Едаравон у профілактиці контраст-індукованого гострого ураження нирок

Главни садржај чланка

D. D. Ivanov
M. D. Ivanova
I. I. Burlachenko

Анотація

Мета роботи – оцінити ефективність едаравону в запобіганні розвитку контраст-індукованого гострого ураження нирок (КІГУН).
Матеріали і методи. Проведено багатоцентрове відкрите проспективне рандомізоване контрольоване дослідження для оцінювання ефективності едаравону в профілактиці КІГУН у пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН) 3b–4 стадії. Було сформовано дві групи хворих віком 46–68 років (у середньому (55±3) роки) – основну і контрольну. Основну групу становили 16 пацієнтів з ХХН 3b або 4 стадії (розрахункова швидкість клубочкової фільтрації за формулою СКD-EPI (32±4) мл/хв), які отримували едаравон у дозі 30 мг шляхом внутрішньовенного інфузійного введення. До контрольної групи увійшло 20 пацієнтів із ХХН 3b або 4 стадії (розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (33±3) мл/хв), у яких едаравон при проведенні коронароангіографії не застосовували. Пацієнти обох груп перед коронароангіографією отримували внутрішньовенну гідратацію 0,9 % натрію. Первинна кінцева точка: розвиток КІГУН протягом 48 год після введення контрастного засобу та необхідність проведення ниркової замісної терапії. Вторинна кінцева точка: рівень калію в сироватці крові понад 5,5 ммоль/л.
Результати та обговорення. Розвиток КIГУН документовано у 4 пацієнтів основної групи та 12 пацієнтів контрольної групи (р≤0,05; RR 0,417; RRR 0,583; RD 0,350; NNT 2,857). Виявлено статистично значущу різницю між групами для обох кінцевих точок, що свідчить про перспективні можливості застосування едаравону для профілактики КІГУН у пацієнтів з ХХН 3b–4 стадії. Аналіз індивідуальних даних показує, що едаравон був ефективнішим у хворих із ХХН 3b стадії (три випадки КІГУН з 10) порівняно з ХХН 4 стадії (один із 2).
Висновки. Едаравон може бути перспективним рішенням для профілактики КІГУН у пацієнтів із ХХН 3b–4 стадії, яким терміново виконують коронароангіографію.


 

Ключові слова

контраст-індуковане гостре ураження нирок, хронічна хвороба нирок, едаравон, коронароангіографія

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Детаљи чланка

Посилання

Посилання

Cheungpasitporn W., Thongprayoon C., Srivali N. et al. Preoperetive RAS inhibitors use linked to reduced AKI: a systematic review and meta-analysis // NDT.– 2015.– 30.–Р. 978–988.

Ene-Iordache B., Perico N., Bikbov B. et al. CKD and cardiovascular risk in six regions of the world (ISN-KDDC) // Lancet Glob Health.– 2016.– Vol. 4 (5).– P. e307–319.

Eng J., Wilson R.F., Subramaniam R.M. et al. Comparative effect of contrast media type on the incidence of contrast-induced nephropathy: a systematic review and meta-analysis // Ann. Intern. Med.– 2016.– Vol. 2. doi: https://doi.org/10.7326/M15-1402.

Kanagasundaram S., Ashley C., Bhojani S. et al. The Renal Association. Clinical Practice Guideline Acute Kidney Injury (AKI) // Pocki.– 2019.– Vol. 8 (4).– P. 217–224. doi: https://doi.org/10.22141/2307-1257.8.4.2019.185121.

Kellum J.A., Lameire N., Aspelin P. et al. Kidney disease: Improving global outcomes (KDIGO) acute kidney injury work group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury // Kidney International Supplements.– 2012.– Vol. 2 (1).– P. 1–138. doi: https://doi.org/10.1038/kisup.2012.1.

Minnelli C., Laudadio E., Galeazzi R. et al. Synthesis, Characterization and Antioxidant Properties of a New Lipophilic Derivative of Edaravone // Antioxidants (Basel).– 2019.– Vol. 8 (8).– P. 258. doi: https://doi.org/10.3390/antiox8080258.

Ostermann M., Liu K. Pathophysiology of AKI Best Practice & Research // Clin. Anaesthesiology.– 2017.– Vol. 31

(Issue 3).– P. 305–314. doi: https://doi.org/10.1016/j.bpa.2017.09.001.

Prevention of Contrast Induced Acute Kidney Injury (CI-AKI) In Adult Patients on behalf of The Renal Association, British Cardiovascular Intervention Society and The Royal College of Radiologists. URL: https://www.bcis.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/PSSB16_Renal_Association_Clinical_Practice_Guideline_on_Prevention_Final_Version.pdf.

Ribitsch W., Horina J.H., Quehenberger F. et al. Contrast Induced Acute Kidney Injury and its Impact on Mid-Term Kidney Function Cardiovascular Events and Mortality // Scientific Reports.– 2019.– Vol. 9.– P. 168196. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-53040-5.

Subramaniam R.M., Suarez-Cuervo C., Wilson R.F et al. Effectiveness of prevention strategies for contrast-induced nephropathy: a systematic review and meta-analysis // Ann. Intern. Med.– 2016.– Vol. 2. doi: https://doi.org/10.7326/M15-1456.

Takase H., Lok J., Arai K. A radical scavenger edaravone and oligodendrocyte protection/regeneration // Neural. Regen. Res.– 2018.– Vol. 13 (9).– P. 1550–1551. doi: https://doi.org/10.4103/1673-5374.237116.

Van der Molen A.J., Reimer P., Dekkers I.A. et al. Post-contrast acute kidney injury – Part 1: Definition, clinical features, incidence, role of contrast medium and risk factors // Eur. Radiol.– 2018.– Vol. 28.– P. 2845–2855. doi: https://doi.org/10.1007/s00330-017-5246-5.

Van der Molen A.J, Reimer P., Dekkers I.A. et al. Post-contrast acute kidney injury. Part 2: risk stratification, role of hydration and other prophylactic measures, patients taking metformin and chronic dialysis patients: Recommendations for updated ESUR Contrast Medium Safety Committee guidelines // Eur. Radiol.– 2018.– Vol. 28 (7).– P. 2856–2869. doi: https://doi.org/10.1007/s00330-017-5247-4.

Watanabe K., Tanaka M., Yuki S. et al. How is edaravone effective against acute ischemic stroke and amyotrophic lateral sclerosis? // J. Clin. Biochem. Nutr.– 2018.– Vol. 62 (1).– P. 20–38. doi: https://doi.org/10.3164/jcbn.17-62.

Woolen S.A., Shankar P.R., Gagnier J.J. et al. Risk of Nephrogenic Systemic Fibrosis in Patients With Stage 4 or 5 Chronic Kidney Disease Receiving a Group II Gadolinium-Based Contrast Agent: A Systematic Review and Meta-analysis // JAMA Intern. Med.– 2019.– Vol. 9.– pii: 2757311. doi: https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.5284.