Клінічні характеристики пацієнтів з артеріальною гіпертензією, симптомами серцевої недостатності та збереженою фракцією викиду залежно від величини Е/е´ у спокої і при фізичному навантаженні

Главни садржај чланка

K. M. Amosova
O. V. Vasylenko
K. P. Lazareva
N. V. Shyshkina
Yu. O. Sychenko
I. I. Gorda
A. V. Sablin
N. V. Melnichenko
Yu. V. Rudenko
A. B. Bezrodnyi
K. I. Cherniaieva
I. I. Burlachenko

Анотація

Мета роботи – порівняти й оцінити структурно-функціональні зміни серця і зміни показників пульсової хвилі у зіставленні з клінічним профілем і функціональним станом пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка (ЛШ), збереженою фракцією викиду (ФВ), клінічними симптомами й ознаками серцевої недостатності (СН), залежно від величини Е/е' у спокої та після проби з дозованим фізичним навантаженням (ДФН). У проспективне дослідження залучено 103 хворих віком у середньому (65,4±10,8) року, з клінічними ознаками СН, ФВ ЛШ ≥ 50 % та діастолічною дисфункцією ЛШ, котрим проведено ехокардіографію з тканинною допплерографією, пробу з ДФН, апланаційну тонометрію, визначення рівня NT-proBNP імуноферментним методом. За показником Е/е' хворих розподілили на три групи: з Е/е' > 13 у спокої (група І), з Е/е' > 13 після тесту з ДФН (група ІІ), з Е/е' < 13 після тесту з ДФН (група ІІІ). До групи І розподілили 64 (62,1 %) пацієнтів, до групи ІІ – 24 (23,3 %), до групи ІІІ – 15 (14,5 %). Хворі були зіставні за віком, співвідношенням статей, частотою інфаркту міокарда в анамнезі та середнім рівнем систолічного артеріального тиску (всі Р>0,05). У пацієнтів групи І, порівняно хворими груп ІІ і ІІІ, частіше визначали фібриляцію передсердь, хронічну хворобу нирок і анемію (усі Р<0,01). Частота цукрового діабету 2-го типу та ожиріння у групі ІІ була більшою, ніж у групі ІІІ (відповідно Р<0,05 та Р<0,01). Тяжкість клінічних ознак СН за критеріями NYHA була найбільшою у пацієнтів групи І, меншою – групи ІІ і найменшою – ІІІ (усі Р<0,01). Середні величини дистанції шестихвилинної ходьби в пацієнтів груп І, ІІ і ІІІ становили відповідно (340,9±66,9) м; (488,3±67,0) м і (519,3±55,2) м (Р<0,01 між групами І і ІІ, І і ІІІ, за відсутності відмінностей між групами ІІ і ІІІ). Пацієнти групи ІІ порівняно з такими групи ІІІ мали гіршу толерантність до фізичного навантаження за даними проби з ДФН за часом навантаження (Р<0,01) і потужністю (Р<0,02), більший індекс об’єму лівого передсердя (Р<0,05), індекс маси міокарда ЛШ (Р<0,05) та рівень NT-proBNP. Хворі з Е/е' >13 у спокої відрізняються від пацієнтів з підвищенням Е/е' тільки при пробі з ДФН зменшенням толерантності до фізичного навантаження, більшою частотою коморбідних станів. У хворих з артеріальною гіпертензією, гіпертрофією ЛШ, ФВ ЛШ > 50 % та симптомами СН незмінений Е/е' як у спокої, так і при фізичному навантаженні асоціювався з рівнем NT-proBNP < 125 пг/мл у 60 %, попри зниження діастолічного розслаблення у 73 % таких хворих та дилатацію лівого передсердя у 93 %.

