[1]
Kulyk, L.V., Sirenko, Y.M., Radchenko, G.D., Vasylyeva, L.I., Zhyvylo, I.O., Solovey, L.Y., Protsyk, I.S., Beshley, D.M., Schnaydruk, A.A., Lishchenko, S.V., Ivaniv, Y.A. і Bodak, P.S. 2020. Роль heart team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. Ukrainian Journal of Cardiology. 27, 5 (Груд 2020), 9-21. DOI:https://doi.org/10.31928/1608-635X-2020.5.921.