Предиктори ранніх післяопераційних ускладнень після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця

Главни садржај чланка

O. A. Yepanchintseva
O. J. Zharinov
K. O. Mikhaliev
B. M. Todurov

Анотація

Мета – встановити предиктори виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) після ізольованого шунтування вінцевих артерій (ШВА). У обсерваційному одноцентровому дослідженні проаналізували дані, отримані при клінічному та інструментальному обстеженні 576 пацієнтів зі стабільною ІХС (середній вік (61±9) років; 491 (85,2 %) чоловік і 85 (14,8 %) жінок), послідовно обстежених та відібраних для ШВА. Аналізували демографічні, клінічні, параклінічні лабораторні, ехокардіографічні, коронароангіографічні, інтра- та післяопераційні показники, а також оцінювали асоційовану зі станом здоров’я якість життя. Ранні післяопераційні ускладнення (РПУ) виникли у 112 (19,4 %) пацієнтів. Найбільш частими РПУ були гостре пошкодження нирок (n=55; 9,5 %) і гостра серцева недостатність (n=49; 8,5 %). Двоє (0,4 %) пацієнтів померли в ранній післяопераційний період. За даними уніваріантного аналізу, РПУ асоціювалися з такими вихідними показниками: вік; індекс маси тіла (ІМТ); функціональний клас серцевої недостатності за NYHA; постійна форма фібриляції передсердь; тяжкий цукровий діабет (ЦД); порушення фільтраційної функції нирок (за величиною розрахованої швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ)); передньозадній розмір лівого передсердя; індекс кінцеводіастолічного об’єму лівого шлуночка (ЛШ); систолічна дисфункція ЛШ; гіпертрофія ЛШ; регургітація на аортальному і мітральному клапанах; трисудинне ураження вінцевого русла. У мультиваріантному аналізі незалежними предикторами РПУ були: ІМТ (на кожні додаткові 5 кг/м2 проти < 25,0 кг/м2 як референтної категорії (р): відношення шансів (ВШ) 1,38 (95 % довірчий інтервал (ДІ) 1,06–1,79); Р=0,017); ступінь тяжкості ЦД (на кожну градацію ступеня тяжкості проти відсутності ЦД (р): ВШ 1,75 (95 % ДІ 1,47–2,10); p<0,001); ШКФ (на кожне зниження на 30 проти ≥ 90 мл/(хв • 1,73 м2) (р): ВШ 2,29 (95 % ДІ 1,58–3,31); Р<0,001); а також фракція викиду ЛШ (< 40 % проти 40–49 % проти ≥ 50 % (р): ВШ 1,92 (95 % ДІ 1,49–2,49); P<0,001). РПУ після ШВА асоційовані з численними клінічними характеристиками, які відображають коморбідну обтяженість пацієнтів зі стабільною ІХС, залучених до досліджуваної когорти. Незалежне прогностичне значення таких початкових показників, як ІМТ, ступінь тяжкості ЦД, ШКФ та фракція викиду ЛШ, слід ураховувати для стратифікації ризику перед проведенням ШВА.

Ключові слова

Шунтування вінцевих артерій, ускладнення, ішемічна хвороба серця

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Grzhibovskiy A, Ivanov S, Gorbatova M. Analysis of nominal and ranking variable data using the software STATISTICA and SPSS. Nauka i zdravoohranenie [Science and Health Care] 2016;6:5–39.(in Russ).

Bakaeen F. CABG: A continuing evolution . Cleve Clin J Med. 2017;84(Suppl. 4):e15–e19.

Biancari F, Ruggieri VG, Perrotti A, Svenarud P, Dalén M, Onorati F, Faggian G, Santarpino G, Maselli D, Dominici C, Nardella S, Musumeci F, Gherli R, Mariscalco G, Masala N, Rubino AS, Mignosa C, De Feo M, Della Corte A, Bancone C, Chocron S, Gatti G, Gherli T, Kinnunen EM, Juvonen T. European Multicenter Study on Coronary Artery Bypass Grafting (E-CABG registry): Study Protocol for a Prospective Clinical Registry and Proposal of Classification of Postoperative Complications . J Cardiothorac Surg. 2015;10:90–101.

Deja MA, Grayburn PA, Sun B, Rao V, She L, Krejca M, Jain AR, Leng Chua Y, Daly R, Senni M, Mokrzycki K, Menicanti L, Oh JK, Michler R, Wróbel K, Lamy A, Velazquez EJ, Lee KL, Jones RH. Influence of mitral regurgitation repair on survival in the surgical treatment for ischemic heart failure trial. Circulation. 2012;125:2639–2648.

