Захворюваність, поширеність та інвалідність унаслі­док гіпертонічної хвороби: підходи до аналізу й прогнозування

Главни садржај чланка

I. V. Drozdova 
A. A. Babets 
L. G. Stepanova
L. V. Omelnytska

Анотація

Мета – розробити підходи до оцінки й прогнозування показників захворюваності, поширеності та первинної інвалідності внаслідок гіпертонічної хвороби (ГХ) як характеристик суспільного здоров’я населення. Аналіз захворюваності на ГХ та поширеності ГХ наведено за даними ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, первинної інвалідності – за даними Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. За допомогою адаптивних методів короткострокового прогнозування проводили аналіз і прогнозування показників захворюваності/інвалідності. Протягом 2014–2015 рр. серед дорослого населення України зменшилися захворюваність на ГХ на 2,80 % та інвалідність на 33,3 % й зросла поширеність ГХ на 0,8 %; тоді як серед населення працездатного віку – зменшилися захворюваність на 1,83 % та первинна інвалідність на 33,3 % й зросла поширеність цієї патології на 3,2 %. Адаптивні методи короткострокового прогнозування вказують на зростання захворюваності на ГХ дорослого населення у Волинській, Житомирській, Кіровоградській. Миколаївській, Сумській, Тернопільській та Чернівецькій областях, населення працездатного віку – у Волинському, Житомирському, Запорізькому, Чернівецькому регіонах. Поширеність ГХ серед дорослого населення збільшуватиметься у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях і в м. Києві, серед працездатного населення – у Дніпропетровському, Житомирському, Київському, Кіровоградському, Миколаїв­­­ському, Полтавському, Сумському, Хмельницькому, Чернівецькому, Чернігівському регіонах і м. Києві. Інвалідність унаслідок ГХ серед дорослого населення збільшуватиметься у Полтавській області, серед населення працездатного віку – у Запорізькому й Львівському регіонах. Розробка, визначення та розрахунок нових показників захворюваності/інвалідності нададуть можливість більш поглибленого аналізу тенденцій їх змін, створять засади для поліпшення управлінських заходів у системі охорони здоров’я задля запобігання можливим негативним тенденціям.

Ключові слова

гіпертонічна хвороба, захворюваність, інвалідність, моніторинг, прогноз

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Класси­­­­фикация многомерных наблюдений.– М.: Статистика, 1974.– 240 с.

Бабак В.П., Білецький А.Я., Приставка О.П. Статистична обробка даних.– К.: МІВВЦ, 2001.– 388 с.

Дорогой А.П., Кириченко А.Г., Ревенько І.Л. та ін. Стрес і хвороби системи кровообігу / За ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького.– К., 2015.– 354 с.

Емельяненко Т.Г., Зберовский А.В., Приставка А.Ф. При­­­нятие решений в системах мониторинга.– Днепр: РИК НГУ, 2005.– 224 с.

Іпатов А.В., Дроздова І.В., Ханюкова І.Я. та ін. Інвалідність: первинна, скрита, прогнозована.– Дніпро: Пороги, 2012.– 387 с.

Іпатов А.В., Мороз О.М., Голик В.А. та ін. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2014 рік / За ред. С.І. Черняка.– Дніпро: Акцент ПП, 2015.– 166 с.

Іпатов А.В., Мороз О.М., Голик В.А. та ін. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2015 рік / За ред. С.І. Черняка.– Дніпро: Акцент ПП, 2016.– 175 с.

Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды.– М.: Наука, 1976.– 736 с.

Коваленко В.М., Корнацький В.М. Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості.– К.: ННЦ «Інсти­­­тут кардіології ім. М.Д. Стражеска», 2012.– 211 с.

Лукашин Ю. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов.– М.: Финансы и статистика, 2003.– 416 с.

Статистика инвалидности.– URL: http://rosspolit.ru / socialnaya-politika /rabota-s-invalidami/ statistikainvalidnosti.html.

Хобзей М.К., Іпатов А.В., Дроздова І.В. та ін. Інформацій­­­на технологія аналізу динаміки інвалідності.– Дніпро: Пороги, 2011.– 269 с.