KULYK, L. V.; SIRENKO, Y. M.; RADCHENKO, G. D.; VASYLYEVA, L. I.; ZHYVYLO, I. O.; SOLOVEY, L. Y.; PROTSYK, I. S.; BESHLEY, D. M.; SCHNAYDRUK, A. A.; LISHCHENKO, S. V.; IVANIV, Y. A.; BODAK, P. S. Роль heart team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. Ukrainian Journal of Cardiology, v. 27, n. 5, p. 9-21, 10 dez. 2020.