Ключові слова

Cерцева недостатність, фракція викиду лівого шлуночка, серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду, діастолічна дисфункція лівого шлуночка, проба з дозованим фізичним навантаженням

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Anjan VY, Loftus TM, Burke MA, Akhter N, Fonarow GC, Gheorghiade M, Shah SJ. Prevalence, clinical phenotype, and outcomes associated with normal B-type natriuretic peptide levels in heart failure with preserved ejection fraction. Am J Cardiol. 2012;110:870–876

Balaney B, Medvedofsky D, Mediratta A, Singh A, Ciszek B, Kruse E, Shah AP, Addetia K, Lang RM, Mor-Avi V. Invasive Validation of the Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Filling Pressures Using the 2016 Diastolic Guidelines: Head-to-Head Comparison with the 2009 Guidelines. J Am Soc Echocardiogr. 2018 Jan;31(1):79–88. doi: 10.1016/j.echo.2017.09.002.

Bhatia RS, Tu JV, Lee DS, Austin PC, Fang J, Haouzi A, Gong Y, Liu P. Outcome of heart failure with preserved ejection fraction in a population-based study. New Engl J Med. 2006;355:260–9

Bhella PS, Pacini EL, Prasad A, Hastings JL, Adams-Huet B, Thomas JD, Grayburn PA, Levine BD. Echocardiographic indices do not reliably track changes in left-sided filling pressure in healthy subjects or patients with heart failure with preserved ejection fraction. Circ Cardiovasc Imag 2011;4:482–9

Borlaug BA, Nishimura RA, Sorajja P, Lam CS, Redfield MM. Exercise hemodynamics enhance diagnosis of early heart failure with preserved ejection fraction. Circ Heart Fail.2010;3:588–595.

Burgess, MI, Jenkins, C, Sharman, JE, Marwick, TH. Diastolic stress echocardiography: hemodynamic validation and clinical significance of estimation of ventricular filling pressure with exercise. J Am Coll Cardiol. 2006;47:1891–1900. doi:10.1016/j.jacc.2006.02.042.

Burgess MI, Jenkins C, Sharman JE, Marwick TH. Diastolic stress echocardiography: hemodynamic validation and clinical significance of estimation of left ventricular filling pressure with exercise. J Am Coll Cardiol 2006;47:1891–900.

Davie AP, Francis CM, Caruana L, Sutherland GR, McMurray JJ. Assessing diagnosis in heart failure: which features are any use? QJM.1997;90:335–339.

Donal E, Lund LH, Oger E, Reynaud A, Schnell F, Persson H, Drouet E, Linde C,Daubert C, KaRen investigators. Value of exercise echocardiography in heart failure with preserved ejection fraction: a substudy from the KaRen study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016;17:106–113.

Huis in ’t Veld AE, Man FS de, Rossum AC van, Handoko ML. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the value of invasive stress testing. Neth Heart J. 2016;24.DOI: 10.1007/s12471-016-0811-0.

Kitzman DW, Higginbotham MB, Cobb FR, Sheikh KH, Sullivan MJ. Exercise intolerance in patients with heart failure and preserved left ventricular systolic function: failure of the Frank-Starling mecha-nism. J Am Coll Cardiol 1991;17:1065–72.

Kosmala W, Holland DJ, Rojek A, Wright L, Przewlocka-Kosmala M, Marwick TH. Effect of If-channel inhibition on hemodynamics and exericse tolerance in heart failure with preserved ejection fraction: A randomized trial. J Am Coll Cardiol. 2013;62(15):1330–1338.

Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF 3rd, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J; CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann. Intern. Med. 2009;150:604–612.

Maeder MT, Kaye DM. Heart failure with normal left ventricular ejection fraction. J Am Coll Cardiol. 2009;53:905–918. doi:10.1016/j.jacc.2008.12.007.

Massie BM, Carson PE, McMurray JJ, Komajda M, McKelvie R, Zile MR, Anderson S, Donovan M, Iverson E, Staiger C, Ptaszynska A, for the I-PRESERVE investigators. New Engl J Med. 2008;359:2456–67.

Maeder MT, Karapanagiotidis S, Dewar EM, Gamboni SE, Htun N, Kaye DM. Accuracy of Doppler echocardiography to estimate key hemody-namic variables in subjects with normal left ventricular ejection fraction. J Card Fail.2011;17:405–412.

Obokata M, Kane GC, Reddy YN, Olson TP, Melenovsky V, Borlaug BA. The Role of Diastolic Stress Testing in the Evaluation for HFpEF: A Simultaneous Invasive-Echocardiographic Study. Circulation. 2017 Feb 28;135(9):825-838. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024822. Epub 2016 Dec 30.

