(1)
LutayM. І.; GolikovaІ. P. Ефективність фіксованої подвійної комбінації бісопрололу і периндоприлу в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією різного ступеня. УКЖ 2022, 28, 24-38.