(1)
Kulyk, L. V.; Sirenko, Y. M.; Radchenko, G. D.; Vasylyeva, L. I.; Zhyvylo, I. O.; Solovey, L. Y.; Protsyk, I. S.; Beshley, D. M.; Schnaydruk, A. A.; Lishchenko, S. V.; Ivaniv, Y. A.; Bodak, P. S. Роль Heart Team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. УКЖ 2020, 27, 9-21.