MacDonald MR, Petrie MC, Varyani F, Ostergren J, Michelson EL, Young JB, Solomon SD, Granger CB, Swedberg K, Yusuf S, Pfeffer MA, McMurray JJ; CHARM Investigators. CHARM Investigators. Impact of diabetes on outcomes in patients with low and preserved ejection fraction heart failure: an analysis of the Candesartan in Heart failure: Assessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM) programme. Eur Heart J. 2008;29:1377–85

Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, Byrd BF, Dokainish H, EdvardsenT, Flachskampf F, Gillebert TC, Klein AL, Lancellotti P, Marino P, Oh JK, Popescu BA, Waggoner AD. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2016 Apr;29(4):277-314. doi: 10.1016/j.echo.2016.01.011

Nagueh SF, Middleton KJ, Kopelen HA, Zoghbi WA, Quinones MA. Doppler tissue imaging: a noninvasive technique for evaluation of left ventricular relaxation and estimation of filling pressures. J Am Coll Cardiol 1997;30:1527–33.

Oh JK1, Park SJ, Nagueh SF. Established and novel clinical applications of diastolic function assessment by echocardiography. Circ Cardiovasc Imaging. 2011 Jul;4(4):444-55. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.110.961623.

Ommen SR, Nishimura RA, Appleton CP, Miller FA, Oh JK, Redfield MM, Tajik AJ. Clinical utility of Doppler echocardiography and tissue Doppler imaging in the estimation of left ventricular filling pressures. A comparative simultaneous Doppler-catheterization study. Circulation 2000;102:1788–94.

Paulus, WJ, Tschöpe, C, Sanderson, JE. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2007;28:2539–2550. doi:10.1093/eurheartj/ehm037.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GM, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehw128

Mentz RJ, Kelly JP, von Lueder TG, Voors AA, Lam CSP, Cowie MR, Kjeldsen K, Jankowska EA, Atar D, Butler J, Fiuzat M, Zannad F, Pitt B, O’Connor CM. Noncardiac Comorbidities in Heart Failure With Reduced Versus Preserved Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2014 Dec 2;64(21):2281–2293. Published online 2014 Nov 24. doi: 10.1016/j.jacc.2014.08.036

Santos M, Rivero J, McCullough SD, West E, Opotowsky AR, Waxman AB, Systrom DM, Shah AM. E/e’ ratio in patients with unexplained dyspnea: lack of accuracy in estimating left ven-tricular filling pressure. Circ Heart Fail. 2015;8(4):749–56.

Shah AM, Pfeffer MA. The many faces of heart failure with preserved ejection fraction. Nat Rev Cardiol. 2012;9:555–6.

Shah AM1, Shah SJ, Anand IS, Sweitzer NK, O'Meara E, Heitner JF, Sopko G, Li G, Assmann SF, McKinlay SM, Pitt B, Pfeffer MA, Solomon SD; TOPCAT Investigators. Cardiac structure and function in heart failure with preserved ejection fraction: baseline findings from the echocardiographic study of the Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist trial. Circ Heart Fail. 2014 Jan;7(1):104–15. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.113.000887.

Shah SJ. Matchmaking for the optimization of clinical trials of heart failure with preserved ejection fraction. J Am Coll Cardiol.2013;62:1339–1342.

Sharifov OF, Gupta H. What Is the Evidence That the Tissue Doppler Index E/e' Reflects Left Ventricular Filling Pressure Changes After Exercise or Pharmacological Intervention for Evaluating Diastolic Function? A Systematic Review. J Am Heart Assoc. 2017 Mar 15;6(3). pii: e004766. doi: 10.1161/JAHA.116.004766.

The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and сriteria for diagnosis of diseases of the heart and great vessels. Boston: Little, Brown & Co, 194.253–256.

Vestbo J1, Hurd SS, Agustí AG, Jones PW, Vogelmeier C, Anzueto A, Barnes PJ, Fabbri LM, Martinez FJ, Nishimura M, Stockley RA, Sin DD, Rodriguez-Roisin R. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. 2013 Feb 15;187(4):347–65. doi: 10.1164/rccm.201204-0596PP.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##