Порівняльна клініко-інструментальна характе­­ри­стика пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка без анемії залежно від наявності залізодефіциту

Главни садржај чланка

L. G. Voronkov
V. V. Gorbachova
A. V. Liashenko
T. I. Gavrilenko
L. S. Mhitaryan
L. V. Yakushko
L. P. Paraschenyuk

Анотація

Мета – порівняти основні клініко-інструментальні показники та показники клінічного прогнозу в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) без анемії залежно від наявності в них залізодефіцитного стану. Обстежено 95 стабільних пацієнтів з ХСН (83 чоловіків, 12 жінок), 18–75 років, II–IV функціонального класу (ФК) за NYHA, з ФВЛШ < 40 %, які спостерігалися у період із січня 2016 р. до лютого 2018 р. Пацієнтів залучали в дослідження у фазу клінічної компенсації. Якість життя оцінювали за Міннесотською шкалою (MLHFQ), фізичну активність – за індексом Університету Дюка, функціональний статус – за доомогою тесту з 6-хвилинною ходьбою та за стандартизованим тестом із розгинанням нижньої кінцівки. З обстежених 95 пацієнтів без анемії 51 хворий мав залізодефіцит (ЗД). Хворі із ЗД без анемії мали статистично значуще вищий ФК за NYHA, менший індекс маси тіла, нижчий рівень систолічного артеріального тиску, меншу швидкість клубочкової фільтрації, гірший результат тесту із 6-хвилинною ходьбою та тесту з розгинанням нижньої кінцівки, гіршу якість життя за MLHFQ. Вони також мали нижчі рівні гемоглобіну, середнього об’єму еритроцитів, середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті, гепсидину і вищі рівні N-термінального фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), інтерлейкіну-6 та цитруліну. Наявність залізодефіцитного стану, навіть без супутньої анемії, підвищувала як ризик смерті від будь-яких причин, так і ризик настання комбінованої критичної події (смерть або госпіталізація) за 12 і 24 міс. Серед пацієнтів із ХСН і зниженою ФВЛШ, в яких анемії не було, залізодефіцитний стан спостерігається у 54 % випадків. Не встановлено відмінностей між групами пацієнтів із ЗД та без ЗД за віком, частотою скорочень серця, величиною ФВЛШ, індексом кінцеводіастолічного об’єму, станом вазодилатаційної функції ендотелію, за етіологією ХСН, частотою випадків фібриляції передсердь, артеріальною гіпертензією, перенесеного інфаркту міокарда, цукрового діабету та хронічного обструктивного захворювання легень. Пацієнти із ЗД характеризуються більшою часткою осіб із III–IV ФК за NYHA, із нирковою дисфункцією, гіршими функціональними можливостями (дистанція 6-хвилинного тесту, м’язова витривалість), гіршим станом якості життя, нижчими індексом маси тіла, систолічним артеріальним тиском, рівнями гемоглобіну крові та гепсидину, поряд із більшими рівнями циркулюючих інтерлейкіну-6 і цитруліну та NT-proBNP. Наявність залізодефіцитного стану без супутньої анемії асоціювалася з гіршою виживаністю та більш частою госпіталізацією.

Ключові слова

Серцева недостатність, залізодефіцит, анемія, виживаність, госпіталізація, прогноз

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Mkhitarian LS, Kuchmenko OB, Yevstratova IN, Lipkan NH, Vasylynchuk NM, Drobotko TF. Citrulline as a marker of the functional state of organs under conditions of pathological conditions. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal [Ukrainian Journal of Cardiology] 2016;3:109–115. (in Ukr.).

Petri A. Sebin K. Visual statistics in medicine. K.: Geotar-med. 2003. 143p. (in Russ.).

Rebrova OYu. Statistical analysis of medical data. Application software package Statistica. M.: Medisfera. 2002.305p. (in Russ.).

Recommendations of the Association of Cardiologists of Ukraine for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure. К.,2017. (in Ukr.).

Recommendations of the Working Group on Functional Diagnostics of the Association of Cardiologists of Ukraine and the All-Ukrainian Association of Echocardiography Specialists. К.,2015. (in Ukr.).

