Рецензоване науково-практичне видання

Видається із січня 1994 року

 Засновник: ДУ «Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х (Print)

ISSN 2664-4479 (Online)

Виходить 6 разів на рік.

Опубліковано: 2020-02-07

Резистентна артеріальна гіпертензія в пацієнта з феохромоцитомою/парагангліомою

L. A. Mishchenko, L. V. Bezrodna, O. O. Matova, O. A. Tovkay, P. O. Lishchynskyi, A. V. Ratushnyak, K. I. Serbeniuk, V. B. Bezrodnyi, O. V. Gulkevych

77-85