Рецензоване науково-практичне видання

Видається із січня 1994 року

 Засновник: ДУ «Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х

Виходить 6 разів на рік.

Опубліковано: 2018-09-11

Пацієнт зі стабільною ішемічною хворобою серця в Україні та Європі: результати 5-річного реєстру CLARIFY

M. I. Lutay, O. M. Parkhomenko, G. F. Lysenko, I. P. Golikova, N. Greenlaw, R. Ferrari, I. Ford, K. M. Fox, J. -C. Tardif, M. Tendera, Ph. G. Steg, R. Young

19-30