Головний редактор

О. М. Пархоменко

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: aparkhomenko@yahoo.com

Заступник головного редактора

Л. Г. Воронков

д. мед. н., проф., завідувач відділу серцевої недостатності ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: lgvoronkov@gmail.com

Відповідальний секретар

Л. А. Міщенко

д. мед. н., завідувач відділу гіпертонічної хвороби ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: larmish@ukr.net

  

Редакційна колегія

К. М. Амосова

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,
Київ, Україна

E-mail: kateryna.amosova@gmail.com

І. П. Вакалюк

д. мед. н., проф., академік УАН, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри внутрішньої  медицини № 4 та медсестринства ВДНЗ «Івано-Фраківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, Україна

E-mail: vakaluk@gmail

В. А. Візир

д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького державного медичного університету, Запоріжжя, Україна

E-mail: vizir@zsmu.zp.ua

М. М. Долженко

д. мед. н., проф., завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна

E-mail: marynadolzhenko@gmail.com

В. Є. Досенко

д. мед. н., проф., завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України, Київ, Україна

E-mail: dosenko@biph.kiev.ua

І. М. Ємець

д. мед. н., проф., директор, головний хірург Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Київ, Україна

E-mail: info@cardio.org.ua

О. Й. Жарінов

д. мед. н., проф., завідувач кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна

E-mail:  oleg_zharinov@hotmail.com

В. М. Жебель

д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінниця, Україна

E-mail: vadym1959@gmail.com

Ю. А. Іванів

д. мед. н., проф., завідувач кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна

E-mail: yivaniv@mail.lviv.ua

Ю. І. Карпенко

д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології Одеського національного медичного університету, Одеса, Україна

E-mail: arcard2@gmail.com

В. М. Коваленко

академік НАМН України, д. мед. н., проф., директор ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ; завідувач кафедри терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна

E-mail: stragh@bigmir.net

О. А. Коваль

д. мед. н., проф., професор кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро, Україна

E-mail: koval_olena@ukr.net

С. М. Кожухов

д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: s.kozhukhov@i.ua

О. В. Коркушко

академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, д. мед. н., проф., завідувач відділу клінічної фізіології і патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна

E-mail: bimed1@ukr.net

М. І. Лутай

д. мед. н., проф., завідувач відділу атеросклерозу та хронічної ішемічної хвороби серця, заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: mykh.lutai@gmail.com

Б. М. Маньковський

д. мед. н., проф., завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії ім. П.Л.Шупика, Київ, Україна

E-mail: mankovskyi1964@yahoo.com

О. І. Мітченко

д. мед. н., проф., завідувач відділу дисліпідемій ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: olenamitchenko54@gmail.com

О. Г. Несукай

д. мед. н., проф., головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматологїї ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: nesukay@yahoo.com

В. З. Нетяженко

д. мед. н., проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, проф. кафедри, Київ, Україна

E-mail: vnetiazhenko@ukr.net

М. В. Рішко

д. мед. н., проф., завідувач кафедри госпітальної терапії Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

E-mail: kaf-hospital@uzhnu.edu.ua

А. В. Руденко

академік НАМН України,  чл.-кор. НАН України, д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ, Україна

E-mail: avrudenko@i.ua

К. В. Руденко

д. мед. н., заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», Київ, Україна

E-mail: kostyantyn.rudenko@gmail.com

Ю. С. Рудик

д. мед. н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакотерапії ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

E-mail: ys-r@ukr.net

О. С. Сичов

д. мед. н., проф., завідувач відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: os.sychov@gmail.com

Ю. М. Сіренко

д. мед. н., проф., завідувач відділу симптоматичних гіпертензій ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: sirenkoyu@gmail.com

Ю. М. Соколов

д. мед. н., завідувач відділу інтервенційної кардіології ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна; професор кафедри кардіології Національної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

E-mail: y.sokolov1944@gmail.com

Т. В. Талаєва

д. мед. н., проф., ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска” НАМН України», Київ, Україна

E-mail: talaieva.t@gmail.com

В. К. Тащук

д. мед. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету

E-mail: vtashchuk@ukr.net

Б. М. Тодуров

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних  та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», Київ, Україна

E-mail:  btodurov@gmail.com

С. М. Фуркало

д. мед. н., проф. кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ; завідувач відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України», Київ, Україна

E-mail: furkalosn@gmail.com

В. Й. Целуйко

д. мед. н., проф., завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харків, Україна

E-mail: viratseluyko@ukr.net

В. О. Шумаков

д. мед. н., проф., завідувач відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування

E-mail: valex_s@ukr.net

А. В. Ягенський

д. мед. н., проф., керівник обласного центру кардіоваскулярної патології КП «Луцька міська клінічна лікарня», Луцьк, Україна

E-mail: ayagensky@gmail.com

 

Міжнародна наглядова рада:

M. Banach (Польща)

J.-P. Bassand (Франція)

S. Goto (Японія)

I. Gusak (США)

R. Hatala (Словаччина)

H. Katus (Німеччина)

M. Kosiborod (США)

V. Tchimburidze (Грузія)

A. Torbicki (Польща)

F. Verheugt (Нідерланди)

M. Viigimaa (Естонія)

P. Widimsky (Чехія)