Celermajer DS, Sorensen KE, Bull C, Robinson J, Deanfield JE. Endothelium-dependent dilatation in the systemic arteries of asymptomatic subjects relates to coronary risk factors and their interaction. J Am Coll Cardiol. 1994;24(6):1468–1474. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7930277

Comin-Colet J, Lainscak M, Dickstein K, Filippatos GS, Johnson P, Lüscher TF, Mori C, Willenheimer R, Ponikowski P, Anker SD. The effect of intravenous ferric carboxymaltose on health-related quality of life in patients with chronic heart failure and iron deficiency: a subanalysis of the FAIR-HF study. Europ. Heart J. 2013;34:30–38. doi: 10.1093/eurheartj/ehr504

Divakaran V, Mehta S, Yao D, Hassan S, Simpson S, Wiegerinck E, Swinkels DW, Mann DL, Afshar-Kharghan V. Hepcidin in anemia of chronic heart failure. Am. J. Hematology. 2011;86(1):107-109. DOI: 10.1002/ajh.21902.

Ganz T. Hepcidin, a key regulator of iron metabolism and mediator of anemia of inflammation. Blood. 2003;102:783–788.

Girelli D, Nemeth E, Swinkels D. Hepcidin in the diagnosis of iron disorders. Blood. 2016;127:2809–2813. DOI: 10.1182/blood-2015-12-639112.

Guyatt, GH, Sullivan, MJ, Thompson, PJ. The 6-minute walk: a new measure of exercise capacity in patients with chronic heart failure. Can Med Assoc J. 1985;132:919–23.

Jankovska E, von Haeling S, Anker S, Macdougall IC, Ponikowski P. Iron deficiency and heart failure: diagnostic dilemmas and therapeutic perspectives. Europ. Heart J. 2013;34:816–826. DOI 10.1093/eurheartj/ehs224

Jankowska E, Rozentryt P, Witkowska A, Nowak J, Hartman O, Ponikowska B, Borodulin-Nadzieja L, Banasiak W, Polonski L, Filippatos G, Murray JMc, Anker S, Ponikowski P. Iron deficiency: an ominous sign in patients with systolic chronic heart failure. Europ. Heart J. 2010;31:1872–1880. doi: 10.1093/eurheartj/ehq158.

Jankowska E, Tkaczyszyn M, Suchocki T, Drozd M, von Haehling S, Doehner W, Banasiak W, Filippatos G, Anker S, Ponikowski P. Effects of intravenous iron therapy in iron-deficient patients with systolic heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Eur. J. Herat Failure. 2016;18:786–795. doi: 10.1002/ejhf.473

Klip IT, Comin-Colet J, Voors AA, Ponikowski P, Enjuanes C, Banasiak W, Lok DJ, Rosentryt P, Torrens A, Polonski L, van Veldhuisen DJ, van der Meer P, Jankowska EA. Iron deficiency in chronic heart failure: an international pooled analysis. Am. Heart J. 2013;165:575–582 e3. DOI: 10.1016/j.ahj.2013.01.017

Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF 3rd, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J; CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerularfiltration rate. Ann. Intern. Med. 2009;150:604–612.

Nemeth E, Rivera S, Gabayan V, Keller C, Taudorf S, Pedersen BK, Ganz T. IL-6 mediates hypoferremia of inflammation by inducing the synthesis of the iron regulatory hormone hepcidin. J. Clin. Invest. 2004;113:1271–6.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GMC, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P; ESC Scientific Document Group. July. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal 2016;37(27):2129–2200. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128. Epub 2016 May 20.

Rector TS, Kubo SH, Cohn JN. Patients sel-assessament of their congestive heart failure. Part 2: Content, reability and validity of a new measure, the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. Heart Failure. 1987;3:198–207.

Sandek A, Rauchhaus M, Anker S. The emergin role of the gut in chronic heart failure. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2008;11:632–639.

Silverberg D, Wexler D, Jaina A. The importance of anemia and its correction in the management of severe congestive heart failure. Europ. J. Heart failure. 2002;4:681–686.

Thachil J. Iron deficiency: still under-diagnosed? Br. J. Hosp. Med. 2015;76:528–532.

WHO. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Vitamin and Mineral Nutrition Information System.Geneva, World Health Organization, 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1). (http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_ru.pdf)

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

<< < 1 2