Визначення високого ризику кровотечі в пацієнтів, яким виконують черезшкірне коронарне втручання: Консенсусний документ Академічного дослідного об’єднання щодо високого ризику кровотеч

Автори/члени робочої групи:
Urban, R. Mehran, R. Colleran, D.J. Angiolillo, R.A. Byrne,
D. Capodanno,T. Cuisset, D. Cutlip, P. Eerdmans,
J. Eikelboom, A. Farb, C.M. Gibson, J. Gregson, M. Haude,
S.K. James, Hyo-Soo Kim, T. Kimura, A. Konishi, J. Laschinger, M.B. Leon,
P.F.A. Magee, Y. Mitsutake, D. Mylotte, S. Pocock, M.J. Price, S.V. Rao, E. Spitzer,
N. Stockbridge, M. Valgimigli, Varenne, U. Windhoevel,
R.W. Yeh, M.W. Krucoff, M.-C. Morice

Пропонований консенсусний документ Академічного дослідницького консорціуму з високого ризику кровотеч, до якого входять провідні дослідницькі організації, регуляторні органи і лікарі-науковці із США, Азії і Європи, що спеціалізуються на кровотечах, асоційованих із черезшкірним коронарним втручанням, – це перший прагматичний підхід до послідовного визначення високого ризику кровотечі в клінічних випробуваннях з оцінювання безпечності та ефективності виробів медичного призначення і схем приймання лікарських засобів для пацієнтів, які перенесли черезшкірне коронарне втручання.

Читати далі

Інформація для пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, та лікарів, які ведуть пацієнтів з інфарктом міокарда.

Одночасне або швидке послідовне введення чотирьох препаратів (квадротерапія) при серцевій недостатності – оптимізація терапії для пришвидшення її дії

 Багато пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) зі зниженою фракцією викиду ніколи не отримують терапію, яка подовжує життя, або отримують її з великою затримкою. Численні недавні успішні результати у фармакотерапії стали поштовхом для впровадження нових рекомендацій лікування СН зі зниженою фракцією викиду у клінічну практику. Квадротерапія із застосуванням комбінації блокатора рецептора ангіотензину та інгібітора неприлізину (ARNI), β-адреноблокатора, антагоніста мінералокортикоїдних рецепторів (MRA) та інгібітора натрій-глюкозного котранспортера 2-го типу (SGLT2i) може зменшити ризик смерті на 73 % протягом 2 років. У цьому документі представлений випадок одночасного або швидкого послідовного застосування цих 4 препаратів.

 Повна версія

 Подвійна антитромбоцитарна терапія при ішемічній хворобі серця: оновлена версія 2017 року

  У рекомендаціях та оновленнях, створених під егідою Комітету з клінічних рекомендацій Європейського товариства кардіологів, узагальнено та проаналізовано всі доступні доказові дані з метою допомогти лікарям у виборі найкращої стратегії ведення пацієнта з діагнозом ішемічної хвороби серця. Рекомендації та оновлення мають полегшити лікарям процес прийняття рішень у рутинній клінічній практиці. Проте остаточне рішення для кожного окремого пацієнта повинне прийматися відповідними лікарями (спеціалістами) після консультації з пацієнтом або його доглядачем.

  Читати далі

Позиція Всеукраїнської асоціації кардіологів України щодо серцево-судинних захворювань під час пандемії COVID-19

Захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 набуло характеру всесвітньої пандемії. COVID-19 не оминув і Україну – станом на 26 квітня 2020 року зареєстровано 8716 інфікованих, серед яких велика частка людей похилого віку, що в більшості мають хронічні хвороби.

 Читати далі

Серцево-судинні хвороби і COVID-19: як зберегти життя пацієнта?

 Пацієнти із серцево-судинними хворобами під час епідемії COVID-19 опинилися в зоні особливого ризику. Ситуація ускладнюється ще й тим, що немає ані стратегії, ані специфічних препаратів для лікування цієї хвороби. Отже, запитань щодо особливостей ведення хворих кардіологічного профілю накопичилося чимало.

Видання «Ваше здоров’я» адресувало їх одному з авторів українського протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (СOVID-19)» (далі – Протокол), члену-кореспонденту НАМН України, завідувачу відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» Олександру Пархоменку.

Читати далі

Рекомендації ESC з діагностики та ведення пацієнтів з хронічними  коронарними синдромами 2019

У рекомендаціях підсумовуються та оцінюються наявні докази, щоб допомогти медичним працівникам застосовувати найкращі стратегії ведення для кожного окремого пацієнта із хронічними коронарними синдромами. Рекомендації та інструкції в них мають сприяти прийняттю рішень медичних працівників у їхній повсякденній практиці. Проте остаточне рішення щодо кожного пацієнта має прийматися відповідальним медичним працівником (-ами), з огляду на побажання пацієнта та доглядальника.

Читати далі

Тикагрелор суттєво знижував ризик серцево-судинних подій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу в ІІІ фазі дослідження THEMIS

Читати далі