Рецензоване науково-практичне видання

Видається із січня 1994 року

 Засновник: ДУ «Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х (Print)

ISSN 2664-4479 (Online)

Виходить 6 разів на рік.

Опубліковано: 2020-06-15

Тромбоз коронарных артерий у пациента с миокардитом

O. M. Parkhomenko, Ya. M. Lutay, O. I. Irkin, A. O. Stepura, M. Yu. Sokolov, Ye. B. Yershova, S. P. Kushnir

46-56

Сучасні уявлення про патогенез міокардиту

V. M. Kovalenko, E. G. Nesukay, S. V. Cherniuk, N. S. Polenova, R. M. Kirichenko, J. J. Giresh, E. Yu. Titov, A. S. Kozliuk

65-74