Показники обміну заліза в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від їх основних демографічних і клініко-інструментальних характеристик

Главни садржај чланка

L. G. Voronkov
V. V. Gorbachova
A. V. Lyashenko
T. I. Gavrilenko
L. S. Mhitaryan

Анотація

Мета – дослідити показники обміну заліза у хворих із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) залежно від основних клінічних характеристик пацієнтів, отриманих у процесі інструментального обстеження. Обстежено 134 стабільних пацієнтів з ХСН (113 (84,3 %) чоловіків, 21 (15,7 %) жінка), віком 18–75 років, що належали до II–IV функціонального класу (ФК) за NYHA, з ФВ ЛШ < 40 %, які спостерігалися на базі відділу серцевої недостатнIості з січня 2016 р. до лютого 2018 р. Пацієнтів залучали в дослідження у фазу клінічної компенсації. Якість життя оцінювали за Міннесотською шкалою (MLHFQ), фізичну активність розраховували за індексом Університету Дюка, функціональний статус – шляхом оцінки тесту з шестихвилинною ходьбою та за стандартизованим тестом з розгинанням нижньої кінцівки. Із 134 хворих із ХСН та зниженою ФВ ЛШ феномен залізодефіциту спостерігали у 83 (62 %) пацієнтів. Статистично значущої різниці показників обміну заліза залежно від етіології ХСН та більшості коморбідних станів не було. Наявність анемії асоціювалася з більш низькими рівнями феритину, насичення трансферину залізом (НТЗ) та заліза сироватки крові, а наявність ниркової дисфункції – з двома останніми. Пацієнти III–IV ФК за NYHA мали статистично значущо нижчі рівні НТЗ та сироваткового заліза. Рівень феритину виявився статистично значущо вищим лише у групі пацієнтів з кращою м’язовою витривалістю, в той час як НТЗ та рівень сироваткового заліза були статистично значущо вищими в пацієнтів з більшою дистанцією шестихвилинної ходьби, кращою витривалістю м’язів стегна, більшим індексом фізичної активності та меншою кількістю балів якості життя за Міннесотською шкалою. Виявлено статистично значущу пряму кореляцію вмісту феритину з рівнями сироваткового заліза та гемоглобіну. Рівень НТЗ прямо корелював з рівнем сироваткового заліза, гемоглобіну, витривалістю м’язів нижньої кінцівки, дистанцією шестихвилинної ходьби, індексом фізичної активності та обернено – з кількістю балів порушення якості життя за MLHFQ. Залізодефіцитний стан спостерігається у 62 % пацієнтів з ХСН та зниженою ФВ ЛШ. Рівень феритину плазми крові нижчий у пацієнтів з анемією та з гіршою м’язовою витривалістю. НТЗ та рівень заліза в сироватці крові нижчі в пацієнтів ІІІ–ІV ФК за NYHA, з анемією, нирковою дисфункцією, гіршими показниками толерантності до навантаження та з гіршою якістю життя. Встановлено зв’язок рівнів феритину та НТЗ з вмістом гемоглобіну і заліза сироватки крові, а НТЗ додатково – з індексом фізичної активності, дистанцією шестихвилинної ходьби, витривалістю чотирьохголового м’яза стегна та зі ступенем зниження якості життя за анкетою MLHFQ.

Ключові слова

Серцева недостатність, залізодефіцит, залізо, феритин, насичення трансферину залізом

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Voronkov LG. Anemia in patients with CHF: how to evaluate and treat? Sertseva nedostatnist [Heart failure] 2015;2:5–12. (in Russ.).

Voronkov LH, Parashcheniuk LP, Yanovskyi HV.

Predictors of quality of life in patients with chronic heart failure of functional functional class III for NYHA. Sertse i sudyny [Heart and blood vessels] 2009;1:81–85. (in Ukr.).

Petri A, Sebin K. Visual statistics in medicine. K.: Geotar-med. 2003.143p. (in Russ.).

Rebrova OYu. Statistical analysis of medical data. Application software package Statistica. M.: Medisfera, 2002.305p. (in Russ.).

Recommendations of the Association of Cardiologists of Ukraine for Diagnostics and Health of Chronicle Heart Failure.К. 2017. (in Ukr.).

Recommendations of the workgroup with the functional diagnostics of the sociology of cardiology of Ukraine and the All-Ukrainian Association of Sociology with the echocardiography.– К. 2015.

