(1)
Al Salim, A. A.; Stanislavchuk, M. A.; Zaichko, N. V. Зв’язок поліморфізму Q223R гена LEPR з кардіо­­­метаболічними чинниками ризику в чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу. УКЖ 2019, 68-74.