Kulyk, L. V., Yu. M. Sirenko, G. D. Radchenko, L. I. Vasylyeva, I. O. Zhyvylo, L. Ya. Solovey, I. S. Protsyk, D. M. Beshley, A. A. Schnaydruk, S. V. Lishchenko, Yu. A. Ivaniv, і P. S. Bodak. Роль Heart Team у діагностиці та лікуванні хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. Ukrainian Journal of Cardiology 27, no. 5 (Грудень 10, 2020): 9-21. Accessed Березень 7, 2021. http://ucardioj.com.ua/index.php/UJC/article/view/235.