Рекомендації Європейського товариства кардіологів з діагностики та ведення пацієнтів з хронічними коронарними синдромами 2019 року: Робоча група Європейського товариства кардіологів з питань діагностики та ведення пацієнтів з хронічними коронарними. (2020). Ukrainian Journal of Cardiology, 27(1), 58-100. Retrieved із http://ucardioj.com.ua/index.php/UJC/article/view/209