[1]
G. I. Yemets, Особливості ехокардіографічної оцінки різних етапів транскатетерної імплантації аортального клапана трансапікальним доступом, УКЖ, vol 28, no 1, pp 43-51, Бер 2021.