Тільки в п’ятої частини (20,5 %; n=59) пацієнтів було досягнуто глікемічного контролю (HbA1c < 7,0 %). Серед тих учасників дослідження, хто мав ускладнення, у 73,8 % пацієнтів були мікросудинні ускладнення, а в 79,3 % – макросудинні кардіоваскулярні ускладнення. Найпоширенішим мікросудинним ускладненням була ретинопатія, а найпоширенішим макросудинним кардіоваскулярним – серцева недостатність. Загалом протидіабетичну терапію отримували 88 % пацієнтів, з яких 27,3 % застосовували інсулін (28 осіб – монотерапія; 57 осіб – комбінована терапія). 32,2 % і 12,9 % пацієнтів отримували, відповідно, монотерапію метформіном та препаратом сульфонілсечовини в якості пероральних протидіабетичних засобів (ППЗ); незначна частка пацієнтів отримувала монотерапію новішими ППЗ (4,8 % – інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу: 1 % – інгібітори дипептидилпептидази-4).
Висновки. Вихідні дані української когорти реєстру DGR свідчать про неналежний глікемічний контроль із вищим середнім рівнем HbA1c та більшою часткою пацієнтів з мікросудинними та макросудинними кардіоваскулярними ускладненнями, ніж у всесвітній когорті. Набір використовуваних лікарських засобів свідчить про помітне розмаїття в стратегіях лікування. Отримані в реальній клінічній практиці дані реєстру DGR можуть допомогти зрозуміти прогалини в наданні медичної допомоги хворим із ЦД 2-го типу та висвітлюють необхідність розроблення комплексних національних стратегій лікування ЦД із урахуванням постійної еволюції ППЗ для оптимізації глікемічного контролю та покращання клінічних результатів лікування пацієнтів.

Ключові слова

глікемічний контроль, гіпоглікемічні лікарські засоби, реєстри, цукровий діабет 2-го типу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Alifanov I.S., Sakovych V.N., Alifanova T.O. et al. Disability due to ocular complications of diabetes mellitus in Ukraine // J. Ophthalmol. (Ukraine).– 2019.– Vol. 6.– P. 34–38. Available from http://www.ozhurnal.com/en/archive/2019/6/6-fulltext. doi: 10.31288/oftalmolzh201963438.

American Diabetes Association. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Medical Care in Diabetes-2020 // Diabetes Care.– 2020.– Vol. 43.– P. S193‑S202.

Available from https://care.diabetesjournals.org/content/43/Supplement_1/S193. doi: 10.2337/dc20-S015.

Aschner P., Gagliardino J.J., Ilkova H. et al. Persistent poor glycaemic control in individuals with type 2 diabetes in developing countries: 12 years of real-world evidence of the International Diabetes Management Practices Study (IDMPS) // Diabetologia.– 2020.– Vol. 63, No 4.– P. 711–721. Available from https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-05078-3. doi: 10.1007/s00125-019-05078-3.

Das S.R., Everett B.M., Birtcher K.K. et al. 2020 Expert consensus decision pathway on novel therapies for cardiovascular risk reduction in patients with type 2 diabetes: A report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee // J. Am. Col. Cardiol.– 2020.– Vol. 76, No. 9.– P. 1117–1145. Available from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32771263/. doi: 10.1016/j.jacc.2020.05.037.

Demchuk M., Pokotylo O., Denys A. et al. Nationwide trends in antidiabetic drugs (type-2) utilization, Ukraine, 2014–2016 // Int. J. Green Pharm.– 2018.– Vol. 12, No 1.– P. S181–187. Available from https://www.greenpharmacy.info/index.php/ijgp/article/view/1617. doi: 10.22377/ijgp.v12i01.1617.

Doroshenko O., Khan O., Fraser-Hurt N. et al. Type-2 Diabetes Care in Ukraine: Breakpoints and Implications for Action. The World Bank.– 2019. Available from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31157/133695.pdf?sequence=1&isAllowed=y].