ElBardissi AW, Aranki SF, Sheng S, O'Brien SM, Greenberg CC, Gammie JS. Trends in isolated coronary artery bypass grafting: An analysis of the Society of Thoracic Surgeons adult cardiac surgery database. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;143:273–281.

Freundlich RE, Maile MD, Hajjar MM, Habib JR, Jewell ES, Schwann T, Habib RH, Engoren M. Years of Life Lost After Complications of Coronary Artery Bypass Operations. Ann Thorac Surg. 2017;103:1893–1899.

Gelsomino S, Del Pace S, Parise O, Caciolli S, Matteucci F, Fradella G, Bonacchi M, Fusco S, Lucà F, Marchionni N. Impact of renal function impairment assessed by CKDEPI estimated glomerular filtration rate on early and late outcomes after coronary artery bypass grafting. International Journal of Cardiology. 2017;227:778–787.

Hak T, Willems D, van der Wal G, Visser F. A qualitative validation of the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. Qual Life Res. 2004;13(2):417–426.

Hickey GL, Grant SW, Cosgriff R, Dimarakis I, Pagano D, Kappetein AP, Bridgewater B. Clinical registries: governance, management, analysis and applications. Eur JCardiothorac Surg. 2013;44(4):605–614.

Kanda Y. Investigation of the freely available easy-to-use software ‘EZR’ for medical statistics. Bone Marrow Transplantation. 2013;48(3):452–458.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Inter 2012;2(Suppl.):1–138.

Kinnunen EM, Mosorin MA, Perrotti A, Ruggieri VG, Svenarud P, Dalén M, Onorati F, Faggian G, Santarpino G, Maselli D, Dominici C, Nardella S, Musumeci F, Gherli R, Mariscalco G, Masala N, Rubino AS, Mignosa C, De Feo M, Della Corte A, Bancone C, Chocron S, Gatti G, Juvonen T, Biancari F. Validation of a New Classification Method of Postoperative Complications in Patients Undergoing Coronary Surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016;30(2):330–337.

Wrobel K, Stevens SR, Jones RH, Selzman CH, Lamy A, Beaver TM, Djokovic LT, Wang N, Velazquez EJ, Sopko G, Kron IL, DiMaio JM, Michler RE, Lee KL, Yii M, Leng CY, Zembala M, Rouleau JL, Daly RC, Al-Khalidi HR. Influence of Baseline Characteristics, Operative Conduct and Postoperative Course on 30-day Outcomes of Coronary Artery Bypass Grafting among Patients with Left Ventricular Dysfunction: Results from the Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure (STICH) Trial. Circulation. 2015;132(8):720–730.

Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, Flachskampf FA, Foster E, Goldstein SA, Kuznetsova T, Lancellotti P, Muraru D, Picard MH, Rietzschel ER, Rudski L, Spencer KT, Tsang W, Voigt JU. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28:1–39.

Lang RM, Bierig M, Devereux RB, Flachskampf FA, Foster E, Pellikka PA, Picard MH, Roman MJ, Seward J, Shanewise JS, Solomon SD, Spencer KT, Sutton MS, Stewart WJ; Chamber Quantification Writing Group; American Society of Echocardiography's Guidelines and Standards Committee; European Association of Echocardiography. Recommendations for Chamber Quantification: A Report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, Developed in Conjunction with the European Association of Echocardiography, a Branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr. 2005;18:1440–1463.

LaPar DJ, Rich JB, Isbell JM, Brooks CH, Crosby IK, Yarboro LT, Ghanta RK, Kern JA, Brown M, Quader MA, Speir AM, Ailawadi G. Preoperative Renal Function Predicts Hospital Costs and Length of Stay in Coronary Artery Bypass Grafting. Ann Thorac Surg 2016;101:606–612.

Loef BG, Epema AH, Smilde TD, Henning RH, Ebels T, Navis G, Stegeman CA. Immediate postoperative renal function deterioration in cardiac surgical patients predicts in-hospital mortality and long-term survival. J Am Soc Nephrol. 2005;16:195–200.

McNeely C, Markwell S, Vassileva C. Trends in Patient Characteristics and Outcomes of Coronary Artery Bypass Grafting in the 2000 to 2012 Medicare Population. Ann Thorac Surg. 2016;102(1):132–138.

