1. Автор надсилає статтю на адресу редакції. Вимоги щодо оформлення матеріалів публікуються в кожному числі журналу.
2. Головний редактор попередньо оцінює статтю та вирішує: прийняти статтю до розгляду, відіслати для корекції чи відхилити.
3. Редакція пересилає статтю без ідентифікації автора до незалежного рецензента. Рецензування є подвійним сліпим.
4. Після отримання зауважень та пропозицій рецензента стаття розглядається редактором журналу. За необхідності редакція надсилає авторові узагальнений висновок протягом 4 тижнів.
5. Автори вносять виправлення у статтю відповідно до зауважень рецензента та коментарів редактора і надсилають її повторно у стислий термін.
6. Після повторного розгляду рецензентом у разі позитивного висновку стаття вводиться до змісту журналу. У разі виникнення дискусії між автором і рецензентом редакція для прийняття об’єктивного висновку призначає ще одного рецензента. Всі спірні питання розглядаються на засіданні редколегії.
7. Редакція надсилає підготовлену до публікації в журналі зверстану статтю авторові з метою остаточної перевірки тексту та ілюстративного матеріалу.
8. Усі статті, опубліковані в часописі, розміщуються на веб-сайті журналу.
9. Журнал дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними вільне поширення наукової інформації та обмін знаннями задля глобального суспільного прогресу. Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати тексти з навчальною та науковою метою з обов’язковим зазначенням авторства та вихідних даних у журналі.