Вплив статинів на показники імунного запалення залежно від їх вихідного рівня в пацієнтів зі стабіль­­­ною ішемічною хворобою серця

Главни садржај чланка

O. M. Lomakovsky

Анотація

Мета – визначити вплив статинів на нормалізацію показників імунного запалення залежно від їх вихідних порушень у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (ІХС). Обстежено 54 хворих на ІХС зі стабільною стенокардією, у яких натще бралася венозна кров до і через 2 міс лікування аторвастатином у дозі 20 мг на добу (n=22), або ловастатином у дозі 40 мг на добу (n=12), або симвастатином у дозі 40 мг на добу (n=20). Визначали такі імунологічні показники, як фактор некрозу пухлини α (ФНП-α), інтерлейкіни (ІЛ) -6, -8, -10, високочутливий C-реактивний білок, антитіла до окиснених ліпопротеїнів низької щільності, кількість клітин із CD40-рецепто­­рами, функціонально-метаболічна активність нейтрофілів і моноцитів, субпопуляції лімфоцитів. Прийом статинів протягом 2 міс в еквівалентних дозах (аторвастатин 20 мг на добу, ловастатин 40 мг на добу, симвастатин 40 мг на добу) в загальній групі хворих на ІХС зі стабільною стенокардією приводив до помірного зниження синтезу мононуклеарними клітинами прозапальних цитокінів (ФНП-α, ІЛ-8) і зниження функціональної активності моноцитів. Вплив статинів на гуморальні та клітинні фактори імунного запалення безпосередньо залежав від початкового рівня фактора (R=0,32–0,77; Р=0,04–0,00001). Статини впливають на адаптивну і вроджену ланки імунітету в пацієнтів зі стабільною ІХС. Вплив статинів на гуморальні (C-реактивний білок, ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10) і клітинні (моноцити, Тh, Тs, Тh/Тs) фактори імунного запалення в пацієнтів зі стабільною ІХС безпосередньо залежить від вихідного рівня фактора. Що більше змінений вихідний рівень показника щодо контролю, то сильніший нормалізаційний ефект однакової дози статинів.

Ключові слова

Статини, імунне запалення, вихідний рівень

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

ACCORD Study Group: Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N. Engl. J. Med. 2010;362:1563–1574.

Athyros VG, Mikhailidis DP, Liberopoulos EN, Kakafika AI, Karagiannis A, Papageorgiou AA, Tziomalos K, Ganotakis ES, Elisaf M. Effect of statin treatment on renal function and serum uric acid levels and their relation to vascular events in patients with coronary heart disease and metabolic syndrome: a subgroup analysis of the GREek Atorvastatin and Coronary heart disease Evaluation (GREACE) Study. Nephrol. Dial. Transplant. 2007;22:118–127https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16998214.

Fernandez-Botran R, Vetvicka V. Advanced Methods in Cellular Immunology. CRC Press. 2000.192 p.

Park B, Fikring S, Smithwick B. Infection and nitrobluetetrazolium reduction by neutrophils. The Lancet. 1988;2:532–534.

Robins SJ, Collins D, Wittes JT, Papademetriou V, Deedwania PC, Schaefer EJ, McNamara JR, Kashyap ML, Hershman JM, Wexler LF, Rubins HB; VA-HIT Study Group. Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Intervention Trial. VA-HIT Study Group: Relation of gemfibrozil treatment and lipid levels with major coronary events: VA-HIT: a randomized controlled trial. JAMA. 2001;285:1585–1591 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11268266.

Sacks F, Carey V, Fruchart J. Combination lipid therapy in type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2010;363:692–694.

Scott R, O'Brien R, Fulcher G, Pardy C, D'Emden M, Tse D, Taskinen MR, Ehnholm C, Keech A; Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) Study Investigators. Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) Study Investigators: Effects of fenofibrate treatment on cardiovascular disease risk in 9,795 individ¬uals with type 2 diabetes and various components of the metabolic syn¬drome: the Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) study. Diabetes Care. 2009 Mar;32(3):493–8. doi: 10.2337/dc08-1543

Sharma A, Wagner T, Marsalek P. Moxonidine in the treatment overweight and obese patients with the metabolic syndrome: a postmarketing surveillance study. J.Hum. Hypertens. 2004;9:666–675.

Shepherd J, Barter P, Carmena R, Deedwania P, Fruchart JC, Haffner S, Hsia J, Breazna A, LaRosa J, Grundy S, Waters D. Effect of lowering LDL cholesterol substantially below currently recommended levels inpa-tients with coronary heart disease and diabetes. The Treating to New Targets (TNT) study. Diabetes Care. 2006;29:1220–1226 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16731999.

Shigematsu E, Yamakawa T, Taguri M, Morita S, Tokui M, Miyamoto K, Funae O, Takatuka Y, Kadonosono K, Shigematsu H, Terauchi Y. Efficacy of Ezetimibe is associated with gender and baseline lipid levels in patients with type 2 DM. J. Atheroscler. Thromb. 2012;19:13–16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22785138.

Tenkanen L, Manttari M, Manninen V. Some coronary risk factors related to the insulin resistance syndrome and treatment with gemfibrozil. Experience from the Helsinki Heart Study. Circulation. 1995;92:1779–1785.

The BIP Study Group: Secondary prevention by raising HDL cholesterol and reducing triglycerides in patients with coronary artery disease: the Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) study. Circulation. 2000;102:21–27.