Kulyk, L. V., Yu. M. Sirenko, G. D. Radchenko, L. I. Vasylyeva, I. O. Zhyvylo, L. Ya. Solovey, I. S. Protsyk, D. M. Beshley, A. A. Schnaydruk, S. V. Lishchenko, Yu. A. Ivaniv, і P. S. Bodak. 2020. Роль Heart Team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. Ukrainian Journal of Cardiology 27 (5), 9-21. https://doi.org/10.31928/1608-635X-2020.5.921.