Редакція журналу

Адреса редакції:
03680, Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5

Головний редактор Пархоменко Олексадр Миколайович 
E-mail: aparkhomenko@yahoo.com

Відповідальний секретар Міщенко Лариса Анатоліївна
E-mail: larmish@ukr.net

Випусковий редактор Чубко Ірина Миколаївна

E-mail:  iryna.chubko@gmail.com

Видавництво

ТОВ «Четверта хвиля»
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 6172 від 07.05.2018 р.
03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 119, оф. 213
Тел.: (44) 221-13-82
Е-mail: 4w@4w.com.ua

 Проблема доступу до статей на сайті