Влияние различных режимов липидоснижающей терапии на эффективность ургентной реваскуляризации миокарда и развитие ремоделирования левого желудочка у больных с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST

Главни садржај чланка

O. M. Parkhomenko
O. I. Irkin
Ya. M. Lutay
S. P. Kushnir
D. O. Bilyi
A. O. Stepura
Yu. M. Sokolov
M. Yu. Sokolov
V. Yu. Kobylyak
O. S. Kryvchun

Анотація

Мета - оцінити вплив різних режимів ліпідознижуючої терапії на ефективність ургентної реваскуляризації міокарда і розвиток ремоделювання серця у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST. Обстежено 135 пацієнтів з діагнозом гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST, що надійшли в середньому через 4,5 год від початку захворювання. Додатково до рекомендованої терапії відразу при надходженні до стаціонару призначали ліпідознижуюча терапію. Методом випадкової вибірки сформовані чотири групи. У I групу включено 26 пацієнтів, яким була призначена комбінація аторвастатину 10 мг і езетіміба 10 мг, в II групу - 24 пацієнта, яким призначали аторвастатин в дозі 40 мг (среднеінтенсівная ліпідознижуюча терапія),
в III групу - 42 пацієнта, яким була призначена комбінація аторвастатину в дозі 40 мг і езетіміба в дозі 10 мг, в IV - 43 пацієнта, які отримували 80 мг аторвастатину (високоінтенсивних ліпідознижуюча терапія). Всім пацієнтам після надходження було проведено первинне інтервенційне втручання з стентуванням, а також ехокардіографія при надходженні і на 90-у добу захворювання. Дилатацію порожнини лівого шлуночка оцінювали по збільшенню конечнодіастоліческого обсягу> 25% від початкового. Порівняльна оцінка результатів лікування при 90-денному спостереженні в досліджуваних групах виявила тенденцію до зменшення частоти розвитку пізньої постінфарктної дилатації у хворих III і IV груп (Р <0,1). Аналіз в залежності від інтенсивності проведення ліпідознижуючої терапії виявив рідкіснішу (на 30%) реєстрацію дилатації у пацієнтів з проведенням високоінтенсивної холестеріносніжающей терапії в порівнянні з пацієнтами, лікувалися терапією середньої інтенсивності (Р <0,05). При цьому у хворих відзначалися відмінності і в рівнях холестерину ліпопротеїнів низької щільності - відповідно (1,63 ± 0,40) і (2,21 ± 0,30) ммоль / л (Р <0,01). Застосування високоінтенсивної ліпідознижуючої терапії з досягненням цільових рівнів ліпідів крові після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST дозволяє зменшити частоту розвитку постінфарктної дилатації серця. При цьому у хворих відзначалися відмінності і в рівнях холестерину ліпопротеїнів низької щільності - відповідно (1,63 ± 0,40) і (2,21 ± 0,30) ммоль / л (Р <0,01). Застосування високоінтенсивної ліпідознижуючої терапії з досягненням цільових рівнів ліпідів крові після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST дозволяє зменшити частоту розвитку постінфарктної дилатації серця. При цьому у хворих відзначалися відмінності і в рівнях холестерину ліпопротеїнів низької щільності - відповідно (1,63 ± 0,40) і (2,21 ± 0,30) ммоль / л (Р <0,01). Застосування високоінтенсивної ліпідознижуючої терапії з досягненням цільових рівнів ліпідів крові після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST дозволяє зменшити частоту розвитку постінфарктної дилатації серця.