Garber A.J., Abrahamson M.J., Barzilay J.I. et al. AACE/ACE comprehensive diabetes management algorithm 2015 // Endocr. Pract.– 2015.– Vol. 21.– P. 438–447. Available from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25877012/. doi: 10.4158/EP15693.CS.

Iakovlieva L., Tkachova O., Bezditko N. et al. Analysis of oral hypoglycemic drugs consumption in Ukraine in 2015 // Value in Health.– 2017.– Vol. 20, No 9.– P. A486. Available from https://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(17)30829-X/pdf. doi: 10.1016/j.jval.2017.08.

IDF diabetes atlas Ninth edition. – 2019. Available from [https://www.diabetesatlas.org/en/]

Khalangot M., Tronko M. Primary care diabetes in Ukraine // Prim. Care Diabetes.– 2007.– Vol. 1, No. 4.– P. 203–205. Available from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18632047/. doi: 10.1016/j.pcd.2007.10.041.

Khalangot M., Tronko M., Kravchenko V. et al. Body mass index and the risk of total and cardiovascular mortality among patients with type 2 diabetes: a large prospective study in Ukraine // Heart.– 2009.– Vol. 95, No 6.– P. 454–460. Available from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18697804/. doi: 10.1136/hrt.2008.150524.

Kosiborod M., Cooper A., Fenici P. et al. The DISCOVER Global Registry: a long term, large scale patient registry of routine care for people with type 2 diabetes // Diabetologia.– 2020.– Vol. 63, No. 1,– P. S140–S141. New York, United States: Springer. Presented online at the 56th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, 21–25 September 2020 Available from [https://lib.lut.edu.cn/asset/detail/0/203981457575].

Kosiborod M., Gomes M.B., Nicolucci A. et al. Vascular complications in patients with type 2 diabetes: prevalence and associated factors in 38 countries (the DISCOVER study program) // Cardiovas. diabetol.– 2018.– Vol. 17, No. 1.– P. 150. Available from https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-018-0787-8. doi: 10.1186/s12933-018-0787-8.

Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) // Eur. Heart. J.– 2020.– Vol. 41, No 1.– P. 111–188. Available from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31504418/. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455.

Martinez R., Lloyd-Sherlock P., Soliz P. et al. Trends in premature avertable mortality from non-communicable diseases for 195 countries and territories, 1990–2017: a population-based study // Lancet Glob. Health.– 2020.– Vol. 8, No 4.– P. e511–523. Available from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X20300358. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30035-8.

Olga Grintsova. Access and use of medicines in Ukraine. In: global pharmaceutical policy.– Singapore. Palgrave Macmillan, 2020.– 247–260 p. Available from https://pure.hud.ac.uk/en/publications/access-and-use-of-medicines-in-ukraine. doi: 10.1007/978-981-15-2724-1_9.

Rabizadeh S., Nakhjavani M., Esteghamati A. Cardiovas­­cular and renal benefits of SGLT2 inhibitors: a narrative review // Int. J. Endocrinol. Metab.– 2019.– Vol. 17, No 2.– P. e84353. Available from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31372172/. doi: 10.5812/ijem.84353.

Saeedi P., Petersohn I., Salpea P. et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and rojections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition // Diabetes. es.

Clin. Pract.– 2019.– Vol. 157.– P. 107843. Available from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31518657/. doi: 10.1016/j.diabres.2019.107843.

Stuart R.M., Khan O., Abeysuriya R. et al. Diabetes care cascade in Ukraine: an analysis of breakpoints and opportunities for improved diabetes outcomes // BMC Health Serv. Res.– 2020.– Vol. 20, No. 1.– P. 409. Available from https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05261-y doi: 10.1186/s12913-020-05261-y.

Yang J.J., Yu D., Wen W. et al. Association of diabetes with all-cause and cause-specific mortality in Asia: a pooled analysis of more than 1 million participants // JAMA Network Open.– 2019.– Vol. 2, No 4.– P. e192696. Available from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31002328/. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.2696.

Статті автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>