Mehaffey JH, Hawkins RB, Byler M, Charles EJ, Fonner C, Kron I, Quader M, Speir A, Rich J, Ailawadi G; Virginia Cardiac Services Quality Initiative. Cost of individual complications following coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg. 2017. – pii: S0022-5223(17)32388–7.

Mehta RH, Honeycutt E, Patel UD, Lopes RD, Shaw LK, Glower DD, Harrington RA, Califf RM, Sketch MH Jr. Impact of recovery of renal function on long-term mortality after coronary artery bypass grafting. Am J Cardiol. 2010;106:1728–1734.

Moazzami K, Dolmatova E, Maher J, Gerula C, Sambol J, Klapholz M, Waller AH. In-Hospital Outcomes and Complications of Coronary Artery Bypass Grafting in the United States Between 2008 and 2012. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2017;31(1):19–25.

Nogueira ID, Servantes DM, Nogueira PA, Pelcerman A, Salvetti XM, Salles F, Almeida DR, Mello MT, Filho OC, Filho JA. Correlation between quality of life and functional capacity in cardiac failure. Arq. Bras. Cardiol. 2010;95(2):238–243.

Osnabrugge RL, Speir AM, Head SJ, Jones PG, Ailawadi G, Fonner CE, Fonner E Jr, Kappetein AP, Rich JB. Cost, quality and value in coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014;148(6):2729–2735.

Pannu N, Graham M, Klarenbach S, Meyer S, Kieser T, Hemmelgarn B, Ye F, James M; APPROACH Investigators and the Alberta Kidney Disease Network. A new model to predict acute kidney injury requiring renal replacement therapy after cardiac surgery. CMAJ. 2016;188(15):1076–1083.

Pelegrino V, Dantas R, Clark A. Health-related quality of life determinants in outpatients with heart failure. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2011;19(3):451–457.

Peric V., Stolic R., Jovanovic A. et al. Predictors of Quality of Life Improvement after 2 Years of Coronary Artery Bypass Surgery. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2017;23(5):233–238.

Pieri M, Belletti A, Monaco F, Pisano A, Musu M, Dalessandro V, Monti G, Finco G, Zangrillo A, Landoni G. Outcome of cardiac surgery in patients with low preoperative ejection fraction. BMC Anesthesiology. 2016;16:97–106.

Raza S, Sabik J. III, Ainkaran P, Blackstone E. Coronary artery bypass grafting in diabetics: A growing health care cost crisis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2015;150(2):304–2.e2.

Rydén L, Sartipy U, Evans M, Holzmann M. Acute Kidney Injury After Coronary Artery Bypass Grafting and Long-Term Risk of End-Stage Renal Disease. Circulation 2014;130:2005–2011.

Sood A, Abdollah F, Sammon JD, Majumder K, Schmid M, Peabody JO, Preston MA, Kibel AS, Menon M, Trinh QD. The Effect of Body Mass Index on Perioperative Outcomes After Major Surgery: Results from the National Surgical Quality Improvement Program (ACS-NSQIP) 2005–2011. World J Surg. 2015;39:2376–2385.

Sousa-Uva M, Head SJ, Milojevic M, Collet JP, Landoni G, Castella M, Dunning J, Gudbjartsson T, Linker NJ, Sandoval E, Thielmann M, Jeppsson A, Landmesser U. 2017 EACTS Guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2018;53:5–33.

Takousi MG, Schmeer S, Manaras I, Olympios CD, Makos G, Troop NA. Health-Related Quality of Life after Coronary Revascularization: A systematic review with meta-analysis. Hellenic Journal of Cardiology. 2016;57:223–237.

The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 37(29):2315–2381.

The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart Journal. 2016;18(8):891–975.

The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2014;46(4):517–592.

The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. European Heart Journal. 2013;34(38):2949–3003.

Wang T, Woodhead A, Ramanathan T, Pemberton J. Relationship Between Diabetic Variables and Outcomes After Coronary Artery Bypass Grafting in Diabetic Patients. Heart Lung Circ. 2017;26(4):371–375.

Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. Medical. Care. 1992;30(6):473–483.

Williams JB, Peterson ED, Albrecht ÁS, Li S, Hirji SA, Ferguson T Jr, Smith PK, Lopes RD. Glycemic control in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: Clinical features, predictors, and outcomes. J Crit Care. 2017;42:328–333.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>