Anker S.D., von Haehling S. Anaemia in chronic heart failure. 1st ed. Bremen: UNI-MED, 2009.

Arezes J, Nemeth E. Hepcidin and iron disorders: new biology and clinical approaches. Intern. J. Laboratory Hematology. 2015;37:92–98.

Chua A, Graham R, Trinder D, Olynyk J. The regulation of cellular iron metabolism. Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 2007;44:413–459.

Fitzsimons S, Doughty RN. Iron deficiency in patients with heart failure. Eur. Heart. J. 2015;1:58–64. DOI:10.1093ehjcvp/pvu016

Hlatky MA, Boineau RE, Higginbotham MB. A brief self-administrated questionnaire to determine functional capacity (The Duke Activity Status Index). Am. J. Cardiol. 1989;64:651–654.

Jankowska EA, Rozentryt P, Witkowska A, Nowak J, Hartmann O, Ponikowska B, Borodulin-Nadzieja L, Banasiak W, Polonski L, Filippatos G, McMurray JJ, Anker SD, Ponikowski P. Iron deficiency: an ominous sigh in patients with systolic chronic heart failure. Eur. Heart J. 2010;31:1872–1880. DOI: 10/1093/eurheart/ehq158.

Jankowska EA, von Haehling S, Anker SD, Macdougall IC, Ponikowski P. Iron deficiency and heart failure: diagnostic dilemmas and therapeutic perspectives. Eur. Heart J. 2013;34:816–826. DOI 10.1093/eurheartj/ehs224

Jankowska EA, Malyszko J, Ardehali H, Koc-Zorawska E, Banasiak W, von Haehling S, Macdougall IC, Weiss G, McMurray JJ, Anker SD, Gheorghiade M, Ponikowski P. Iron status in patients with chronic heart failure. Eur. Heart J. 2013;34:827–834. DOI:10.1093/eurheartj/ehs37.

Jiang F, Sun ZZ, Tang YT, Xu C, Jiao XY. Hepcidin expression and iron parameters change in type 2 diabetic patients. Diabetes Res. Clin. Pract. 2011;93:43–48.

Kalra PR, Bolger AP, Francis DP, Genth-Zotz S, Sharma R, Ponikowski PP, Poole-Wilson PA, Coats AJ, Anker SD. Effect of anemia on exercise tolerance in chronic heart failure in men. Am. J. Cardiol. 2003;91:888–891.

Klip IT, Comin-Colet J, Voors AA, Ponikowski P, Enjuanes C, Banasiak W, Lok DJ, Rosentryt P, Torrens A, Polonski L, van Veldhuisen DJ, van der Meer P, Jankowska EA. Iron deficiency in chronic heart failure: an international pooled analysis. Am. Heart J. 2013;165:575–582 e3. DOI: 10.1016/j.ahj.2013.01.017.

Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J; CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerularfiltration rate. Ann. Intern. Med. 2009;150:604–612.

Martinelli N, Traglia M, Campostrini N, Biino G, Corbella M, Sala C, Busti F, Masciullo C, Manna D, Previtali S, Castagna A, Pistis G, Olivieri O, Toniolo D, Camaschella C, Girelli D. Increased serum hepcidin levels in subjucts with the metabolic syndrome: a population study. PLoS One. 2012;7:e48–250.

Okonko D, Mandal A, Missouris C, Poole-Wilson P. Disordered iron homeostasis in chronic heart failure: prevalence, predictors, and relation to anemia, exercise capacity, and survival. J. Am. Coll. Cardiol. 2011;58:1241–1251.

Rector TS, Kubo SH, Cohn JN. Patients sel-assessament of their congestive heart failure. Part 2: Content, reability and validity of a new measure, the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. Heart Failure. 1987;3:198–207.

Vela D, Leshoski J, Vela Z, Jakupaj M, Mladenov M, Sopi RB. Insulin treatment corrects hepcidin but not YKL-40 levels in persons with type 2 diabetes mellitus matched by ody mass index, waist-to-height ratio, C-reactive protein and Creatinine. BMC Endocrine disorders. 2017. DOI 10.1186/s12902-017-0204-4.

WHO. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity.Vitamin and Mineral Nutrition Information System.Geneva, World Health Organization, 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1). (http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_ru.pdf)

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.– 2016.DOI: 10.1002/ejhf.592

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>