Ключові слова

Острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, дилатация левого желудочка, липидоснижающая терапия, аторвастатин, эзетимиб

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Parkhomenko OM, Amosov KM, Dzyak GV, Knyshov GV, Kovalenko VM, Netyazhenko VZ, Koval OA, Copies MP, Sokolov YuM, Todurov BM, Tashchuk VC, Shumakov IN, Іrcın OI, Sokolov MYu, Goloborodko BI, Kozhukhov CM, Lutai YaM, Shumakov OV, Vatutin MT, Lutai MI, Rishko MV, Sereduk NM, Sіrenko YuM, Tseluiko VY. Recommendations Assorted cardiology of Ukraine. Inoculation of patients with gastric coronary syndrome of the ST segment. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian journal of Cardylogi] 2013;Additions2:3-51(in Ukr).

Almalki ZS, Guo JJ, Alahmari A, Alotaibi N. Cost-effectiveness of Simvastatin Plus Ezetimibe for Cardiovascular Prevention in Patients with a History of Acute Coronary Syndrome: Analysis of Results of the IMPROVE-IT Trial. Heart Lung Circ. 2017 Jun 15. pii: S1443-9506(17)31261-1. doi: 10.1016/j.hlc.2017.05.139

Brener SJ, Dizon JM, Mehran R, Guerchicoff A, Lansky AJ, Farkouh M, Brodie B, Guagliumi G, Witzenbichler B, Fahy M, Parise H, Stone GW. Complementary prognostic utility of myocardial blush grade and ST-segment resolution after primary percutaneous coronary intervention: analysis from the HORIZONS-AMI trial. Am Heart J. 2013 Oct;166(4):676–83. doi: 10.1016/j.ahj.2013.07.025. Epub 2013 Sep 13.

Brener SJ, Dizon JM, Mehran R, Guerchicoff A, Lansky AJ, Farkouh M, Brodie B, Guagliumi G, Witzenbichler B, Fahy M, Parise H, Stone GW. Complementary prognostic utility of myocardial blush grade and ST-segment resolution after primary percutaneous coronary intervention: analysis from the HORIZONS-AMI trial. Am Heart J. 2013 Oct;166(4):676-83. doi: 10.1016/j.ahj.2013.07.025. Epub 2013 Sep 13.

Gibson CM, Cannon CP, Murphy SA, Ryan KA, Mesley R, Marble SJ, McCabe CH, Van De Werf F, Braunwald E. Relationship of TIMI Myocardial Perfusion Grade to Mortality After Administration of Thrombolytic Drugs. Circulation 2000;101:125–130.

Gibson CM, Cannon CP, Murphy SA, Ryan KA, Mesley R, Marble SJ, McCabe CH, Van De Werf F, Braunwald E. Relationship of TIMI myocardial perfusion grade to mortality after administration of thrombolytic drugs. Circulation. 2000 Jan 18;101(2):125–30.

Kampinga MA, Nijsten MW, Gu YL. Is the myocardial blush grade scored by the operator during primary percutaneous coronary intervention of prognostic value in patients with ST-elevation myocardial infarction in routine clinical practice? Circ Cardiovasc Interv 2010;3:216–223.

Ptaszyńska-Kopczyńska K, Sobolewska D, Kożuch M, Dobrzycki S, Sobkowicz B, Hirnle T, Musiał WJ, Kaminski K. Efficacyo invasive treatment and the occurrence of cardiac ruptureinacute ST−elevation myocardial infarction. Kardiologia Polska 2011;69,8:795–800.

Steg PG, James SK, Atar D, Badano LP, Blömstrom-Lundqvist C, Borger MA, Di Mario C, Dickstein K, Ducrocq G, Fernandez-Aviles F, Gershlick AH, Giannuzzi P, Halvorsen S, Huber K, Juni P, Kastrati A, Knuuti J, Lenzen MJ, Mahaffey KW, Valgimigli M, van 't Hof A, Widimsky P, Zahger D. ESC Guidelines for the management of acute myocardi-al infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force on the manage-ment of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC) European Heart Journal 2012;33:2569–26.

Stone GW, Peterson MA, Lansky AJ, Dangas G, Mehran R, Leon MB. Impactof normalized myocardial perfusion after successfulangioplasty in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2002;39:591–597.

Статті автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>